KARTY CHARAKTERYSTYK SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH - POCZĄTEK

TERPENTYNA MIESZANINA. TERPENÓW, TLENEK ETYLENU, TLENEK PROPYLENU, TLENEK PROPYLENU, TLENEK WĘGLA, TLENOCHLOREK FOSFORU, TOLUEN, TRÓJCHLOROETYLEN, TRÓJCHLOREK FOSFORU, TRI, TRÓJMETYLOAMINA BEZWODNA, TRÓJTLENEK SIARKI

TERPENTYNA MIESZ. TERPENOW
KOD ONZ 1299 KOD NIEBEZP. 30
Wzor chemiczny: MIESZ. TERPENOW Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 153 [°C] Temp. topnienia: -55 [°C]
Gestosc: 855.0 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: NIEROZP. [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 4 - SLABO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: BRAK D. [g/m3] Stez. niebezpieczne: 4000 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 300 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 15 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: 40000 [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWY - kl. II A
Dolna granica wybuchowosci: 0.8 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 6.0 [% obj.]
SYNONIMY: OLEJEK TERPENTYNOWY, ZYWICA TERPENTYNOWA
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - PALNY - II KAT.
Temp. zaplonu: 35 [°C] Temp. samozaplonu: 253 [°C] [T3]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNA Zapach: CHARAKTERYSTYCZNY,INTENSYW.
Cecha szczeg: ROZPUSZCZALNIK

 

TLENEK ETYLENU
KOD ONZ 1040 KOD NIEBEZP. 236
Wzor chemiczny: (CH2)2O Stan skupienia: gaz
Temp. wrzenia: 10.7 [°C] Temp. topnienia: -123 [°C]
Gestosc: 1.9 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: B.DOBRA [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 3 - SREDNIO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 100 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 1140 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 1 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 0.27 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWY - kl. II B
Dolna granica wybuchowosci: 3 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 100 [% obj.]
SYNONIMY: EPOKSYETAN-1,2
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - PALNY - II KAT.
Temp. zaplonu: -18 [°C] Temp. samozaplonu: 429 [°C] [T2]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNY Zapach: PRZYJEMNY AROMATYCZNY
Cecha szczeg: BRAK
TLENEK ETYLENU - gaz palny i wybuchowy.
Drazniacy, szkodliwy dla zdrowia.
POZOSTALE DANE FIZYKOCHEMICZNE:
Gestosc gazu wzgledem powietrza:..............1.49
Gestosc cieczy (0 st.C):......................896.9 kg/m3
Preznosc par (20 st.C):.......................146 kPa
Temperatura krytyczna:........................195.8 st.C
Cisnienie krytyczne:..........................7193 kPa
Cieplo wlasciwe (25 st.C,1 atm):..............1.22 J/g*K
Cieplo topnienia:.............................117.5 J/g
Cieplo parowania:.............................579.9 J/g
Cieplo spalania:..............................28.7 kJ/g
Prog wyczuwalnosci wechowej:..................1.5 mg/m3
WLASNOSCI CHEMICZNE:
Tlenek etylenu latwo ulega samorzutnej polimeryzacji,
szczegolnie gdy nie jest dostatecznie stabilizowany.
Polimeryzacja przebiega wybuchowo - wydzielajace sie cieplo
przyspiesza proces polimeryzacji. Tlenek etylenu jest gazem korodujacym, szczegolnie w obecnosci wilgoci. Atakuje miedz i srebro. W obecnosci wilgoci i jonu chlorkowego, co ma miejsce przede wszystkim w srodowisku bilogicznym, przechodzi w bardziej toksyczna chlorohydryne etylenu.

 

TLENEK PROPYLENU
KOD ONZ 1280 KOD NIEBEZP. 336
Wzor chemiczny: CH3CHOCH2 Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 34.2 [°C] Temp. topnienia: -112 [°C]
Gestosc: 830.4 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: NIEOGRAN. [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 4 - SLABO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 35.00 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 4800 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 50 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 1.74 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWY - kl. II B
Dolna granica wybuchowosci: 1.9 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 27.5 [% obj.]
SYNONIMY: EPOKSYPROPAN-1,2
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - PALNY - I KAT.
Temp. zaplonu: -37 [°C] Temp. samozaplonu: 430 [°C] [T2]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNY Zapach: NIEPRZYJEMNY,ETEROWY
Cecha szczeg: BRAK

 

TLENEK WEGLA
KOD ONZ 1016 KOD NIEBEZP. 236
Wzor chemiczny: CO Stan skupienia: gaz
Temp. wrzenia: -191 [°C] Temp. topnienia: -207 [°C]
Gestosc: 1.16 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 2.320 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 3 - SREDNIO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 3.5 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 1650 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 35 [mg/m3]
Dawka smiertelna: BRAK D [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWY - kl. II A SYNONIMY
Dolna granica wybuchowosci: 12.5 [% obj.] CZAD
Gorna granica wybuchowosci: 74 [% obj.]
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - PALNY - II KAT.
Temp. zaplonu: -273 [°C] Temp. samozaplonu: 609 [°C] [T1]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNY Zapach: BEZWONNY
Cecha szczeg: BRAK

 

 

TLENOCHLOREK FOSFORU
KOD ONZ 1810 KOD NIEBEZP. 88
Wzor chemiczny: POCl3 Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 105.3 [°C] Temp. topnienia: 1.2 [°C]
Gestosc: 1685.0 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: ROZKLAD [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 3 - SREDNIO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: BRAK D. [g/m3] Stez. niebezpieczne: BRAK D. [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 3 [mg/m3]
Dawka smiertelna: BRAK D [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - NIEWYBUCHOWA
Dolna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
SYNONIMY: CHLOREK FOSFORYLU
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ NIEPALNA
Temp. zaplonu: NDOT [°C] Temp. samozaplonu: NDOT [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNA Zapach: OSTRY, PRZENIKLIWY
Cecha szczeg: DYMI NA POW.(WYDZIELA HCL)

 

TOLUEN
KOD ONZ 1294 KOD NIEBEZP. 33
Wzor chemiczny: C6H5CH3 Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 111 [°C] Temp. topnienia: -95 [°C]
Gestosc: 867.0 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 0.510 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 4 - SLABO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 100.00 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 7500 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 100 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 0.5 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWY - kl. II A
Dolna granica wybuchowosci: 1.27 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 7.0 [% obj.]
SYNONIMY FENYLOMETAN, METYLOBENZEN TOLUOL
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - PALNY - I KAT.
Temp. zaplonu: 4.4 [°C] Temp. samozaplonu: 508.3 [°C] [T1]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNY Zapach: CHARAKTERYSTYCZNY
Cecha szczeg: DZ.RAKOTWORCZE

 

TROJCHLOREK FOSFORU
KOD ONZ 1809 KOD NIEBEZP. 88
Wzor chemiczny: PCl3 Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 78 [°C] Temp. topnienia: -91 [°C]
Gestosc: 1574.0 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: ROZKLAD [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 2 - SILNIE TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 2.40 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 300 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 3 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 1.0 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - NIEWYBUCHOWA
Dolna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
SYNONIMY CHLOREK FOSFOROWY
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ NIEPALNA
Temp. zaplonu: NDOT [°C] Temp. samozaplonu: NDOT [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNY Zapach: OSTRY
Cecha szczeg: DYMIACA CIECZ

 

TROJCHLOROETYLEN
KOD ONZ 1710 KOD NIEBEZP. 60
Wzor chemiczny: ClCHCCl2 Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 86.94 [°C] Temp. topnienia: -73 [°C]
Gestosc: 1476.2 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 1.000 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 5 - PRAKTYCZNIE NIETOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 50.00 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 5800 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 50 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 7.33* [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWY - kl. II A Dolna granica wybuchowosci: 8 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 43 [% obj.]
SYNONIMY TRI
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - PALNY - II KAT.
Temp. zaplonu: 32 [°C] Temp. samozaplonu: 410 [°C] [T2]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNY Zapach: SLODKAWY,POD.DO CHLOROFORM.
Cecha szczeg: BRAK

 

 

TROJMETYLOAMINA BEZWODNA
KOD ONZ 1083 KOD NIEBEZP. 236
Wzor chemiczny: (CH3)3N Stan skupienia: gaz
Temp. wrzenia: 2.62 [°C] Temp. topnienia: -117 [°C]
Gestosc: 2.6 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 890.000 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 3 - SREDNIO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: BRAK D. [g/m3] Stez. niebezpieczne: BRAK D. [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 5 [mg/m3]
Dawka smiertelna: BRAK D [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: 10000 [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWY - kl. II A
Dolna granica wybuchowosci: 2.0 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 11.6 [% obj.]
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - GAZ PALNY
Temp. zaplonu: -50 [°C] Temp. samozaplonu: 190 [°C] [T4]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNY Zapach: POD.DO AMONIAKU LUB RYB
Cecha szczeg: BRAK

 

TROJTLENEK SIARKI
KOD ONZ 1829 KOD NIEBEZP. 885
Wzor chemiczny: SO3 - gamma Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 43.3 [°C] Temp. topnienia: 16.8 [°C]
Gestosc: 1920.0 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: REAKCJA [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 3 - SREDNIO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 1.280 [g/m3] Stez. niebezpieczne: BRAK D. [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 1 [mg/m3]
Dawka smiertelna: BRAK D [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - NIEWYBUCHOWA
Dolna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
SYNONIMY: BEZW.KWASU SIARKOWEGO, BEZWODNIK SIARKOWY
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ NIEPALNA
Temp. zaplonu: NDOT [°C] Temp. samozaplonu: NDOT [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNY Zapach: BEZWONNY
Cecha szczeg: ODM.ALFA,BETA-CIALO STALE

KONTAKT

ratownictwo [małpka] chem.pl