POJĘCIA STOSOWANE W BAZIE NSCh

WYBUCHOWOSC

dotyczy tylko gazow, pylow i par cieczy tworzacych z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Palne gazy i pary w zaleznosci od wielkosci przeswitu szczeliny gaszacej plomien, sa podzielone na klasy wybuchowosci:

Klasa wybuchowosci

Typowy gaz

Przeswit szczeliny w mm przy dlug. 25 mm

I

metan

powyzej 1.0

IIA

propan

powyzej 0.9

IIB

etylen

0.3 do 0.5

IIC

wodor,acetylen

ponizej 0.5

 

GRUPY SAMOZAPALENIA
Palne substancje tworzace z powietrzem mieszaniny wybuchowe dzieli sie na 6 grup samozapalenia (w zaleznosci od ich temperatury samozapalenia):

Grupa Temperatura samozapalenia
T1 ponad 450 st.C
T2 300 - 450 st.C
T3 200 - 400 st.C
T4 135 - 200 st.C
T5 100 - 135 st.C
T6 85 - 100 st.C

KLASY NIEBEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
Ciecze stwarzajace niebezpieczenstwo pozarowe dzieli sie na:
1) ciecze latwo zapalne
kl I - temp. zaplonu mniejsza od 21 st.C
kl II - temp. zaplonu od 21 do 55 st.C
kl III - temp. zaplonu od 55 do 100 st.C
2) ciecze palne o temperaturze zaplonu wiekszaj od 100 st.C

OZNAKOWANIE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH
Numer rozpoznawczy niebezpieczenstwa sklada sie z dwoch lub trzech cyfr, ktore wskazuja nastepujace niebezpieczenstwa:
2 - emisje gazu spowodowana cisnieniem lub reakcja chemiczna,
3 - latwopalnosc cieczy (par) i gazow,
4 - latwopalnosc materialow stalych,
5 - dzialanie utleniajace,
6 - dzialanie trujace,
7 - dzialanie zrace,
9 - niebezpieczenstwo samorzutnej i gwaltownej reakcji,
0 - brak doddatkowego zagrozenia.

Podwojona cyfra wskazuje intensywnosc glownego niebezpieczenstwa. Jezeli niebezpieczenstwo materialu okreslone jest tylko jedna cyfra, to po niej wystepuje zero. Poza wymienionymi wyzej cyframi wprowadzony zostal dodatkowy znak "X", ktory - umieszczony przed numerem rozpoznawczym niebezpieczenstwa - oznacza absolutny zakaz zetkniecia sie (kontaktu) danego materialu z woda, np. potasu, sodu, poniewaz materialy takie reaguja niebezpiecznie z woda.

Nizej wymienione numery rozpoznawcze niebezpieczenstwa wskazuja na:

20 - gaz obojetny,
22 - gaz schlodzony,
223 - gaz schlodzony palny,
225 - gaz schlodzony utleniajacy (podtrzymujacy palenie),
23 - gaz palny,
236 - gaz palny i trujacy,
239 - gaz palny mogacy spowodowac samorzutna i gwaltowna reakcje,
25 - gaz utleniajacy (podtrzymujacy palenie),
26 - gaz trujacy,
265 - gaz trujacy i utleniajacy (podtrzymujacy palenie),
266 - gaz silnie trujacy,
268 - gaz trujacy i zracy,
286 - gaz zracy i trujacy,
30 - ciecz zapalna (temp. zaplonu od 21 do 100 st. C),
33 - ciecz latwo zapalna (temp zaplonu nizsza niz 21 st. C)
X333 - ciecz samozapalna reagujaca niebezpiecznie z woda,
336 - ciecz latwozapalna i trujaca,
338 - ciecz latwozapalna i zraca,
X338 - ciecz latwozapalna, zraca i reagujaca niebezpiecznie z woda,
339 - ciecz latwozapalna mogaca powodowac samorzutna i gwaltowna reakcje,
39 - ciecz zapalna mogaca powodowac samorzutna i gwaltowna
reakcje,
40 - material staly zapalny,
X423 - material staly zapalny, reagujacy niebezpiecznie z woda,
wydzielajcy gazy zapalne,
44 - material staly zapalny, w podwyzszonej temperaturze,
znajdujacy sie w stanie stopionym,
446 - material staly zapalny i trujacy, w podwyzszonej temperaturze, znajdujacy sie w stanie stopionym,
46 - material staly zapalny i trujacy,
50 - material utleniajacy (podtrzymujacy palenie),
539 - nadtlenek organiczny zapalny,
558 - material silnie utleniajacy (podtrzymujacy palenie) i zracy,
559 - material silnie utleniajacy (podtrzymujacy palenie) mogacy spowodowac samorzutna i gwaltowna reakcje,
60 - material trujacy lub szkodliwy,
63 - material trujacy lub szkodliwy i zapalny (temp. zaplonu od 21 do 55 st. C),
638 - material trujacy lub szkodliwy oraz zapalny (temp. zaplonu od 21 do 55 st. C) i zracy,
66 - material silnie trujacy,
663 - material silnie trujacy i zapalny (temp. zaplonu nie wyzsza niz 55 st. C)
68 - material trujacy lub szkodliwy i zracy,
69 - material trujacy lub szkodliwy mogacy spowodowac samorzutna i gwaltowna reakcje,
80 - material zracy lub wykazujacy nmiejsz stopien dzialania zracego,
X80 - material zracy lub wykazujacy mniejszy stopien dzialania zracego, reagujacy niebezpiecznie z woda,
83 - material zracy lub wykazujacy mniejszy stopien dzialania zracego oraz zapalny (temp. zapalonu od 21 do 55 st. C),
839 - material zracy lub wykazujacy mniejszy stopien dzialania zracego oraz zapalny (temp. zaplonu od 21 do 55 st. C) mogacy powodowac samorzutna i gwaltowna reakcje,
85 - material zracy lub wykazujacy mniejszy stopien dzialania zracego oraz utleniajacy (podtrzymujacy palenie),
856 - material zracy lub wykazujacy mniejszy stopien dzialania zracego oraz utleniajacy (podtrzymujacy palenie) i trujacy,
86 - material zracy lub wykazujacy mniejszy stopien dzialania zracego oraz trujacy,
88 - material silnie zracy,
X88 - material silnie zracy, reagujacy niebezpiecznie z woda,
883 - material silnie zracy i zapalny (temp. zapalonu od 21 do 55st. C),
885 - material silnie zracy i utleniajacy (podtrzymujacy palenie),
886 - material silnie zracy i trujacy
X886 - material silnie zracy i trujacy, reagujacy niebezpieczniez woda,
89 - material zracy lub wykazujacy mniejszy stopien dzialania zracego, mogacy powodowac samorzutna i gwaltowna reakcje.

KONTAKT

ratownictwo [małpka] chem.pl