KARTY CHARAKTERYSTYK "I"

FENYLOPROPAN-2, KUMEN IZOPROPYLOBENZEN

IZOPROPYLOBENZEN
KOD ONZ 1918 KOD NIEBEZP. 30
Wzor chemiczny: C6H5CH(CH3)2 Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 152.4 [°C] Temp. topnienia: -96 [°C]
Gestosc: 861.8 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 0.050 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 4 - SLABO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 100.00 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 39200 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 245 [mg/m3]
Dawka smiertelna: BRAK D [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWA - KL. II A
SYNONIMY FENYLOPROPAN-2, KUMEN
Dolna granica wybuchowosci: 0.9 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 6.5 [% obj.]
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA - KL. II
Temp. zaplonu: 38.8 [°C] Temp. samozaplonu: 424 [°C] [T2]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNA Zapach: OSTRY, AROMATYCZNY
Cecha szczeg: BRAK

">

 

/P>
KONTAKT

ratownictwo [małpka] chem.pl