Spalanie cieczy na oddalonych placach.

Zebraną mechanicznie i za pomocą sorbentów toksyczną ciecz poddaje się niszczeniu lub neutralizacji. Zostaje ona przetransportowana w szczelnych naczyniach do miejsca spalenia, które należy przeprowadzić z dala od miejsca awarii i osiedli ludzkich. Transport niebezpiecznej substancji wraz z nasyconym sorbentem, musi być odpowiednio oznaczony. Wyznaczenie rejonu spalania musi nastąpić w porozumieniu z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska (WIOŚ). Spalanie to dokonuje się na metalowych tacach, bez kontaktu z podłożem małymi porcjami nie przekraczającymi 5 kilogramów. Może ono być również wykonane w specjalnie przygotowanym prowizorycznym piecu co przedstawia rysunek:

Warunkiem wyboru spalania jako sposobu niszczenia toksycznej cieczy jest całkowita pewność że produkty spalania nie będą zawierały toksycznych substancji gazowych.

KONTAKT

ratownictwo [małpka] chem.pl