KARTY CHARAKTERYSTYK "F"

FENOL, FENYLOHYDRAZYNA, FLUOR, FLUOROKRZEMIAN POTASOWY, FLUOROKRZEMIAN SODOWY, FLUOROWODOR, FORMALDEHYD(R.OT.ZAP.21-55), FOSFOR, FOSGEN, FURFURO, KWAS KARBOLOWY, HYDROKSYBENZEN, KWAS FENYLOWY. FENYLODWUAMID, SZESCIOFLUOROKRZEMIAN S., FLUOREK KRZEMOWO-SODOWY, KRZEMOFLUOREK SODOWY, ALDEHYD MROWKOWY, FORMALINA, METANAL, FOSFOR BIALY, FOSFOR ZOLTY, TLENOCHLOREK WEGLA, CHLOREK KARBONYLU, CLOROBEZWODNIK KWASU WEGLOWEGO, FURFURAL, ALDEHYD FURANOWY, ALDEHYD FURFURYLOWY

FENOL
KOD ONZ 1671 KOD NIEBEZP. 68
Wzor chemiczny: C6H5OH Stan skupienia: cialo stale
Temp. wrzenia: 182 [°C] Temp. topnienia: 41 [°C]
Gestosc: 1054.5 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 82.000 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 2 - SILNIE TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 1.40 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 950 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 10 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 0.42* [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: 50 [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWE - KL. II A
Dolna granica wybuchowosci: 1.9 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 48 [% obj.]
SYNONIMY KWAS KARBOLOWY, HYDROKSYBENZEN, KWAS FENYLOWY
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - SUBSTANCJA PALNA
Temp. zaplonu: -45 [°C] Temp. samozaplonu: 170 [°C] [T1]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH Barwa: BEZBARWNY
Zapach: OSTRY, CHARAKTERYSTYCZNY Cecha szczeg: SUBST.KRYST., ZRACA

 

FENYLOHYDRAZYNA
KOD ONZ 2572 KOD NIEBEZP. 60
Wzor chemiczny: C6H5NHNH2 Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 243 [°C] Temp. topnienia: 19.5 [°C]
Gestosc: 1098.1 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 125.000 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 3 - SREDNIO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: BRAK D. [g/m3] Stez. niebezpieczne: 1100 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 22 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 0.04* [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: 10000 [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWA
Dolna granica wybuchowosci: 1.4 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 18.2 [% obj.]
SYNONIMY FENYLODWUAMID
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNY - KL III
Temp. zaplonu: 89 [°C] Temp. samozaplonu: 174 [°C] [T4]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNA Zapach: NIEPRZYJEMNY Cecha szczeg: UTLEN. NA CZERWONOBRAZOWO

 

FLUOR
KOD ONZ 1045 KOD NIEBEZP. 226
Wzor chemiczny: F2 Stan skupienia: gaz
Temp. wrzenia: -188 [°C] Temp. topnienia: -220 [°C]
Gestosc: 1.69 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: REAKCJA [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 2 - SILNIE TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 0.40 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 50 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 0.05 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 0.006 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: 2000 [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - NIEWYBUCHOWY
Dolna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - GAZ NIEPALNY
Temp. zaplonu: NDOT [°C] Temp. samozaplonu: NDOT [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH Barwa: ZIELONOZOLTY
Zapach: OSTRY-DUSZACY Cecha szczeg: BRAK

 

FLUOROKRZEMIAN POTASOWY
KOD ONZ 2655 KOD NIEBEZP. 60
Wzor chemiczny: K2SiF4 Stan skupienia: cialo stale
Temp. wrzenia: BRAK D [°C] Temp. topnienia: ROZKLD [°C]
Gestosc: 2665 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 69 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC - BRAK DANYCH
Stez. smiertelne: BRAK D. [g/m3] Stez. niebezpieczne: BRAK D. [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: BRAK D. [mg/m3]
Dawka smiertelna: 0.006 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - NIEWYBUCHOWE
Dolna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - SUBSTANCJA NIEPALNA
Temp. zaplonu: NDOT [°C] Temp. samozaplonu: NDOT [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK D. Barwa: BIALE Zapach: BEZWONNE
Cecha szczeg: SUBST. KRYSTALICZNA

 

FLUOROKRZEMIAN SODOWY
KOD ONZ 2674 KOD NIEBEZP. 60
Wzor chemiczny: Na2SiF6 Stan skupienia: cialo stale
Temp. wrzenia: BRAK D [°C] Temp. topnienia: ROZKL. [°C]
Gestosc: 2679.0 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 6.600 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 3 - SREDNIO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: BRAK D. [g/m3] Stez. niebezpieczne: BRAK D. [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: BRAK D. [mg/m3]
Dawka smiertelna: 0.006 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - NIEWYBUCHOWE
Dolna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
SYNONIMY: SZESCIOFLUOROKRZEMIAN S., FLUOREK KRZEMOWO-SODOWY,
KRZEMOFLUOREK SODOWY
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - SUBSTANCJA NIEPALNA
Temp. zaplonu: NDOT [°C] Temp. samozaplonu: NDOT [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH Barwa: BIALA LUB SZARA
Zapach: BEZWONNY _ - nastepny _ - poprzedni Cecha szczeg: DROBNOKRYSTALICZNY

 

FLUOROWODOR
KOD ONZ 1052 KOD NIEBEZP. 886
Wzor chemiczny: HF Stan skupienia: gaz
Temp. wrzenia: 19.5 [°C] Temp. topnienia: -83.4 [°C]
Gestosc: 0.915 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: NIEOGR. [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 3 - SREDNIO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 0.45 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 25 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 0.5 [mg/m3]
Dawka smiertelna: BRAK D [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - NIEWYBUCHOWY
Dolna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - GAZ NIEPALNY
Temp. zaplonu: NDOT [°C] Temp. samozaplonu: NDOT [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH Barwa: BEZBARWNY
Zapach: OSTRY-DUSZACY Cecha szczeg: BRAK

FORMALDEHYD(R.OT.ZAP.21-55)
KOD ONZ 1198 KOD NIEBEZP. 83
Wzor chemiczny: HCHO Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 98.95 [°C] Temp. topnienia: -15.45 [°C]
Gestosc: 1075.7 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: B. DOBRA [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 3 - SREDNIO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 1 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 150 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 2 [mg/m3]
Dawka smiertelna: BRAK D [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWA - KL. II B
Dolna granica wybuchowosci: 7.0 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 73.0 [% obj.]
SYNONIMY: ALDEHYD MROWKOWY, FORMALINA, METANAL
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA KL II
Temp. zaplonu: 85 [°C] Temp. samozaplonu: 430 [°C] [T2]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH Barwa: BEZBARWNA,PRZEZROCZYSTA
Zapach: OSTRY,NIEPRZYJEMNY Cecha szczeg: POLIMERYZUJE

 

FOSFOR
KOD ONZ 1381 KOD NIEBEZP. 436
Wzor chemiczny: P Stan skupienia: cialo stale
Temp. wrzenia: 280 [°C] Temp. topnienia: 44.1 [°C]
Gestosc: 1820.0 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: TRUD.ROZP [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 2 - SILNIE TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: BRAK D. [g/m3] Stez. niebezpieczne: BRAK D. [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 0.03 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 0.001 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: 1000 [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - NIEWYBCHOWY
Dolna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
SYNONIMY: FOSFOR BIALY, FOSFOR ZOLTY
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - SAMOZAPALENIE
Temp. zaplonu: 34 [°C] Temp. samozaplonu: 34 [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BIALA LUB ZOLTA Zapach: KLUJACY-CZOSNKOWY
Cecha szczeg: BRAK

 

FOSGEN
KOD ONZ 1076 KOD NIEBEZP. 266
Wzor chemiczny: COCl2 Stan skupienia: gaz
Temp. wrzenia: 8.2 [°C] Temp. topnienia: -128 [°C]
Gestosc: 1.4 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: ROZKLAD [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 1 - NADZWYCZAJ TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 0.10 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 8 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 0.5 [mg/m3]
Dawka smiertelna: BRAK D [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: 400000 [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - NIEWYBUCHOWY
Dolna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.].
SYNONIMY: TLENOCHLOREK WEGLA, CHLOREK KARBONYLU, CLOROBEZW.KWASU WEGLOW
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - GAZ NIEPALNY
Temp. zaplonu: NDOT [°C] Temp. samozaplonu: NDOT [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH Barwa: BEZBARWNY
Zapach: DUSZACY - SIANA LUB ZBOZA Cecha szczeg: SPECYFICZNY ZAPACH

 

FURFUROL
KOD ONZ 1199 KOD NIEBEZP. 36
Wzor chemiczny: C4H3OCHO Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 161.7 [°C] Temp. topnienia: -36.5 [°C]
Gestosc: 1161.0 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 83.000 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 3 - SREDNIO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 5.00 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 1000 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 8 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 0.149* [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWA - KL. II B
Dolna granica wybuchowosci: 2.1 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 19.3 [% obj.]
SYNONIMY: FURFURAL, ALDEHYD FURANOWY, ALDEHYD FURFURYLOWY
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA - KL II
Temp. zaplonu: 61.7 [°C] Temp. samozaplonu: 316.6 [°C] [T2]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH Barwa: BEZBARWNA Zapach: CHARAKTERYSTYCZNY MIGDAL.
Cecha szczeg: BRUNATNIEJE W SWIET.I POW.

KONTAKT

ratownictwo [małpka] chem.pl