BAZY DANYCH NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJACH CHEMICZNYCH NSCh

1.BAZA NSCH COAS
DOSTĘPNA NA TEJ STRONIE (u dołu) Jest to baza opracowana przez zlikwidowany kilka lat temu przez straż pożarną Centralny Ośrodek Analizy Skażeń Obrony Cywilnej

2.BAZA NSCH MANHAZ
BAZA INSTYTUTU ATOMOWEGO Jest to baza opracowana przez Instytut Energii Atomowej – tutaj zamieszczono link do tej bazy.

3.BAZA NSCH CIOP
BAZA PŁATNA POLSKIEGO CENTRUM CIS Jest to baza płatna sprzedawana na CD-ROM opracowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

4.BAZA CIS - ICSC
BAZA MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY Zamieszczono tu link do angielskojęzycznej bazy substancji niebezpiecznych

5.BAZA MZIOS
WYKAZ NSCH W ZARZĄDZENIU MZIOS Jest tu zamieszczony pełnego wykaz substancji niebezpiecznych zawarty w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w 2003 roku

6.BAZA SEVESO
WYKAZ SUBSTANCJI ZAWARTYCH W DYREKTYWACH SEVESO II Jest tu przedstawiona klasyfikacja niebezpiecznych substancji chemicznych zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej. Zawiera ona: numer onz, pełna nazwa, numer cas, klasyfikacja seveso, inne klasyfikacje (632kb!!!)

7.SYSTEM BAZ DANYCH MANHAZ
DANE DLA OCEN ZAGROŻEŃ OD INSTALACJI CHEMICZNYCH: Jest to system baz danych opracowany przez Instytut Energii Atomowej – tutaj zamieszczono link do tej bazy zawarto w niej min.:
-poradnik metod ocen ryzyka związanego z niebezpiecznymi instalacjami procesowymi
-przykład analiz na potrzeby raportu bezpieczeństwa
-przegląd wypadków dla rurociągów z udziałem niebezpiecznych substancji
-kryteria akceptowalności ryzyka poważnych awarii przemysłowych

 

KONTAKT

ratownictwo [małpka] chem.pl