KARTY CHARAKTERYSTYK "D"

DIOKSAN, DWUBROMEK ETYLENU, DWUCHLOROETAN-1,2, DWUCHLOROFLUOROMETAN, DWUCHLOROMETAN, DWUMETYLOAMINA BEZWODNA, DWUMETYLOFORMAMID, DWUSIARCZEK WEGLA, DWUTLENEK AZOTU, DWUTLENEK SIARKI, DWUTLENEK WEGLA, DWUTLENEK WEGLA – GAZ, SYNONIMY ETER DWUETYLOWY; 1,4-DIOKSAN; DWUOKSAN, DWUBROMEK GLIKOLU; 1,2-DWUBROMOETAN; BROMEK ETYLENU, CHLOREK ETYLENU, FREON 21, CHLOREK METYLENU, DMF, SIARCZEK WEGLA, BEZWODNIK AZOTOWO-AZOTAWY, BEZWODNIK KW. SIARKAWEGO, BEZWODNIK SIARKAWY, BEZWODNIK WEGLOWY, DWUTLENEK WEGLA SKROPL

 

DIOKSAN
KOD ONZ 1165 KOD NIEBEZP. 336
Wzor chemiczny: C4H8O2 Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 101.3 [°C] Temp. topnienia: 11.7 [°C]
Gestosc: 1035 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: NIEOGR. [kg/m3]
TOKSYCZNOSC - BRAK DANYCH
Stez. smiertelne: 7.8 [g/m3] Stez. niebezpieczne: BRAK D. [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 10 [mg/m3]
Dawka smiertelna: BRAK D [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWA - KL. II B
Dolna granica wybuchowosci: 1.97 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 22.5 [% obj.]
SYNONIMY ETER DWUETYLOWY; 1,4-DIOKSAN; DWUOKSAN
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA - KL. I
Temp. zaplonu: 12 [°C] Temp. samozaplonu: 198 [°C] [T4]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNA Zapach: AROMATYCZNY
Cecha szczeg: BRAK

 

 

DWUBROMEK ETYLENU
KOD ONZ 1605KOD NIEBEZP. 60
Wzor chemiczny: BrCH2CH2Br Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 131.5 [°C] Temp. topnienia: BRAK [°C]
Gestosc: 2182.9 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 4.300 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 3 - SREDNIO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: BRAK D. [g/m3] Stez. niebezpieczne: BRAK D. [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 100 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 0.117 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - NIEWYBUCHOWA
Dolna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
SYNONIMY DWUBROMEK GLIKOLU; 1,2-DWUBROMOETAN; BROMEK ETYLENU;
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ NIEPALNA
Temp. zaplonu: NDOT [°C] Temp. samozaplonu: NDOT [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNA Zapach: SLODKAWY POD. DO CHLOROROF.
Cecha szczeg: BRAK

 

 

DWUCHLOROETAN-1,2
KOD ONZ 1184 KOD NIEBEZP. 336
Wzor chemiczny: ClCH2CH2Cl Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 83.5 [°C] Temp. topnienia: -35.8 [°C]
Gestosc: 1250.0 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 8.490 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 4 - SLABO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 20 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 4000 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 50 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 0.77* [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWA
SYNONIMY CHLOREK ETYLENU,
Dolna granica wybuchowosci: 6.2 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 16 [% obj.]
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA - KL. I
Temp. zaplonu: 18.3 [°C] Temp. samozaplonu: 413 [°C] [T2]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNA Zapach: POD. DO CHLOROFORMU
Cecha szczeg: BRAK

 

 

 

DWUCHLOROFLUOROMETAN
KOD ONZ 1029 KOD NIEBEZP. 20
Wzor chemiczny: CHCl2F Stan skupienia: gaz
Temp. wrzenia: 8.9 [°C] Temp. topnienia: -135 [°C]
Gestosc: 4.6 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 6.900 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 6 - STOSUNKOWO NIESZKODLIWA
Stez. smiertelne: 840 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 21000 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 40 [mg/m3]
Dawka smiertelna: BRAK D [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - NIEWYBUCHOWY
Dolna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
SYNONIMY FREON 21
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - GAZ NIEPALNY
Temp. zaplonu: NDOT [°C] Temp. samozaplonu: NDOT [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNY Zapach: SLABY,ETEROWY
Cecha szczeg: BRAK

 

 

 

DWUCHLOROMETAN
KOD ONZ 1593KOD NIEBEZP. 60
Wzor chemiczny: CH2Cl2 Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 40 [°C] Temp. topnienia: -96.7 [°C]
Gestosc: 1326.0 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 20.000 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 5 - PRAKTYCZNIE NIETOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 200 [g/m3] Stez. niebezpieczne: BRAK D. [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 20 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 1.89* [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWA - kl. II A
SYNONIMY CHLOREK METYLENU
Dolna granica wybuchowosci: 12 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 22 [% obj.]
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - PALNY - I KAT.
Temp. zaplonu: BRAK [°C] Temp. samozaplonu: 605 [°C] [T1]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEAZBARWNA Zapach: SLODKAWY,POD. DO CHLOROFOR.
Cecha szczeg: BRAK

 

 

 

DWUMETYLOAMINA BEZWODNA
KOD ONZ 1032 KOD NIEBEZP. 236
Wzor chemiczny: (CH3)2NH Stan skupienia: gaz
Temp. wrzenia: 6.9 [°C] Temp. topnienia: -92 [°C]
Gestosc: 2.0 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 237.000 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC - BRAK DANYCH
Stez. smiertelne: BRAK D. [g/m3] Stez. niebezpieczne: BRAK D. [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 1 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 2.0* [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: 10000 [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWY - kl. II A
Dolna granica wybuchowosci: 2.8 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 14.4 [% obj.]
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - GAZ PALNY
Temp. zaplonu: -50 [°C] Temp. samozaplonu: 402.2 [°C] [T2]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNY Zapach: AMONIAKU
Cecha szczeg: W MALYCH ST.-ZAPACH RYB

 

 

 

DWUMETYLOFORMAMID
KOD ONZ 2265 KOD NIEBEZP. 30
Wzor chemiczny: HCON(CH3)2 Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 153 [°C] Temp. topnienia: -61 [°C]
Gestosc: 948.7 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: NIEOGR. [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 4 - SLABO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 37.00 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 10500 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 10 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 7.0* [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: 10000 [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWA - kl. II A
SYNONIMY DMF
Dolna granica wybuchowosci: 2.2 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 16 [% obj.]
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA - KL.III
Temp. zaplonu: 58 [°C] Temp. samozaplonu: 445 [°C] [T2]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNY Zapach: SLABY,AMINOWY
Cecha szczeg: BRAK

 

 

 

DWUSIARCZEK WEGLA
KOD ONZ 1131 KOD NIEBEZP. 336
Wzor chemiczny: CS2 Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 46.2 [°C] Temp. topnienia: -108 [°C]
Gestosc: 1260.0 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 1.790 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 4 - SLABO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 11.00 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 1500 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 25 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 0.3* [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: 100 [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWA - kl. II C
SYNONIMY SIARCZEK WEGLA
Dolna granica wybuchowosci: 1.0 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 50.0 [% obj.]
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA - KL. I
Temp. zaplonu: -30 [°C] Temp. samozaplonu: 102 [°C] [T5]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNY Zapach: CHARAKTERYSTYCZNY,SLODKAWY
Cecha szczeg: BRAK

 

 

 

DWUTLENEK AZOTU
KOD ONZ 1067 KOD NIEBEZP. 265
Wzor chemiczny: NO2 Stan skupienia: gaz
Temp. wrzenia: 21.2 [°C] Temp. topnienia: -9.3 [°C]
Gestosc: 3.3 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 243 R [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 2 - SILNIE TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 0.38 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 90 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 5.5 [mg/m3] Dawka smiertelna: BRAK D [g/kg]
Dopuszcz. stez. w wodzie: 15000 [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - NIEWYBUCHOWY
SYNONIMY BEZWODNIK AZOTOWO-AZOTAWY
Dolna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - GAZ NIEPALNY Temp. zaplonu: NDOT [°C]
Temp. samozaplonu: NDOT [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: CIEMNOBRUNATNY F1-POMOC, F8-INFO. DODAT. Zapach: OSTRY-DUSZACY
Cecha szczeg: ASOCJATY (N2O4)-

 

 

 

DWUTLENEK SIARKI
KOD ONZ 1079 KOD NIEBEZP. 26
Wzor chemiczny: SO2 Stan skupienia: gaz
Temp. wrzenia: -10 [°C] Temp. topnienia: -75.5 [°C]
Gestosc: 2.927 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 106.400 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 4 - SLABO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 10 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 260 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 20 [mg/m3]
Dawka smiertelna: BRAK D [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - NIEWYBUCHOWY
SYNONIMY BEZWODNIK KW. SIARKAWEGO, BEZWODNIK SIARKAWY
Dolna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - GAZ NIEPALNY
Temp. zaplonu: NDOT [°C] Temp. samozaplonu: NDOT [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNY Zapach: DRAZNIACY,OSTRY,PRZENIKLIWY
Cecha szczeg: BRAK

 

 

 

DWUTLENEK WEGLA
KOD ONZ 2187 KOD NIEBEZP. 22
Wzor chemiczny: CO2 Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: -79 [°C] Temp. topnienia: -57 [°C]
Gestosc: 1101.0 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 1.450 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 6 - STOSUNKOWO NIESZKODLIWA
Stez. smiertelne: BRAK D. [g/m3] Stez. niebezpieczne: 90000 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 9000 [mg/m3]
Dawka smiertelna: BRAK D [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - NIEWYBUCHOWA
SYNONIMY BEZWODNIK WEGLOWY, DWUTLENEK WEGLA SKROPL
Dolna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.].
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ NIEPALNA
Temp. zaplonu: NDOT [°C] Temp. samozaplonu: NDOT [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNA Zapach: BEZWONNA
Cecha szczeg: BRAK

 

 

 

DWUTLENEK WEGLA - GAZ
KOD ONZ 1013 KOD NIEBEZP. 20
Wzor chemiczny: CO2 Stan skupienia: gaz
Temp. wrzenia: -79 [°C] Temp. topnienia: -57 [°C]
Gestosc: 1.977 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 1.490 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 6 - STOSUNKOWO NIESZKODLIWA
Stez. smiertelne: BRAK D. [g/m3] Stez. niebezpieczne: 90000 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 9000 [mg/m3]
Dawka smiertelna: BRAK D [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - NIEWYBUCHOWY
SYNONIMY BEZWODNIK WEGLOWY
Dolna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - GAZ NIEPALNY
Temp. zaplonu: NDOT [°C]
Temp. samozaplonu: NDOT [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNY Zapach: PRAWIE BEZ ZAPACHU
Cecha szczeg: BRAK

KONTAKT

ratownictwo [małpka] chem.pl