KARTY CHARAKTERYSTYK "H"

HEKSAN, HYDRAZYNA,, HYDRAZYNA ROZTW. DO 64%, , HYDROCHINON, HYDROKSYLOAMINA, DWUAMINA, HYDROCHINOL, DWUHYDROKSYBENZEN-B, FENOL DWUWODOROTLENOWY,

HEKSAN
KOD ONZ 1208 KOD NIEBEZP. 33
Wzor chemiczny: C6H14 Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 68.7 [°C] Temp. topnienia: -95.2 [°C]
Gestosc: 659.4 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 0.140 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 5 - PRAKTYCZNIE NIETOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 1000 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 18000 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 100 [mg/m3]
Dawka smiertelna: BRAK D [g/kg]
Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWA - KL. II A
Dolna granica wybuchowosci: 1.1 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 7.5 [% obj.]
SYNONIMY HEKSAN-N
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA - KL I
Temp. zaplonu: -22 [°C] Temp. samozaplonu: 227 [°C] [T3]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNY Zapach: CHARAKTERYSTYCZNY Cecha szczeg: BRAK

 

HYDRAZYNA-
KOD ONZ 2029 KOD NIEBEZP. 86
Wzor chemiczny: NH2NH2 Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 113.5 [°C] Temp. topnienia: 1.4 [°C]
Gestosc: 1004.0 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: NIEOGR. [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 3 - SREDNIO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 2.60 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 104 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 0.05 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 0.06 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWA - KL. II C
Dolna granica wybuchowosci: 4.7 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 100 [% obj.]
SYNONIMY DWUAMINA
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA - KL. II
Temp. zaplonu: 37.8 [°C] Temp. samozaplonu: 270 [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNA Zapach: AMONIAKALNY
Cecha szczeg: BRAK

 

HYDRAZYNA ROZTW. DO 64%
KOD ONZ 2030 KOD NIEBEZP. 86
Wzor chemiczny: NH2NH2 Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 120 [°C] Temp. topnienia: -52 [°C]
Gestosc: 1031.0 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: NIEOGR. [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 3 - SREDNIO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 2.6 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 104 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 0.05 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 0.06 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWY - kl. II C
Dolna granica wybuchowosci: 4.7 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 100 [% obj.]
SYNONIMY DWUAMINA
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA - KL.III
Temp. zaplonu: 72.8 [°C] Temp. samozaplonu: 267 [°C] [T3]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNA Zapach: AMONIAKALNY Cecha szczeg: BRAK

 

HYDROCHINON
KOD ONZ 2662 KOD NIEBEZP. 60
Wzor chemiczny: C6H4(OH)2 Stan skupienia: cialo stale
Temp. wrzenia: 285 [°C] Temp. topnienia: 169 [°C]
Gestosc: 1325.0 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 70.000 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 3 - SREDNIO TOKSYCZNA Stez. smiertelne: BRAK D. [g/m3] Stez. niebezpieczne: 10 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 2 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 2.0 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWE (PYL)
Dolna granica wybuchowosci: BRAK [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: BRAK [% obj.]
SYNONIMY: HYDROCHINOL, DWUHYDROKSYBENZEN-B, FENOL DWUWODOROTLENOWY
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - SUBSTANCJA PALNA
Temp. zaplonu: 165 [°C] Temp. samozaplonu: 515.5 [°C] [T1]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNE LUB BIALE Zapach: BRAK DANYCH
Cecha szczeg: CIEMNIEJE NA SW. I POW.

 

HYDROKSYLOAMINA
KOD ONZ 1760 KOD NIEBEZP. B
Wzor chemiczny: NH2OH Stan skupienia: cialo stale
Temp. wrzenia: 110 [°C] Temp. topnienia: 33 [°C]
Gestosc: 1204 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: DOBRA [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 3 - SREDNIO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: BRAK D. [g/m3] Stez. niebezpieczne: BRAK D. [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: BRAK D. [mg/m3]
Dawka smiertelna: 0.2* [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWE
Dolna granica wybuchowosci: BRAK [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: BRAK [% obj.]
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - SUBSTANCJA PALNA
Temp. zaplonu: 100 [°C] Temp. samozaplonu: 100 [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BIALE Zapach: BEZWONNE
Cecha szczeg: KRYSZT.ROZPLYW.NA POWIETRZU

KONTAKT

ratownictwo [małpka] chem.pl