Literatura i materiały edytorskie zastosowane w opracowaniu niniejszej strony.

 1. N.W. Łazariew "Szkodliwe substancje w przemyśle" Warszawa 1956r.
 2. Wydawnictwo Ministerstwa Przemysłu Chemicznego pt. "Niebezpieczne materiały chemiczne - charakterystyka, zagrożenia, ratownictwo" - Biuro Wydawnicze "Chemia" Warszawa 1979r.
 3. Instrukcja Sztabu Obrony Cywilnej Kraju pt. "Toksyczne środki przemysłowe" Warszawa 1993, sygnatura SOCK 161/93.
 4. "Instrukcję o postępowaniu w wypadku zagrożeń TSP" wydana przez Inspektorat Obrony Cywilnej Kraju Warszawa 1979, sygnatura IOCK 64/78.
 5. Wydawnictwo Sztabu OC Kraju i Szefostwa Wojsk Obrony Przeciwchemicznej pt. "Metodyka oceny sytuacji chemicznej po skażeniach toksycznymi środkami przemysłowymi" sygn. OPChem. 376/96 Warszawa 1993
 6. Szczegółowe unormowania prawne w ramach ratyfikowanych przez Polskę umów europejskich dotyczących transportu wodnego śródlądowego ADN, kolejowego RID (DzU. nr 32 poz.169 z 1987), samochodowego ADR (DzU. nr 35 poz.189 z 1975), które są cennym uogólnieniem doświadczeń służb ratowniczych państw europejskich.
 7. Bądkowski "Charakterystyki powszechnie stosowanych prostych i złożonych substancji szkodliwych i niebezpiecznych - proste związki organiczne" PPU EKOS Gdańsk 1989
 8. Bądkowski "Charakterystyki powszechnie stosowanych prostych i złożonych substancji szkodliwych i niebezpiecznych - związki nieorganiczne" PPU EKOS Gdańsk 1989
 9. Bądkowski "Charakterystyki powszechnie stosowanych prostych i złożonych substancji szkodliwych i niebezpiecznych - substancje złożone chlorowcowęglowodory, związki organiczno - nieorganiczne" PPU EKOS Gdańsk 1989
 10. Bądkowski "Charakterystyki powszechnie stosowanych prostych i złożonych substancji szkodliwych i niebezpiecznych - węglowodory" PPU EKOS Gdańsk 1989
 11. Bądkowski "Niszczenie i neutralizacja substancji szkodliwych i niebezpiecznych " wyd. 3 Przedsiębiorstwo EKOS Gdańsk 1995
 12. E. Bądkowska A. Bądkowski "Zwalczanie awaryjnych skażeń wód powierzchniowych i gruntu" PPU EKOS Gdańsk 1989
 13. Bądkowski "Podręcznik ratownika chemika i pożarnika cz. II" Przedsiębiorstwo EKOS Gdańsk 1990
 14. Bądkowski "Podręcznik ratownika chemika i pożarnika cz. I" wyd. 2 Przedsiębiorstwo EKOS Gdańsk 1995
 15. Bądkowski "Materiały szkodliwe i niebezpieczne" wyd. 3 Przedsiębiorstwo EKOS Gdańsk 1994
 16. T. Kazimierski "Zagrożenia powszechne" Przedsiębiorstwo EKOS Gdańsk 1996
 17. Bądkowski "Informator o 3253 substancjach szkodliwych i niebezpiecznych" Przedsiębiorstwo EKOS Gdańsk 1995
 18. "Spalanie niebezpiecznych odpadów" Przedsiębiorstwo EKOS Gdańsk 1995
 19. Tadeusz Pusty "Przewóz materiałów niebezpiecznych" Wydawnictwa Komunikacji i Łączności wyd. 5 Warszawa 1995
 20. Konieczny "Bezpieczeństwo publiczne w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach środowiska" Poznań 1995r.
 21. "Ocena zagrożenia oraz likwidacja skutków awarii chemicznych" materiały z konferencji naukowej w Wyższej Szkole Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki Wrocław 1996
 22. "Informacji o zagrożeniu okręgu TŚP oraz o Chemiczno - Radiacyjnych Zespołach Awaryjnych w Śląskim Okręgu Wojskowym" wyd. ŚOW Wrocław 1992r.
 23. "Charakterystyki zasadniczych, szkodliwych substancji chemicznych wytwarzanych przez przemysł krajowy" opracował zespół pod kierunkiem Andrzeja Bądkowskiego, Przedsiębiorstwo EKOS Gdańsk 1994
 24. Program komputerowy "Baza TSP" oprac. przez Krajowy Ośrodek Analizy Skażeń OC Warszawa 1991
 25. Piotr Guzowski, Roman Pawłowski "Dekontaminacja w działaniach ratowniczych chemicznych jednostek straży pożarnych" Opole 1994.
 26. Marek Małaczyński "Nadzwyczajne zagrożenia środowiska cz. I Zagrożenia środowiska rozlewami olejowymi" Kraków 1994
 27. "Holmatro haz-mat equipment"-katalog firmowy.
 28. Katalog firmowy Industrial Scentyfic Corporation - wydany przez Delta Service Zielonka k/ W-Wy.
 29. Katalog firmowy
 30. "Słownik chemiczny" Wiedza Powszechna wyd.6 Warszawa 1982
 31. Katalog firmy Alfa Laval
 32. Katalog firmy Auer
 33. Katalog firmowy SHL
 34. Katalog firmy Drager
 35. Katalok firmy Ekologus
 36. Katalog firmy Mercedes Benz
KONTAKT

ratownictwo [małpka] chem.pl