Likwidacja źródła emisji.

Podstawowym zadaniem w czasie akcji ratowniczej jest likwidacja źródła emisji gazu. Wyróżnia się tu kilka metod postępowania w zależności czy źródło emisji zlokalizowane w instalacji stacjonarnej czy też w zbiornikach mobilnych.

W przypadku zbiorników mobilnych (kolejowych i samochodowych) należy zastosować sposoby możliwe do wykonania w warunkach terenowych. Polegają one na założeniu opasek, klinów i korków w celu opanowania wycieku gazu skroplonego ze zbiornika. Takie postępowanie nie jest w pełni bezpieczne i skuteczne, podobnie jak uszczelnianie uszkodzonej armatury za pomocą zaciskania końcówek rurowych hydraulicznymi zgniataczami. W awariach stacjonarnych możliwym do zastosowania ale również doraźnym postępowaniem jest uszczelnianie w postaci poduszek powietrznych. Bardziej skutecznym i długotrwałym sposobem uszczelniania zalecanym w literaturze [zob literatura16] jest "mocowanie łat za pomocą kołków gwintowanych zakończonych płaskimi klinami. Kołki tego typu wbija się w szczelinę i przekręca o 90 stopni celem umocowania ich od wnętrza. Łatę i uszczelkę dociska się za pomocą nakrętki".

KONTAKT

ratownictwo [małpka] chem.pl