KARTY CHARAKTERYSTYK "G"

GLIKOL ETYLENOWY, ETANODIOL-1,2, HYDROKSYETAN-1,2,

GLIKOL ETYLENOWY
KOD ONZ 2810 KOD NIEBEZP. B
Wzor chemiczny: CH2(OH)CH2(OH) Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 197.3 [°C] Temp. topnienia: -13.2 [°C]
Gestosc: 1113.5 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: NIEOGR. [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 4 - SLABO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: BRAK D. [g/m3] Stez. niebezpieczne: BRAK D. [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 250 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 8.54* [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWA - KL. II B
SYNONIMY ETANODIOL-1,2, HYDROKSYETAN-1,2
Dolna granica wybuchowosci: 3.2 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 6.3 [% obj.]
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA
Temp. zaplonu: 115.5 [°C] Temp. samozaplonu: 410 [°C] [T2]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNA Zapach: SLODKAWY Cecha szczeg: CIECZ OLEISTA

KONTAKT

ratownictwo [małpka] chem.pl