KARTY CHARAKTERYSTYK "M"

MERKAPTAN ETYLOWY, METANOL, METYLOAMINA, MROWCZAN ETYLU, MROWCZAN METYLU, ALKOHOL TIOETYLOWY, ETANTIOL ETYLOMERKAPTAN, KARBINOL, SPIRYTUS DRZEWNY, METANOL, AMINOMETAN, ESTER ETYLOWY.KWASU METANOWEGO, ESTER ETYLOWY.KWASU MROWKOWEGO

MERKAPTAN ETYLOWY
KOD ONZ 2363 KOD NIEBEZP. 336
Wzor chemiczny: C2H5SH Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 37 [°C] Temp. topnienia: -144 [°C]
Gestosc: 846.8 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 6.800 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 4 - SLABO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 40.00 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 6250 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 1 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 0.3* [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WUBUCHOWA
Dolna granica wybuchowosci: 2.8 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 18.2 [% obj.]
SYNONIMY ALKOHOL TIOETYLOWY ETANTIOL ETYLOMERKAPTAN
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA - KL.I
Temp. zaplonu: -20 [°C] Temp. samozaplonu: 299 [°C] [T3]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNA Zapach: NIEPRZ.PODOB. DO CZOSNKU
Cecha szczeg: BRAK

 

 

METANOL
KOD ONZ 1230 KOD NIEBEZP. 336
Wzor chemiczny: CH3OH Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 64.7 [°C] Temp. topnienia: -97.5 [°C]
¦Gestosc: 791.5 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: NIEOGR. [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 5 - PRAKTYCZNIE NIETOKSYCZNA
Stez. smiertelne: BRAK D. [g/m3] Stez. niebezpieczne: BRAK D. [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 100 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 7.92* [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWY - kl. II A
Dolna granica wybuchowosci: 6.5 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 36.5 [% obj.]
SYNONIMY KARBINOL, SPIRYTUS DRZEWNY, METANOL
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA - KL. I
Temp. zaplonu: 9.5 [°C] Temp. samozaplonu: 470 [°C] [T1]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNA Zapach: AROMATYCZNY
Cecha szczeg: BRAK

 

METYLOAMINA
KOD ONZ 1061 KOD NIEBEZP. 236
Wzor chemiczny: CH3NH2 Stan skupienia: gaz
Temp. wrzenia: -6.32 [°C] Temp. topnienia: -93.5 [°C]
Gestosc: 1.3425 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 1080.000 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 3 - SREDNIO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 9.00 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 120 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 5 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 2.5* [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: 10000 [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWY - kl. II A
Dolna granica wybuchowosci: 5 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 20.7 [% obj.]
SYNONIMY AMINOMETAN
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - GAZ PALNY
Temp. zaplonu: -17.8 [°C] Temp. samozaplonu: 430 [°C] [T2]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNY Zapach: OSTRY,POD.DO RYB
Cecha szczeg: BRAK

 

MROWCZAN ETYLU
KOD ONZ 1190 KOD NIEBEZP. 33
Wzor chemiczny: HCOOC2H5 Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 54.3 [°C] Temp. topnienia: -79.4 [°C]
Gestosc: 922.6 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 118.000 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 4 - SLABO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 190.00 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 24000 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 100 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 0.33 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWA - KL. II A
Dolna granica wybuchowosci: 2.7 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 16.4 [% obj.]
SYNONIMY ESTER ET.KWASU METANOWEGO, ESTER ET.KWASU MROWKOWEGO
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA - KL. I
Temp. zaplonu: -20 [°C] Temp. samozaplonu: 440 [°C] [T2]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNA Zapach: AROMATYCZNY
Cecha szczeg: BRAK

 

MROWCZAN METYLU
KOD ONZ 1243 KOD NIEBEZP. 33
Wzor chemiczny: HCOOCH3 Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 31.5 [°C] Temp. topnienia: -99 [°C]
Gestosc: 974.3 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 304.000 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 4 - SLABO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 100.00 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 1200 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 250 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 1.62 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWA - KL. II A
Dolna granica wybuchowosci: 5.9 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 23 [% obj.]
SYNONIMY ESTER MET.KW.METANOWEGO ESTER MET.KW.MROWKOWEGO
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA - KL. I
Temp. zaplonu: -19 [°C] Temp. samozaplonu: 450 [°C] [T2]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNA Zapach: PRZYJEMNY, AROMATYCZNY
Cecha szczeg: BRAK

KONTAKT

ratownictwo [małpka] chem.pl