KARTY CHARAKTERYSTYK "C"

CHLOR, CHLORAL, CHLOREK ACETYLU, CHLOREK ALLILU, CHLOREK BENZYLU, CHLOREK METYLU, CHLOREK SULFURYLU, CHLOREK TIONYLU, CHLOREK WINYLU, CHLOROBENZEN, CHLOROWODOR, CYJANEK ETYLU, CYJANOWODOR, CYKLOHEKSANON, CZTEROETYLEK OLOWIU, CZTEROFLUOREK KRZEMU, CZTEROWODOROFURAN, ALDEHYD TROJCHLOROOCTOWY; TROJCHLOROETANAL, CHLOROACETYL ; CHLOREK ETANOILU; CHLOREK KWASU OCTOWEGO, 3-CHLOROPROPYLEN ; GAMMA-CHLOROPROPYLEN; 3-CHLOROPROPEN-1, FENYLOCHLOROMETAN, CHLOROMETAN; FREON 40, CHLOROBEZWODNIK KWASU SIARKOWEGO, TLENOCHLOREK SIARKI, CHLOROETEN, CHLOREK BENZENU; CHLOREK FENYLU, NITRYL PROPIONOWY; PROPANONITRYL PROPIONITRYL, KWAS PRUSKI BEZWODNY, KETOHEKSAMETYLEN, TLENEK DWUETYLENU; 1,4-EPOKSYBUTAN; TLENEK CZTEROMETYLENU

 

CHLOR
KOD ONZ 1017 KOD NIEBEZP. 266
Wzor chemiczny: Cl2 Stan skupienia: gaz
Temp. wrzenia: -34 [°C] Temp. topnienia: -102 [°C]
Gestosc: 3.21 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 7.264 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 1 - NADZWYCZAJ TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 0.20 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 90 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 1.5 [mg/m3]
Dawka smiertelna: BRAK D [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - NIEWYBUCHOWY
Dolna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - GAZ NIEPALNY
Temp. zaplonu: NDOT [°C] Temp. samozaplonu: NDOT [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: ZIELONOZOLTY Zapach: OSTRY-DUSZACY
Cecha szczeg: BRAK WYJSCIE
CHLOR dane dodatkowe
gaz silnie trujacy i zracy, w zasiegu dzialania gazowego obloku chloru ulega zniszczeniu wszelkie zycie organiczne. Niepalny.
POZOSTALE WLASNOSCI FIZYKOCHEMICZNE:
Gestosc gazu wzgledem powietrza:...........2.45
Gestosc w stanie skroplonym:...............1560 kg/m3
Preznosc par (20 st.C):....................640 kPa
Temperatura krytyczna:.....................144 st.C
Cisnienie krytyczne:.......................1110 kPa
Cieplo wlasciwe:...........................4.81 kJ/g*K
Cieplo topnienia:..........................95.88 J/g
Cieplo parowania:..........................288.1 J/g
Prog wyczuwalnosci wechowej:...............0.06 mg/m3
WLASNOSCI CHEMICZNE:
Substancja bardzo reaktywna.Z para wodna zawarta w powietrzu reaguje wg rownania: 2Cl2 + 2H2O = 4HCl + O2. Z tego powodu mokry chlor dziala korodujaco na metale (z wyj±tkiem olowiu). Rozklada sie w alkaliach. Z wodorem tworzy niebezpieczne mieszaniny wybuchowe, wybuchajace pod wplywem swiatla lub przy podgrzaniu > 250 st.C. Z amoniakiem chlor tworzy trojchlorek azotu - zwiazek o wlasnosciach wybuchowych. Chlor reaguje z wieloma substancjami organicznymi i nieorganicznymi z wydzieleniem ciepla. Ze wzgledu na wlasnosci utleniajace moze nastapic zapalenie się substancji palnych w atmosferze czystego chloru.

 

CHLORAL
KOD ONZ 2075 KOD NIEBEZP. 60
Wzor chemiczny: CCl3CHO Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 98 [°C] Temp. topnienia: -57.5 [°C]
Gestosc: 1510.0 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: NIEOGRAN. [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 3 - SREDNIO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: BRAK D. [g/m3] Stez. niebezpieczne: BRAK D. [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: BRAK D. [mg/m3]
Dawka smiertelna: 0.03 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - NIEWYBUCHOWA
Dolna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
SYNONIMY ALDEHYD TROJCHLOROOCTOWY; TROJCHLOROETANAL
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ NIEPALNA Temp. zaplonu: NDOT [°C]
Temp. samozaplonu: NDOT [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNA Zapach: CHARAKTERYSTYCZNY, KLUJACY
Cecha szczeg: CIECZ OLEISTA WYJSCIE

 

CHLOREK ACETYLU
KOD ONZ 1717 KOD NIEBEZP. 83
Wzor chemiczny: CH3COCl Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 51 [°C] Temp. topnienia: -112 [°C]
Gestosc: 1105.0 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: ROZKLAD [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 3 - SREDNIO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: BRAK D. [g/m3] Stez. niebezpieczne: 0.075 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: BRAK D. [mg/m3]
Dawka smiertelna: 1.0 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWA - kl. II A
Dolna granica wybuchowosci: 5 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 19 [% obj.]
SYNONIMY CHLOROACETYL ; CHLOREK ETANOILU; CHLOREK KWASU OCTOWEGO
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA - KL. II
Temp. zaplonu: 4 [°C] Temp. samozaplonu: 390 [°C] [T2]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNA Zapach: OSTRY, DUSZACY
Cecha szczeg: CIECZ DYMIACA NA POWIETRZU

 

CHLOREK ALLILU
KOD ONZ 1100 KOD NIEBEZP. 663
Wzor chemiczny: CH2CHCH2Cl Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 45.1 [°C] Temp. topnienia: -136 [°C]
Gestosc: 937.9 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 3.600 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 3 - SREDNIO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 9.00 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 900 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 3 [mg/m3]
Dawka smiertelna: BRAK D [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWA - kl. II A
Dolna granica wybuchowosci: 3.2 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 11.2 [% obj.]
SYNONIMY 3-CHLOROPROPYLEN ; GAMMA-CHLOROPROPYLEN; 3-CHLOROPROPEN-1
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA - KL. II
Temp. zaplonu: -29 [°C] Temp. samozaplonu: 487 [°C] [T1]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNA Zapach: OSTRY, GRYZACY
Cecha szczeg: BRAK

 

 

CHLOREK BENZYLU
KOD ONZ 1738 KOD NIEBEZP. 68
Wzor chemiczny: C6H5CH2Cl Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 179.4 [°C] Temp. topnienia: -39.2 [°C]
Gestosc: 1096.7 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: NIEROZP. [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 2 - SILNIE TOKSYCZNA
¦Stez. smiertelne: 0.6 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 50 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 5 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 1.23 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: 400000 [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWA - kl. II A
Dolna granica wybuchowosci: 1.1 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 14 [% obj.]
SYNONIMY FENYLOCHLOROMETAN
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA - KL.III
Temp. zaplonu: 60 [°C] Temp. samozaplonu: 585 [°C] [T1]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNA Zapach: OSTRY DRAZNIACY
Cecha szczeg: SILNIE LZAWIACY

 

 

CHLOREK METYLU
KOD ONZ 1063 KOD NIEBEZP. 236
Wzor chemiczny: CH3Cl Stan skupienia: gaz
Temp. wrzenia: -24 [°C] Temp. topnienia: -97.7 [°C]
Gestosc: 2.3 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 4.020 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC - BRAK DANYCH
Stez. smiertelne: BRAK D. [g/m3] Stez. niebezpieczne: BRAK D. [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 20 [mg/m3]
Dawka smiertelna: BRAK D [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWY - kl. II A
Dolna granica wybuchowosci: 7.6 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 19.7 [% obj.]
SYNONIMY CHLOROMETAN; FREON 40
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - GAZ PALNY
Temp. zaplonu: -24 [°C] Temp. samozaplonu: 625 [°C] [T1]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNY Zapach: SLODKI-MDLY
Cecha szczeg: BRAK

 

CHLOREK SULFURYLU
KOD ONZ 1834 KOD NIEBEZP. 88
Wzor chemiczny: SO2Cl2 Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 69.1 [°C] Temp. topnienia: -54.1 [°C]
Gestosc: 1667.4 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: HYDROLIZA [kg/m3]
TOKSYCZNOSC - BRAK DANYCH
Stez. smiertelne: BRAK D. [g/m3] Stez. niebezpieczne: BRAK D. [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: BRAK D. [mg/m3]
Dawka smiertelna: BRAK D [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - NIEWYBUCHOWA
Dolna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
SYNONIMY CHLOROBEZWODNIK KWASU SIARKOWEGO;
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ NIEPALNA
Temp. zaplonu: NDOT [°C] Temp. samozaplonu: NDOT [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNA Zapach: OSTRY,KLUJACY
Cecha szczeg: ZOLKNIE PODCZAS PRZECHOWYW.

 

 

CHLOREK TIONYLU
KOD ONZ 1836KOD NIEBEZP. 88
Wzor chemiczny: SOCl2 Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 79 [°C] Temp. topnienia: -105 [°C]
Gestosc: 1634.0 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: ROZKLAD [kg/m3]
TOKSYCZNOSC - BRAK DANYCH
Stez. smiertelne: BRAK D. [g/m3] Stez. niebezpieczne: BRAK D. [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 24.3 [mg/m3]
Dawka smiertelna: BRAK D [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - NIEWYBUCHOWA
Dolna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
SYNONIMY TLENOCHLOREK SIARKI
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ NIEPALNA
Temp. zaplonu: NDOT [°C] Temp. samozaplonu: NDOT [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNA LUB ZOLTA Zapach: OSTRY, NIEPRZYJEMNY
Cecha szczeg: CIECZ DYMIACA NA POWIETRZU

 

 

CHLOREK WINYLU
KOD ONZ 1086 KOD NIEBEZP. 239
Wzor chemiczny: CH2CHCl Stan skupienia: gaz
Temp. wrzenia: -13.9 [°C] Temp. topnienia: -160 [°C]
Gestosc: 2.7 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: TR. ROZP. [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 6 - STOSUNKOWO NIESZKODLIWA
Stez. smiertelne: 500.00 [g/m3] Stez. niebezpieczne: BRAK D. [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 30 [mg/m3]
Dawka smiertelna: BRAK D [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWY - kl. II A
Dolna granica wybuchowosci: 4.0 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 22.0 [% obj.]
SYNONIMY CHLOROETEN
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - GAZ PALNY
Temp. zaplonu: -78 [°C] Temp. samozaplonu: 550 [°C] [T1]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNY Zapach: SLODKAWY
Cecha szczeg: DZIALANIE RAKOTWORCZE

 

 

CHLOROBENZEN
KOD ONZ 1134 KOD NIEBEZP. 30
Wzor chemiczny: C6H5Cl Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 131.7 [°C] Temp. topnienia: -45.6 [°C]
Gestosc: 1106.3 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 0.490 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 4 - SLABO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 180.00 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 11200 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 50 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 2.9 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: 40000 [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWY - kl. II A
Dolna granica wybuchowosci: 1.3 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 11 [% obj.]
SYNONIMY CHLOREK BENZENU; CHLOREK FENYLU
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA - KL. II
Temp. zaplonu: 29.4 [°C] Temp. samozaplonu: 637.8 [°C] [T1]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNY Zapach: CHARAKTERYSTYCZNY
Cecha szczeg: BRAK

 

 

 

CHLOROWODOR
KOD ONZ 1050 KOD NIEBEZP. 286
Wzor chemiczny: HCl Stan skupienia: gaz
Temp. wrzenia: -85 [°C] Temp. topnienia: -114 [°C]
Gestosc: 1.63 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 823.100 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 3 - SREDNIO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 1.40 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 140 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 5 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 1.0 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - NIEWYBYCHOWY
Dolna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
SYNONIMY HYDROGEN CHLORIDE
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - GAZ NIEPALNY
Temp. zaplonu: NDOT [°C] Temp. samozaplonu: NDOT [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNY Zapach: OSTRY-DRAZNIACY
Cecha szczeg: BRAK

 

 

 

CYJANEK ETYLU
KOD ONZ 2404 KOD NIEBEZP. 336
Wzor chemiczny: CH3CH2CN Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 97.1 [°C] Temp. topnienia: -92 [°C]
Gestosc: 782.8 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 103.000 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 2 - SILNIE TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: BRAK D. [g/m3] Stez. niebezpieczne: BRAK D. [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 0.3 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 0.04 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: 50 [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWA
Dolna granica wybuchowosci: 3.1 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: BRAK [% obj.]
SYNONIMY NITRYL PROPIONOWY; PROPANONITRYL PROPIONITRYL
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA - KL. I
Temp. zaplonu: 2 [°C] Temp. samozaplonu: 675 [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNY Zapach: ETERYCZNY
Cecha szczeg: BRAK

 

 

CYJANOWODOR
KOD ONZ 1051 KOD NIEBEZP. 663
Wzor chemiczny: HCN Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 25.7 [°C] Temp. topnienia: -13.2 [°C]
Gestosc: 687.1 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: NIEOGR. [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 2 - SILNIE TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 0.15 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 50 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 0.30 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 0.0005 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: 1000 [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWA - kl. II B
Dolna granica wybuchowosci: 5.4 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 46.6 [% obj.]
SYNONIMY KWAS PRUSKI BEZWODNY
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA - KL. I
Temp. zaplonu: -18 [°C] Temp. samozaplonu: 538 [°C] [T1]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNY Zapach: GORZKICH MIGDALOW
Cecha szczeg: BRAK
CYJANOWODOR dane dodatkowe
bardzo silna trucizna, substancja palna, tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem.
POZOSTALE DANE FIZYKOCHEMICZNE:
Gestosc gazu wzgledem powietrza:..............0.9
Preznosc par (20 st.C):.......................86.3 kPa
Temperatura krytyczna:........................183.5 st.C
Cisnienie krytyczne:..........................6068 kPa
Cieplo wlasciwe (27 st.C):....................1.33 J/g*K
Cieplo topnienia:.............................322.5 J/g
Cieplo parowania (25 st.C):...................1.03 kJ/g
Prog wyczuwalnosciwechowej:...................0.2 - 5.7 mg/m3
WLASNOSCI CHEMICZNE:
Cyjanowodor jest slabym, niezbyt trwalym kwasem. Latwo tworzy zwiazki kompleksowe. Obecnosc sladowych ilosci wody, alkaliow, tlenkow metali powoduje polimeryzacje cyjanowodoru, ktora moze przebiegac w sposob wybuchowy.

 

 

CYKLOHEKSANON
KOD ONZ 1915 KOD NIEBEZP. 30
Wzor chemiczny: CH2(CH2)4CO Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 155.5 [°C] Temp. topnienia: -31 [°C]
Gestosc: 946.2 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 90.000 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 4 - SLABO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 250.00 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 20000 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 20 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 3.46* [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: 40000 [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWA - kl. II A
Dolna granica wybuchowosci: 1.3 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 9.4 [% obj.]
SYNONIMY KETOHEKSAMETYLEN
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA - KL. II
Temp. zaplonu: 43.9 [°C] Temp. samozaplonu: 420 [°C] [T2]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH Barwa: BEZBARWNA Zapach: ACETONU I MIETY
Cecha szczeg: CIECZ OLEISTA

 

 

 

CZTEROETYLEK OLOWIU
KOD ONZ 1649 KOD NIEBEZP. 66
Wzor chemiczny: Pb(C2H5)4 Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 180 [°C] Temp. topnienia: -136 [°C]
Gestosc: 1650.0 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: NIEROZP. [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 2 - SILNIE TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 1.70 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 40 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 0.05 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 0.5 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: 100 [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWA
Dolna granica wybuchowosci: 1.8 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: BRAK [% obj.]
SYNONIMY OLOW-ZWIAZKI
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA - KL.III
Temp. zaplonu: 94 [°C] Temp. samozaplonu: BRAK [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH Barwa: BEZBARWNA Zapach: SLODKAWY,AROMATYCZNY
Cecha szczeg: CIECZ OLEISTA

 

 

 

CZTEROFLUOREK KRZEMU
KOD ONZ 1859 KOD NIEBEZP. 28
Wzor chemiczny: SiF4 Stan skupienia: gaz
Temp. wrzenia: -65 [°C] Temp. topnienia: -77 [°C]
Gestosc: 4.67 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: HYDROLIZA [kg/m3]
TOKSYCZNOSC - BRAK DANYCH
Stez. smiertelne: BRAK D. [g/m3] Stez. niebezpieczne: BRAK D. [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 1 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 0.006 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: 2000 [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - NIEWYBUCHOWY SYNONIMY
Dolna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - GAZ NIEPALNY
Temp. zaplonu: NDOT [°C] Temp. samozaplonu: NDOT [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH Barwa: BEZBARWNY Zapach: OSTRY,DUSZACY
Cecha szczeg: BRAK

 

 

CZTEROWODOROFURAN
KOD ONZ 2056 KOD NIEBEZP. 33
Wzor chemiczny: (CH2)4O Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 65.5 [°C] Temp. topnienia: -108 [°C]
Gestosc: 889.2 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: NIEOGR. [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 5 - PRAKTYCZNIE NIETOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 370.00 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 59000 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 590 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 3.0 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWA - kl. II B
Dolna granica wybuchowosci: 2.0 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 13.1 [% obj.]
SYNONIMY TLENEK DWUETYLENU; 1,4-EPOKSYBUTAN; TLENEK CZTEROMETYLENU
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA - KL. I
Temp. zaplonu: -17.2 [°C] Temp. samozaplonu: 230 [°C] [T3]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH Barwa: BEZBARWNY Zapach: PODOBNY DO ACETONU
Cecha szczeg: BRAK

KONTAKT

ratownictwo [małpka] chem.pl