KARTY CHARAKTERYSTYK "B"

BENZEN
KOD ONZ 1114 KOD NIEBEZP. 33
Wzor chemiczny: C6H6 Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 80.1 [°C] Temp. topnienia: 5.5 [°C]
Gestosc: 879.0 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 0.5 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 3 - SREDNIO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 400 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 6000 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 10 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 2.0 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - kl. II A
Dolna granica wybuchowosci: 1.2 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 8.0 [% obj.]
SYNONIMY:
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA - KL. I
Temp. zaplonu: -11.1 [°C] Temp. samozaplonu: 540 [°C] [T1]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH Barwa: BEZBARWNA
Zapach: AROMATYCZNY Cecha szczeg: DZIALANIE RAKOTWORCZE

 

 

BEZWODNIK MALEINOWY
KOD ONZ 2215 KOD NIEBEZP. 80
Wzor chemiczny: C4H2O3 Stan skupienia: cialo stale
Temp. wrzenia: 202 [°C] Temp. topnienia: 52.85 [°C]
Gestosc: 934.0 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 163.000 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 3 - SREDNIO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: BRAK [g/m3] Stez. niebezpieczne: 10 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK [mg/m3] NDS: BRAK [mg/m3]
Dawka smiertelna: 10.0 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWE
Dolna granica wybuchowosci: 1.4 [% obj.].
Gorna granica wybuchowosci: 7.1 [% obj.]
SYNONIMY FURANODION-2,5
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - SUBSTANCJA PALNA
Temp. zaplonu: 103.3 [°C]
Temp. samozaplonu: 475 [°C] [T1]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH Barwa: BEZBARWNE LUB BIALE
Zapach: OSTRY-DRAZNIACY Cecha szczeg: BRAK

 

 

BROM
KOD ONZ 1744 KOD NIEBEZP. 886
Wzor chemiczny: Br2 Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 58.7 [°C] Temp. topnienia: -7.3 [°C]
Gestosc: 3120.0 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 42.000 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 2 - SILNIE TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 1.60 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 70 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 0.7 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 1.0 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - NIEWYBUCHOWA
Dolna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ NIEPALNA
Temp. zaplonu: NDOT [°C] Temp. samozaplonu: NDOT [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH Barwa: CZERWONOBRUNATNA Zapach: OSTRY-DUSZACY
Cecha szczeg: BARWA C.STALEGO POMMARANCZ.

 

 

BROMEK METYLU
KOD ONZ 1062 KOD NIEBEZP. 26
Wzor chemiczny: CH3Br Stan skupienia: gaz
Temp. wrzenia: 4.5 [°C] Temp. topnienia: -94 [°C]
Gestosc: 3.97 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 0.900 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 3 - SREDNIO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 19.00 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 8000 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 5 [mg/m3]
Dawka smiertelna: BRAK D [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWY - kl. II A
Dolna granica wybuchowosci: 13.5 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 14.5 [% obj.]
SYNONIMY BROMOMETAN
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - GAZ PALNY Temp. zaplonu: -40 [°C]
Temp. samozaplonu: 538 [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH Barwa: BEZBARWNY Zapach: PODOBNY DO CHLOROFORMU
Cecha szczeg: BRAK WYJSCIE

 

 

BROMOWODOR
KOD ONZ 1048 KOD NIEBEZP. 286
Wzor chemiczny: HBr Stan skupienia: gaz
Temp. wrzenia: -66.8 [°C] Temp. topnienia: -86.9 [°C]
Gestosc: 3.5 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 193.0 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 3 - SREDNIO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 5.50 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 166 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 7 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 1.0 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - NIEWYBUCHOWY
Dolna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - GAZ NIEPALNY Temp. zaplonu: NDOT [°C] Temp. samozaplonu: NDOT [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH Barwa: BEZBARWNY Zapach: OSTRY-DRAZNIACY Cecha szczeg: BRAK

 

 

BUTADIEN-1,3
KOD ONZ 1010 KOD NIEBEZP. 239
Wzor chemiczny: CH2CHCHCH2 Stan skupienia: gaz
Temp. wrzenia: -4.58 [°C] Temp. topnienia: -109 [°C]
Gestosc: 2.48 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 1.300 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 5 - PRAKTYCZNIE NIETOKSYCZNA
Stez. smiertelne: BRAK D. [g/m3] Stez. niebezpieczne: BRAK D. [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 100 [mg/m3]
Dawka smiertelna: BRAK D [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - kl. II B
Dolna granica wybuchowosci: 1.1 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 12.5 [% obj.]
SYNONIMY DWUWINYL
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - GAZ PALNY
Temp. zaplonu: -85 [°C] Temp. samozaplonu: 428.9 [°C] [T2]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH Barwa: BEZBARWNY Zapach: LAGODNY-AROMATYCZNY Cecha szczeg: BRAK

 

 

BUTYLEN
KOD ONZ 1012 KOD NIEBEZP. 23
Wzor chemiczny: CH3CHCHCH3 Stan skupienia: gaz
Temp. wrzenia: 6.26 [°C] Temp. topnienia: -185 [°C] Gestosc: 2.528 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 1.300 [kg/m3] TOKSYCZNOSC 6 - STOSUNKOWO NIESZKODLIWA
Stez. smiertelne: BRAK D. [g/m3] Stez. niebezpieczne: BRAK D. [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: BRAK D. [mg/m3]
Dawka smiertelna: BRAK D [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWY
Dolna granica wybuchowosci: 1.6 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 10 [% obj.]
SYNONIMY BUTEN
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - GAZ PALNY
Temp. zaplonu: -80 [°C] Temp. samozaplonu: 440 [°C] [T2]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH Barwa: BEZBARWNY Zapach: PRAWIE BEZ ZAPACHU
Cecha szczeg: BRAK

KONTAKT

ratownictwo [małpka] chem.pl