KARTY CHARAKTERYSTYK NSCH "O"

OCTAN ETYLU, OCTAN II RZ. BUTYLU, OCTAN IZOBUTYLU, OCTAN METYLU, OCTAN AMYLU, ESTER ET. KWASU OCTOWEGO ESTER OCTOWY, OCTAN 1-METYLO-1-PROP., OCTAN 2-BUTYLU, ESTER IZOBUTYLOWY KWASU OCTOWEGO, OCTAN IZOBUTYLU, ESTER METYLOWY KWASU OCTOWEGO, ESTER AMYLOWY KWASU OCTOWEGO, OCTAN N-PENTANU, DYMIĄCY KWAS SIARKOWY

OCTAN ETYLU
KOD ONZ 1173 KOD NIEBEZP. 33
Wzor chemiczny: CH3COOC2H5 Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 77.15 [°C] Temp. topnienia: -83.6 [°C]
Gestosc: 894.6 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 85.300 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 5 - PRAKTYCZNIE NIETOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 200.00 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 35000 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 200 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 4.93 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWY - kl. II A
Dolna granica wybuchowosci: 2.18 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 11.5 [% obj.]
SYNONIMY ESTER ET. KWASU OCTOWEGO ESTER OCTOWY
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - PALNY - I KAT.
Temp. zaplonu: -4 [°C] Temp. samozaplonu: 457 [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNY Zapach: AROMATYCZNY,PRZUJEMNY
Cecha szczeg: BRAK

 

OCTAN II RZ. BUTYLU
KOD ONZ 1124 KOD NIEBEZP. 33
Wzor chemiczny: CH3OOCH(CH3)C2H5 Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 112.3 [°C] Temp. topnienia: -98.9 [°C]
Gestosc: 872.0 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 6.200 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 4 - SLABO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: BRAK D. [g/m3] Stez. niebezpieczne: 47500 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 950 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 3.2 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWY - kl. II A
Dolna granica wybuchowosci: 1.7 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 9.8 [% obj.]
SYNONIMY OCTAN 1-METYLO-1-PROP., OCTAN 2-BUTYLU
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - PALNY - I KAT.
Temp. zaplonu: 29 [°C] Temp. samozaplonu: BRAK [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNY Zapach: OSTRY,UCIAZLIWY
Cecha szczeg: BRAK

 

OCTAN IZOBUTYLU
KOD ONZ 1213 KOD NIEBEZP 33.
Wzor chemiczny: CH3COOCH2CH(CH3)2 Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 118 [°C] Temp. topnienia: -98.9 [°C]
Gestosc: 871.2 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 6.700 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 4 - SLABO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 250.00 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 35000 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 700 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 3.2 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWY - kl. II B
Dolna granica wybuchowosci: 1.3 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 10.5 [% obj.]
SYNONIMY ESTER IZOBUT.KW.OCTOWEGO OCTAN IZOBUTYLU
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - PALNY - I KAT.
Temp. zaplonu: 24 [°C] Temp. samozaplonu: 427 [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNY Zapach: OSTRY,UCIAZLIWY
Cecha szczeg: BRAK

 

 OCTAN METYLU
KOD ONZ 1231 KOD NIEBEZP. 33
Wzor chemiczny: CH3COOCH3 Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 57.5 [°C] Temp. topnienia: -98.5 [°C]
Gestosc: 933.8 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 240 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 5 - PRAKTYCZNIE NIETOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 100 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 30500 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 100 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 3.7 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWA - KL.II A SYNONIMY
Dolna granica wybuchowosci: 3 [% obj.] ESTER MET.KWASU OCTOWEGO
Gorna granica wybuchowosci: 16 [% obj.]
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA - KL.I
Temp. zaplonu: -6 [°C] Temp. samozaplonu: 454 [°C] [T1]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNA Zapach: AROMATYCZNY
Cecha szczeg: BRAK

 

OCTAN N-AMYLU
KOD ONZ 1104 KOD NIEBEZP. 30
Wzor chemiczny: CH3COO(CH2)4CH3 Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 149 [°C] Temp. topnienia: 71.5 [°C]
Gestosc: 874.5 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 1.800 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 5 - PRAKTYCZNIE NIETOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 400 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 21000 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 100 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 4.95 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWA - KL. II A
Dolna granica wybuchowosci: 1.0 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 7.5 [% obj.]
SYNONIMY ESTER AMYLOWY KW.OCTOWEGO, OCTAN N-PENTANU
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA- KL. II
Temp. zaplonu: 28 [°C] Temp. samozaplonu: 360 [°C] [T2]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNA Zapach: OWOCOWY
Cecha szczeg: BRAK

 

OLEUM
KOD ONZ 1831 KOD NIEBEZP. X886
Wzor chemiczny: H2SO4 + SO3 Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 85 [°C] Temp. topnienia: 3.5 [°C]
Gestosc: 1833.5 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: NIEOGR. [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 3 - SREDNIO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 1.330 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 333 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 1 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 0.1 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: 250000 [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - NIEWYBUCHOWA
Dolna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
SYNONIMY DYMIACY KWAS SIARKOWY
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ NIEPALNA
Temp. zaplonu: NDOT [°C] Temp. samozaplonu: NDOT [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNY Zapach: OSTRY CHARAKTERYST
Cecha szczeg: CIECZ OLEISTA, BARDZO ZRACA

KONTAKT

ratownictwo [małpka] chem.pl