Niszczenie cieczy w spalarniach.

Substancje toksyczne które nie mogą być spalone na otwartych placach spaleń, tak jak jest to na przykład w przypadku chlorowcowęglowodorów, muszą być spalane w wysokotemperaturowych spalarkach wyposażonych w przechwytywacze gazów toksycznych. W związku powyższym sprawą kluczową staje się dobór odpowiedniego typu spalarki, gdyż każdy z nich przeznaczony jest do likwidowania określonych rodzajów substancji Klasyfikację przydatności określonych rodzajów spalarek w zależności od rodzaju odpadu toksycznego przedstawia tabela:

Natomiast syntetyczne dane dotyczące spalania najważniejszych TSP przedstawia poniższa tabela. (Sporządzono na podstawie "Spalanie niebezpiecznych odpadów." Przedsiębiorstwo EKOS s.17, 30 Gdańsk 1995 [18].)

LP

NAZWA TSP

KONCENTRACJA TSP

POTENCJALNE PRODUKTY

SPALANIA

INNE KRYTERIA SPALANIA

 

 

skoncentrowane +

rozrzedzone *

HCL/

COCL2

SO X

NO X

INNE

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Aceton

+

 

 

 

 

 

2

alkohol butylowy

+

 

 

 

 

 

3

anilina

+ *

 

 

+

 

1

4

benzen

+

 

 

 

 

2

5

chlorek etylu

+ *

+

 

 

 

3

6

chlorek metylu

+ *

+

 

 

 

3

7

chlorek winylu

+

+

 

 

 

3

8

chlorobenzen

+ *

+

 

 

 

 

9

chloropikryna

+ *

+

 

+

CL

1,3,4

10

cyjanowodór

+ *

 

 

+

 

1

11

cykloheksanon

+

 

 

 

 

 

12

czterochlorek węgla

+ *

+

 

 

CL

3

13

dwusiarczek węgla

+ *

 

+

 

 

1

14

etylobenzen

+

 

 

 

 

2

15

fenol

+

 

 

 

 

 

16

formaldehyd

+

 

 

 

 

 

17

ksylen

+ *

 

 

 

 

2

18

tlenek węgla

+ *

 

 

 

 

 

19

trójchlorometan

+ *

+

 

 

 

3

 

 

 

 

Inne kryteria spalania TSP określone w powyższej tabeli:

Odpowiednio dobrana spalarka wyposażona w skraplacz oraz katalityczny lub termiczny reduktor NOX lub SOX ;

Dopuszczalne jest stosowanie spalarek materiałów skoncentrowanych lub rozrzedzonych;

Spalanie jest dopuszczalne pod warunkiem zmieszania spalanego materiału z ciekłym paliwem. Proces spalenia musi być tak prowadzony, aby nie dopuścić do powstania fosgenu. Skraplacz jest potrzebny dla przechwytywania kwasów pochodnych chlorowców;

Wymagane jest spalanie w temperaturze 1000oc przez dwie sekundy lub alternatywnie : wstępne spalanie w 815oc przez pół sekundy oraz ostateczne w temperaturze 1200oc przez sekundę

 

KONTAKT

ratownictwo [małpka] chem.pl