Ubezpieczenie ratowników

Następną zasadą mającą na względzie bezpieczeństwo ratowników jest obecność osób towarzyszących. Polega ona na tym, że osoby uczestniczące bezpośrednio w akcji ratowniczej i wykonujące konkretne prace i czynności szczególnie o dużej intensywności, powinny być przez dwie dodatkowe dwie osoby.

Jedna z nich asystuje wewnątrz skażonego obiektu którym może być pomieszczenie, zbiornik, cysterna, kanał, studzienka kanalizacyjna, studnia lub też zagłębienie terenowe. Druga osoba powinna znajdować się na zewnątrz obiektu skażonego i być w gotowości do udzielenia lub sprowadzenia pomocy. Ponumerowanie ubrań ochronnych może ułatwić kierowanie akcją ratowniczą.

KONTAKT

ratownictwo [małpka] chem.pl