KARTY CHARAKTERYSTYK SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH -"P"

PIRYDYNA, PODCHLORYN SODOWY, PROPAN, PROPYLEN,

 

PIRYDYNA

KOD ONZ 1282KOD NIEBEZP. 336
Wzor chemiczny: C5H5N Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 115.3 [°C] Temp. topnienia: -42 [°C]
Gestosc: 982.0 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: NIEOGR. [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 4 - SLABO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 90.00 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 10800 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 5 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 0.89 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: 10000 [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWA - KL. II A SYNONIMY
Dolna granica wybuchowosci: 1.8 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 12.4 [% obj.]
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA - KL. I
Temp. zaplonu: 20 [°C] Temp. samozaplonu: 482 [°C] [T1]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNA Zapach: OSTRY,CHARAKTERYSTYCZNY
Cecha szczeg: BRAK

 

PODCHLORYN SODOWY
KOD ONZ 1791 KOD NIEBEZP. 85
Wzor chemiczny: NaOCl Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: BRAK D [°C] Temp. topnienia: 56 [°C]
Gestosc: 1328 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 348.000 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC - BRAK DANYCH
Stez. smiertelne: BRAK D. [g/m3] Stez. niebezpieczne: BRAK D. [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: BRAK D. [mg/m3]
Dawka smiertelna: BRAK D [g/kg]
Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - NIEWYBUCHOWA
Dolna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ NIEPALNA
Temp. zaplonu: NDOT [°C] Temp. samozaplonu: NDOT [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNY Zapach: OSTRY-DUSZACY
Cecha szczeg: HIGROSKOPIJNY

 

PROPAN
KOD ONZ 1978 KOD NIEBEZP. 23
Wzor chemiczny: C3H5 Stan skupienia: gaz
Temp. wrzenia: -42.1 [°C] Temp. topnienia: -187 [°C]
Gestosc: 1.970 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 0.126 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 6 - STOSUNKOWO NIESZKODLIWA
Stez. smiertelne: 400 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 36000 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: BRAK D. [mg/m3]
Dawka smiertelna: BRAK D [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWY - kl. II A SYNONIMY
Dolna granica wybuchowosci: 2.1 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 13.5 [% obj.]
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - GAZ PALNY
Temp. zaplonu: -95 [°C] Temp. samozaplonu: 470 [°C] [T1]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNY Zapach: CHARAKTERYSTYCZNY
Cecha szczeg: BRAK

 

PROPYLEN
KOD ONZ 1077 KOD NIEBEZP. 23
Wzor chemiczny: CH3CHCH2 Stan skupienia: gaz
Temp. wrzenia: -47.8 [°C] Temp. topnienia: -185 [°C]
Gestosc: 1.7461 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 0.020 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 6 - STOSUNKOWO NIESZKODLIWA
Stez. smiertelne: 1050 [g/m3] Stez. niebezpieczne: BRAK D. [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: BRAK D. [mg/m3]
Dawka smiertelna: BRAK D [g/kg]
Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWY - kl. II A
SYNONIMY METYLOETYLEN; PROPEN
Dolna granica wybuchowosci: 2.15 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 11.7 [% obj.]
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - GAZ PALNY
Temp. zaplonu: -72.2 [°C] Temp. samozaplonu: 455 [°C] [T1]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNY Zapach: PRAWIE BEZ ZAPACHU
Cecha szczeg: BRAK

KONTAKT

ratownictwo [małpka] chem.pl