KARTY CHARAKTERYSTYK "E"

EPICHLOROHYDRYNA, ETER DWUMETYLOWY, ETER ETYLOWY, ETYLEN, ETYLEN, ETYLENODWUAMINA, ETYLOBENZEN, 1-CHLORO-2,3-EPOKSYPROPAN, TLENEK GAMMA-CHLOROPROP, ETER METYLOWY, METOKSYMETAN, TLENEK METYLU, ETEN, ETYLEN SKROPLONY, 1,2-DWUAMINOETAN, : ETER SIARKOWY, ETOKSYETAN

EPICHLOROHYDRYNA
KOD ONZ 2023 KOD NIEBEZP. 63
Wzor chemiczny: H2COCHCH2Cl Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 116.5 [°C] Temp. topnienia: -48 [°C]
Gestosc: 1180.7 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 65.800 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 3 - SREDNIO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 16.00 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 380 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 1 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 0.09 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: 40000 [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWA - kl. II B
Dolna granica wybuchowosci: 2.3 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 34.4 [% obj.].
SYNONIMY:1-CHLORO-2,3-EPOKSYPROPAN, TLENEK GAMMA-CHLOROPROP
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA - KL. II
Temp. zaplonu: 40.56 [°C] Temp. samozaplonu: 385 [°C] [T2]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNY Zapach: PODOBNY DO CHLOROFORMU
Cecha szczeg: BRAK

 

 

ETER DWUMETYLOWY
KOD ONZ 1033 KOD NIEBEZP. 23
Wzor chemiczny: (CH3)2O Stan skupienia: gaz
Temp. wrzenia: -24.8 [°C] Temp. topnienia: -139 [°C]
Gestosc: 1.1985 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 70 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 4 - SLABO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 278 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 158000 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: BRAK D. [mg/m3]
Dawka smiertelna: BRAK D [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWY - KL.II B
Dolna granica wybuchowosci: 3.1 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 27 [% obj.]
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - GAZ PALNY
Temp. zaplonu: -42 [°C] Temp. samozaplonu: 350 [°C] [T2]
SYNONIMY: ETER METYLOWY, METOKSYMETAN, TLENEK METYLU
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNY Zapach: PODOBNY DO CHLOROFORMU Cecha szczeg: BRAK

 

ETER ETYLOWY
KOD ONZ 1155 KOD NIEBEZP. 33
Wzor chemiczny: (C2H5)2O Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 34 [°C] Temp. topnienia: -116 [°C]
Gestosc: 718.0 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 69.000 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 5 - PRAKTYCZNIE NIETOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 900.00 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 57000 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 300 [mg/m3]
Dawka smiertelna: BRAK D [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWA - KL. II B
SYNONIMY: ETER SIARKOWY, ETOKSYETAN
Dolna granica wybuchowosci: 1.9 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 48 [% obj.]
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA - KL I Temp. zaplonu: -45 [°C]
Temp. samozaplonu: 170 [°C] [T4] ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNY Zapach: CHARAKTERYSTYCZNY Cecha szczeg: BRAK

 

 

ETYLEN
KOD ONZ 1038 KOD NIEBEZP. 223
Wzor chemiczny: C2H4 Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: -104 [°C] Temp. topnienia: -169 [°C]
Gestosc: 567.4 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 0.320 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 6 - STOSUNKOWO NIESZKODLIWA
Stez. smiertelne: BRAK D. [g/m3] Stez. niebezpieczne: BRAK D. [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: BRAK D. [mg/m3]
Dawka smiertelna: BRAK D [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWA - KL. II B
SYNONIMY ETEN, ETYLEN SKROPLONY
Dolna granica wybuchowosci: 2.7 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 34 [% obj.]
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA
Temp. zaplonu: BRAK [°C] Temp. samozaplonu: 425 [°C] [T2]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNY Zapach: SLODKAWY Cecha szczeg: BRAK

 

 

ETYLENODWUAMINA
KOD ONZ 1604 KOD NIEBEZP. 83
Wzor chemiczny: NH2CH2CH2NH2 Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 117 [°C] Temp. topnienia: 8.5 [°C]
Gestosc: 899.7 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: NIEOGR. [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 4 - SLABO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 160 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 5000 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 2 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 1.16* [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: 10000 [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWA - KL. II A
SYNONIMY 1,2-DWUAMINOETAN
Dolna granica wybuchowosci: 2.7 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 16.6 [% obj.]
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA - KL II
Temp. zaplonu: 34 [°C] Temp. samozaplonu: 385 [°C] [T2]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNY Zapach: SLABY,POD. DO AMONIAKU Cecha szczeg: BRAK

KONTAKT

ratownictwo [małpka] chem.pl