KARTY KARAKTERYSTYK "A"

ACETON
KOD ONZ 1090 KOD NIEBEZP. 33
¦Wzor chemiczny: CH3COCH3 Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 56.1 [°C] Temp. topnienia: -95 [°C] ¦
¦Gestosc: 972 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: NIEOGR. [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 5 - PRAKTYCZNIE NIETOKSYCZNA
¦Stez. smiertelne: 220.00 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 48000 [mg/m3]
¦Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 200 [mg/m3]
¦Dawka smiertelna: 5.34 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
SYNONIMY DWUMETYLOKETON; KETON DWUMETYLOWY; PROPANON
WYBUCHOWOSC - KL. II A
Dolna granica wybuchowosci: 2.5 [% obj.] Gorna granica wybuchowosci: 13 [% obj.]
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA - KL.I Temp. zaplonu: -19 [°C] Temp. samozaplonu: 540 [°C] [T1]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH Barwa: BEZBARWNY Zapach: CHARAKTERYSTYCZNY
Cecha szczeg: DOBRY ROZPUSZCZALNIK

 

 

ACETONITRYL
KOD ONZ 1648 KOD NIEBEZP. 336
¦Wzor chemiczny: CH3CN Stan skupienia: ciecz
¦Temp. wrzenia: 81.6 [°C] Temp. topnienia: -45 [°C]
¦Gestosc: 780.0 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: NIEOGRA. [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 5 - PRAKTYCZNIE NIETOKSYCZNA
¦Stez. smiertelne: 210.00 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 7000 [mg/m3]
¦Stezenie progowe: BRAK [mg/m3] NDS: 70 [mg/m3]
¦Dawka smiertelna: 0.12 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: 50 [mg/m3]
WYBUCHOWOSC -KL.IIA Dolna granica wybuchowosci: 3.55 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 16.0 [% obj.]
SYNONIMY CYJANEK METYLU; NITRYL KWASU OCTOWEGO; ETANONITRYL
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA-KL.I Temp. zaplonu: 2 [°C] Temp. samozaplonu: 524 [°C] [T1]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH Barwa: BEZBARWNA Zapach: AROMATYCZNY, ESTEROWY ¦ Cecha szczeg:

 

 

 

ACETYLEN
KOD ONZ 1001 KOD NIEBEZP. 233
¦Wzor chemiczny: C2H2 Stan skupienia: gaz
¦Temp. wrzenia: -81.8 [°C] Temp. topnienia: -84 [°C]
¦Gestosc: 1.179 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 11.200 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 5 - PRAKTYCZNIE NIETOKSYCZNA
¦Stez. smiertelne: 434 [g/m3] Stez. niebezpieczne: BRAK D. [mg/m3]
¦Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: BRAK D. [mg/m3]
Dawka smiertelna: BRAK D [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: 2000 [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - kl. II C Dolna granica wybuchowosci: 2.3 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 82 [% obj.]
SYNONIMY ETYN
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - GAZ PALNY Temp. zaplonu: -17.8 [°C] Temp. samozaplonu: 299.4 [°C] [T3]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH Barwa: BEZBARWNY Zapach: ETERYCZNY
Cecha szczeg: BRAK

 

 

 

AKROLEINA
KOD ONZ 1092 KOD NIEBEZP. 336
Wzor chemiczny: CH2CHCHO Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 52.7 [°C] Temp. topnienia: -87.8 [°C]
Gestosc: 840.0 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 270.000 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 2 - SILNIE TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 0.30 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 7.5 [mg/m3]
Stezenie progowe: 2 [mg/m3] NDS: 0.5 [mg/m3] Dawka smiertelna: 0.046* [g/kg]
Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - kl. II B Dolna granica wybuchowosci: 2.8 [% obj.] Gorna granica wybuchowosci: 31 [% obj.]
SYNONIMY ALDEHYD AKRYLOWY; ALDEHYD ALLILOWY; PROPENAL
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA - KL.I Temp. zaplonu: -17.8 [°C] Temp. samozaplonu: 278 [°C] ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH Barwa: BEZBARWNA Zapach: OSTRY-KLUJACY
Cecha szczeg: LATWO ULEGA POLIMERYZACJI

 

 

 

AKRYLONITRYL
KOD ONZ 1093 KOD NIEBEZP. 336
Wzor chemiczny: CH2CHCN Stan skupienia: ciecz Temp. wrzenia: 77 [°C] Temp. topnienia: -82 [°C]
Gestosc: 800.0 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 73.000 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 3 - SREDNIO TOKSYCZNA ¦Stez. smiertelne: 2.00 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 300 [mg/m3] Stezenie progowe: 10 [mg/m3] NDS: 10 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 0.035 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: 7.30 [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - kl. II B Dolna granica wybuchowosci: 3 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 17 [% obj.]
SYNONIMY: CYJANEK WINYLU; NITRYL KWASU AKRYLOWEGO
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - PALNY - I KAT. Temp. zaplonu: -5 [°C] Temp. samozaplonu: 481 [°C] [T1] ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH Barwa: BEZBARWNY Zapach: ETERYCZNY Cecha szczeg: BRAK

AKRYLONITRYL - substancja truj±ca.Palna, tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem. POZOSTALE DANE FIZYKOCHEMICZNE:
Gestosc par wzgledem powietrza:.................1.83
Preznosc par (20 st.C):.........................11.06 kN/m2
Temperatura krytyczna:..........................240 st.C
Cisnienie krytyczne:............................3535 kPa
Cieplo wlasciwe (20 st.C):......................2.09 J/g*K
Cieplo parowania:...............................1.26 kJ/g
Cieplo spalania:................................33.2 kJ/g
Prog wyczuwalnosci wechowej:....................45 mg/m3

 

 

 

ALDEHYD IZOMASLOWY
KOD ONZ 2045 KOD NIEBEZP. 33
Wzor chemiczny: (CH3)2CHCHO Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 64.5 [°C] Temp. topnienia: -65.9 [°C] Gestosc: 793.8 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 88.0 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC - BRAK DANYCH
Stez. smiertelne: BRAK [g/m3] Stez. niebezpieczne: BRAK [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK [mg/m3] NDS: 5.0 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 3.73* [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWA Dolna granica wybuchowosci: 1.6 [% obj.] Gorna granica wybuchowosci: 10.6 [% obj.]
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA - KL.I Temp. zaplonu: -40 [°C] Temp. samozaplonu: 254 [°C] [T3]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH Barwa: BEZBARWNA Zapach: PZYKRY, CHARAKTERYSTYCZNY Cecha szczeg: BRAK

 

 

 

ALDEHYD N-MASLOWY
KOD ONZ 1129 KOD NIEBEZP. 33
Wzor chemiczny: CH3(CH2)2CHO Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 74.8 [°C] Temp. topnienia: -97.1 [°C]
Gestosc: 801.6 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 37 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC - BRAK DANYCH Stez. smiertelne: BRAK D. [g/m3] Stez. niebezpieczne: BRAK D. [mg/m3] Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 5 [mg/m3] Dawka smiertelna: 5.89* [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - KL.II A Dolna granica wybuchowosci: 1.4 [% obj.] Gorna granica wybuchowosci: 12.5 [% obj.]
SYNONIMY ¦ ALDEHYD BUTYROWY N-BUTANAL
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA - KL.I Temp. zaplonu: -6 [°C] Temp. samozaplonu: 230 [°C] [T3]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK Barwa: BEZBARWNA F1-POMOC, F10-MENU GLOWNE Zapach: CHARAKTERYSTYCZNY, PRZYKRY Cecha szczeg: BRAK

 

 

 

ALDEHYD OCTOWY
KOD ONZ 1089 KOD NIEBEZP. 33
Wzor chemiczny: CH3CHO Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 20.8 [°C] Temp. topnienia: -123.5 [°C]
Gestosc: 782.7 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: NIEOGR. [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 4 - SLABO TOKSYCZNA ¦Stez. smiertelne: 22.00 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 18000 [mg/m3] Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 5 [mg/m3] Dawka smiertelna: 1.93* [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3] WYBUCHOWOSC - KL. II B Dolna granica wybuchowosci: 4.0 [% obj.] Gorna granica wybuchowosci: 57.0 [% obj.]
SYNONIMY ACETALDEHYD; ETANAL
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA KL.I Temp. zaplonu: -38 [°C] Temp. samozaplonu: 185 [°C] [T4]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH Barwa: BEZBARWNY Zapach: OWOCOWO-ETEROWY Cecha szczeg: BRAK

 

 

 

ALKOHOL ETYLOWY
KOD ONZ 1170 KOD NIEBEZP. 33
Wzor chemiczny: C2H5OH Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 78.4 [°C] Temp. topnienia: -117.3 [°C] Gestosc: 789.4 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: NIEOGR. [kg/m3]
TOKSYCZNOSC - BRAK DANYCH ¦Stez. smiertelne: BRAK D. [g/m3] Stez. niebezpieczne: BRAK D. [mg/m3] Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 1000 [mg/m3] ¦Dawka smiertelna: 5.0 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - KL. II A Dolna granica wybuchowosci: 3.1 [% obj.] ¦ Gorna granica wybuchowosci: 20 [% obj.]
SYNONIMY ETANOL
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA - KL.I Temp. zaplonu: 11 [°C] Temp. samozaplonu: 425 [°C] [T2]
ORGANOLEPTYKA Smak: PIEKACY Barwa: BEZBARWNA Zapach: CHARAKTERYSTYCZNY Cecha szczeg: BRAK

 

 

 

ALKOHOL IZOBUTYLOWY
KOD ONZ 1212 KOD NIEBEZP. 30
Wzor chemiczny: (CH3)2CHCH2OH Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 108 [°C] Temp. topnienia: -108 [°C]
Gestosc: 801.9 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 85.000 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 4 - SLABO TOKSYCZNA
¦Stez. smiertelne: 200.00 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 24000 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 100 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 2.46* [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - kl. II A Dolna granica wybuchowosci: 1.75 [% obj.]
SYNONIMY1-HYDROKSY-2-METYLOPROPAN
Gorna granica wybuchowosci: 13.5 [% obj.] 2-METYLOPROPANOL-1 IZOBUTANOL
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA - KL. II Temp. zaplonu: 43.8 [°C] Temp. samozaplonu: 434 [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH Barwa: BEZBARWNA Zapach: CHARAKTERYSTYCZNY DUSZACY Cecha szczeg: BRAK

 

 

 

 

ALKOHOL IZOPROPYLOWY
KOD ONZ 1219 KOD NIEBEZP. 33
Wzor chemiczny: CH3CHOHCH3 Stan skupienia: ciecz Temp. wrzenia: 82.4 [°C] Temp. topnienia: -89.5 [°C]
Gestosc: 785.4 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: NIEOGR. [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 5 - PRAKTYCZNIE NIETOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 190.00 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 29400 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 980 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 5.84* [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - kl. II A Dolna granica wybuchowosci: 2.0 [% obj.] Gorna granica wybuchowosci: 12.7 [% obj.]
SYNONIMY IZOPROPANOL; 2-HYDROKSYPROPAN; PROPANOL-2
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA - KL.I Temp. zaplonu: 15 [°C] Temp. samozaplonu: 456 [°C] [T1]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH Barwa: BEZBARWNA Zapach: CHARAKTERYSTYCZNY, OSTRY Cecha szczeg: BRAK

 

 

 

ALKOHOL N-BUTYLOWY
KOD ONZ 1120 KOD NIEBEZP. 30
Wzor chemiczny: CH3CH2CH2CH2OH Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 117.78 [°C] Temp. topnienia: -89,3 [°C] Gestosc: 809,8 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 125.000 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC - BRAK DANYCH
Stez. smiertelne: BRAK D. [g/m3] Stez. niebezpieczne: BRAK D. [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 200 [mg/m3] Dawka smiertelna: 4.36* [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - KL.II A Dolna granica wybuchowosci: 1.4 [% obj.] Gorna granica wybuchowosci: 13.5 [% obj.]
SYNONIMY BUTANOL-1 1-HYDROKSYBUTAN
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA - KL.II Temp. zaplonu: 29 [°C] Temp. samozaplonu: 345 [°C] ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH Barwa: BEZBARWNY Zapach: CHARAKTERYSTYCZNY, DUSZACY Cecha szczeg: BRAK

 

 

 

ALKOHOL N-PROPYLOWY
KOD ONZ 1274 KOD NIEBEZP. 33
Wzor chemiczny: CH3CH2CH2OH Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 97.2 [°C] Temp. topnienia: -126 [°C]
Gestosc: 803.5 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: NIEOGR. [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 5 - PRAKTYCZNIE NIETOKSYCZNA Stez. smiertelne: 78.00 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 10000 [mg/m3] Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 200 [mg/m3] Dawka smiertelna: 0.25 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - kl. II A Dolna granica wybuchowosci: 2.1 [% obj.] 1-HYDROKSYPROPAN Gorna granica wybuchowosci: 13.5 [% obj.]
SYNONIMY ETYLOKARBINOL; PROPANOL-1
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA - KL.II Temp. zaplonu: 29.4 [°C] Temp. samozaplonu: 439 [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH Barwa: BEZBARWNA Zapach: CHARAKTERYSTYCZNY, OSTRY Cecha szczeg: BRAK

 

 

 

 

AMONIAK
KOD ONZ 1005 KOD NIEBEZP. 268
Wzor chemiczny: NH3 Stan skupienia: gaz
Temp. wrzenia: -33.4 [°C] Temp. topnienia: -78 [°C]
Gestosc: 0.88 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 520.000 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 4 - SLABO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 1.7 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 350 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 20 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 0.16* [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - kl. II A SYNONIMY Dolna granica wybuchowosci: 15 [% obj.]

AMONIAK CIEKLY
¦ Gorna granica wybuchowosci: 28 [% obj.] AMONIAK SKROPLONY
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - GAZ PALNY Temp. zaplonu: -273 [°C] Temp. samozaplonu: 630 [°C] [T1]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH Barwa: BEZBARWNY Zapach: OSTRY,GRYZACY Cecha szczeg: BRAK

AMONIAK - gaz palny; pali sie praktycznie w kazdej temperaturze! Silnie zracy i trujacy.

POZOSTALE DANE FIZYKOCHEMICZNE:
Gestosc gazu wzgledem powietrza:.......0.597
Gestosc w stanie skroplonym:...........674 kg/m3
Preznosc par (25 st.C):................1013 kPa
Temperatura krytyczna:.................132.4 st.C
Cisnienie krytyczne:...................11300 kPa
Cieplo wlasciwe:.......................2.05 J/g*K
Cieplo topnienia:......................331.8 J/g
Cieplo parowania:......................1371 J/g
Cieplo spalania:.......................18.6 kJ/g
Prog wyczuwalnosci wechowej:...........0.5 mg/m3

 

 

 

ANILINA
KOD ONZ 1547 KOD NIEBEZP. 60
Wzor chemiczny: C6H5NH2 Stan skupienia: ciecz Temp. wrzenia: 184.4 [°C] Temp. topnienia: -6 [°C]
Gestosc: 1022.0 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 34.000 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 3 - SREDNIO TOKSYCZNA
¦Stez. smiertelne: 10.00 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 380 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK [mg/m3] NDS: 5 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 0.62* [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: 10 [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - kl. II A Dolna granica wybuchowosci: 1.3 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 11 [% obj.]
SYNONIMY FENYLOAMINA
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA - KL.III Temp. zaplonu: 76 [°C] Temp. samozaplonu: 540 [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH Barwa: BEZBARWNA Zapach: CHARAKTERYSTYCZNY
Cecha szczeg: CIEMNIEJE DO BARWY BRAZOWEJ

KONTAKT

ratownictwo [małpka] chem.pl