SPIĘTRZANIE TOKSYCZNEJ CIECZY.

W czasie usuwania dużej ilości toksycznej cieczy główną metodą postępowania jest zbieranie mechaniczne. Może ono być przeprowadzone tylko w przypadku wytworzenia się odpowiednio grubej warstwy toksycznej substancji, którą uzyskuje się poprzez budowę obwałowań i rowów zbiorczych. Jako materiał budulcowy najlepiej nadaje się w tym przypadku odpowiednio dobrany sorbent. Dno obwałowań i rowów należ przy tym wyłożyć folią, aby uniemożliwić przenikanie toksycznej cieczy w głąb gruntu. Sposób postępowania w tym zakresie ilustruje rysunek obok.


Zob literatura pozycja12

KONTAKT

ratownictwo [małpka] chem.pl