KARTY CHARAKTERYSTYK "K"

KREZOL-O, KSYLEN-O, KWAS AZOTOWY, KWAS AZOTOWY ROZTWÓR 55-70%, KWAS BROMOWODOROWY, KWAS CHLOROOCTOWY STAŁY, KWAS CHLOROSULFONOWY, KWAS FLUOROKRZEMOWY, KWAS FLUOROWODOROWY, KWAS FOSFOROWY, KWAS MRÓWKOWY, KWAS OCTOWY LODOWATY, KWAS SIARKOWY, KWAS SOLNY, METYLOFENOLE, HYDROKSYTOLUENY, KWASY KREZOLOWE, DWUMETYLOBENZEN, METYLOTOLUEN, CHLOREK SULFONOWY, KWAS CHLOROETANOWY, KWAS JEDNOCHLOROOCTOWY, KWAS MONOCHLOROOCTOWY, KWAS KRZEMOFLUOROWODOROWY, KWAS ORTOFOSFOROWY, KWAS WODOROKARBOKSYLOWY, KWAS METANOWY, ESENCJA OCTOWA, KWAS ETANOKARBOKSYLOWY, WITRIOL, CHLOROWODÓR ROZTWÓR WODNY, KWAS CHLOROWODOROWY

KREZOL-O
KOD ONZ 2076 KOD NIEBEZP. 60
Wzor chemiczny: CH3(C6H4)OH Stan skupienia: cialo stale
Temp. wrzenia: 191 [°C] Temp. topnienia: 30.94 [°C]
Gestosc: 1046 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 25.0 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 3 - SREDNIO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: BRAK D. [g/m3] Stez. niebezpieczne: 1100 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 5 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 1.35* [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: 40000 [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWE - KL. II A
Dolna granica wybuchowosci: 1.3 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: BRAK [% obj.]
SYNONIMY: METYLOFENOLE, HYDROKSYTOLUENY, KWASY KREZOLOWE
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - SUBSTANCJA PALNA
Temp. zaplonu: 81 [°C] Temp. samozaplonu: 555 [°C] [T1]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNA Zapach: FENOLOPODODNY
Cecha szczeg: CIEMNIEJE NA POWIETRZU

KSYLEN-O
KOD ONZ 1307 KOD NIEBEZP. 30
Wzor chemiczny: CH3C6H4CH3 Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 144.5 [°C] Temp. topnienia: -25 [°C]
Gestosc: 800.0 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: TR.ROZP. [kg/m3]
TOKSYCZNOSC - BRAK DANYCH
Stez. smiertelne: BRAK D. [g/m3] Stez. niebezpieczne: BRAK D. [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 100 [mg/m3]

Dawka smiertelna: 4.0* [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWA - KL.II A
Dolna granica wybuchowosci: 1.0 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 7.6 [% obj.]
SYNONIMY: DWUMETYLOBENZEN, METYLOTOLUEN
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA - KL.II
Temp. zaplonu: 30 [°C] Temp. samozaplonu: 465 [°C] [T1]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNY Zapach: PRZYJEMNY,CHARAKTER Cecha szczeg: BRAK

 

KWAS AZOTOWY
KOD ONZ 2032 KOD NIEBEZP. 856
Wzor chemiczny: HNO3 Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 83.4 [°C] Temp. topnienia: 41.6 [°C]
Gestosc: 1512.9 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: NIEOGR. [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 2 - SILNIE TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 0.30 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 250 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 10 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 8.0 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - NIEWYBUCHOWA
Dolna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
SYNONIMY KWAS AZOTOWY STEZONY
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ NIEPALNA
Temp. zaplonu: NDOT [°C] Temp. samozaplonu: NDOT [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNA Zapach: OSTRY CHARAKTERYST.
Cecha szczeg: BRAZOWIEJE,DYMI BRAZOWO

 

KWAS AZOTOWY ROZTW. 55-70%
KOD ONZ 2031 KOD NIEBEZP. 886
Wzor chemiczny: HNO3 Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 116 [°C] Temp. topnienia: 18.5 [°C]
Gestosc: 1339.3 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: NIEOGR. [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 2 - SILNIE TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 0.30 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 250 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 10 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 8.0 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - NIEWYBUCHOWA
Dolna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ NIEPALNA
Temp. zaplonu: NDOT [°C] Temp. samozaplonu: NDOT [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNA Zapach: OSTRY CHARAKTERYST.
Cecha szczeg: ZABARWIA SIE NA ZOLTO

 

KWAS BROMOWODOROWY
KOD ONZ 1788 KOD NIEBEZP. 88
Wzor chemiczny: HBr Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 124 [°C] Temp. topnienia: 11 [°C]
Gestosc: 1490.0 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: NIEOGR. [kg/m3]
TOKSYCZNOSC - BRAK DANYCH
Stez. smiertelne: BRAK D. [g/m3] Stez. niebezpieczne: BRAK D. [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 7 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 1.0 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - NIEWYBUCHOWA
Dolna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ NIEPALNA
Temp. zaplonu: NDOT [°C] Temp. samozaplonu: NDOT [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH Barwa: LEKKO ZOLTA
Zapach: OSTRY-DRAZNIACY Cecha szczeg: CIEMNIEJE NA POWIETRZU

 

 

KWAS CHLOROOCTOWY, STALY
KOD ONZ 1751 KOD NIEBEZP. 80
Wzor chemiczny: CH2ClCOOH Stan skupienia: cialo stale
Temp. wrzenia: 189 [°C] Temp. topnienia: 62.8 [°C]
Gestosc: 1580.0 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 6140.000 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 3 - SREDNIO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: BRAK D. [g/m3] Stez. niebezpieczne: 5.7 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 1 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 0.255* [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWE
Dolna granica wybuchowosci: 8 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: BRAK [% obj.]
SYNONIMY: KWAS CHLOROETANOWY, KWAS JEDNOCHLOROOCTOWY,
KWAS MONOCHLOROOCTOWY
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - SUBSTANCJA PALNA
Temp. zaplonu: BRAK [°C] Temp. samozaplonu: 500 [°C] [T1]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNE Zapach: OSTRY,SILNIE DRAZNIACY
Cecha szczeg: BRAK

 

KWAS CHLOROSULFONOWY
KOD ONZ 1754 KOD NIEBEZP. 88
Wzor chemiczny: HSO3Cl Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 151.5 [°C] Temp. topnienia: -80 [°C]
Gestosc: 1753.0 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: ROZKLAD [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 2 - SILNIE TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 0.01 [g/m3] Stez. niebezpieczne: BRAK D. [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: BRAK D. [mg/m3]
Dawka smiertelna: 1.0 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - NIEWYBUCHOWA
Dolna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
SYNONIMY CHLOREK SULFONOWY
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ NIEPALNA
Temp. zaplonu: NDOT [°C] Temp. samozaplonu: NDOT [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNA Zapach: OSTRY Cecha szczeg: ZRACY

 

KWAS FLUOROKRZEMOWY
KOD ONZ 1778KOD NIEBEZP. 88
Wzor chemiczny: H2SiF6 Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 108.5 [°C] Temp. topnienia: 19 [°C]
Gestosc: 1312.6 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: NIEOGR. [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 3 - SREDNIO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: BRAK D. [g/m3] Stez. niebezpieczne: BRAK D. [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 1 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 0.006 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: 2500 [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - NIEWYBUCHOWA
Dolna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
SYNONIMY KWAS KRZEMOFLUOROWODOROWY
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ NIEPALNA
Temp. zaplonu: NDOT [°C] Temp. samozaplonu: NDOT [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNA,PRZEZROCZYSTA
Zapach: OSTRY,PRZENIKLIWY
Cecha szczeg: HYDRAT JEST CIALEM STALYM

 

KWAS FLUOROWODOROWY
KOD ONZ 1790 KOD NIEBEZP. 886
Wzor chemiczny: HF Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 120 [°C] Temp. topnienia: -35 [°C]
Gestosc: 1155.0 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: NIEOGR. [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 3 - SREDNIO TOKSYCZNA Stez. smiertelne: 0.0409 [g/m3]
Stez. niebezpieczne: BRAK D. [mg/m3] Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 0.5 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 0.006 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - NIEWYBUCHOWA
Dolna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ NIEPALNA Temp. zaplonu: NDOT [°C]
Temp. samozaplonu: NDOT [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNA Zapach: OSTRY-DUSZACY
Cecha szczeg: DYMIACA CIECZ

 

KWAS FOSFOROWY
KOD ONZ 1805 KOD NIEBEZP. 80
Wzor chemiczny: H3PO4 Stan skupienia: cialo stale
Temp. wrzenia: 261 [°C] Temp. topnienia: 42.35 [°C]
Gestosc: 1870 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: NIEOGR. [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 3 - SREDNIO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: BRAK D. [g/m3] Stez. niebezpieczne: BRAK D. [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 1 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 1.0 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - NIEWYBUCHOWE
SYNONIMY KWAS ORTOFOSFOROWY
Dolna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - SUBSTANCJA NIEPALNA
Temp. zaplonu: NDOT [°C] Temp. samozaplonu: NDOT [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BIALE LUB BEZBARWNE
Zapach: BEZWONNE Cecha szczeg: KRYST.CIALO STALE LUB CIECZ

 

 

KWAS MROWKOWY
KOD ONZ 1779 KOD NIEBEZP. 80
Wzor chemiczny: HCOOH Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 100.7 [°C] Temp. topnienia: 8.4 [°C]
Gestosc: 1221.3 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: NIEOGR. [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 3 - SREDNIO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 3.10 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 180 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 5 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 30 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWA - KL. II A
Dolna granica wybuchowosci: 18 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 57 [% obj.]
SYNONIMY KW. WODOROKARBOKSYLOWY, KWAS METANOWY
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA - KL.III
Temp. zaplonu: 68.9 [°C] Temp. samozaplonu: 504 [°C] [T1]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNA Zapach: OSTRY, GRYZACY
Cecha szczeg: CIECZ DYMIACA

 

 

KWAS OCTOWY LODOWATY
KOD ONZ 1842 KOD NIEBEZP. 83
Wzor chemiczny: CH3COOH Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 118.2 [°C] Temp. topnienia: 16.6 [°C]
Gestosc: 1049.0 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: NIEOGR. [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 4 - SLABO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 28.00 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 2500 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 5 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 5.0 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWA - KL. II A
Dolna granica wybuchowosci: 4.0 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 17.0 [% obj.]
SYNONIMY ESENCJA OCTOWA KWAS ETANOKARBOKSYLOWY
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA KL. II A
Temp. zaplonu: 38 [°C] Temp. samozaplonu: 454 [°C] [T1]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNA Zapach: OSTRY, KLUJACY (OCTOWY)
Cecha szczeg: BRAK

 

 

KWAS SIARKOWY
KOD ONZ 1830 KOD NIEBEZP. 88
Wzor chemiczny: H2SO4 Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 338 [°C] Temp. topnienia: 10.4 [°C]
Gestosc: 1820.0 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: NIEOGR. [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 2 - SILNIE TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 1.60 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 80 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 1 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 8.0 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - NIEWYBUCHOWA
Dolna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
SYNONIMY WITRIOL
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ NIEPALNA
Temp. zaplonu: NDOT [°C] Temp. samozaplonu: NDOT [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNA Zapach: OSTRY-DUSZACY
Cecha szczeg: BARDZO ZRACA CIECZ

 

 

KWAS SOLNY
KOD ONZ 1789 KOD NIEBEZP. 88
Wzor chemiczny: HCl Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 110 [°C] Temp. topnienia: -29 [°C]
Gestosc: 1186.3 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: NIEOGR. [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 3 - SREDNIO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: BRAK D. [g/m3] Stez. niebezpieczne: 75 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 5 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 15 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - NIEWYBUCHOWA
Dolna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
SYNONIMY CHLOROWODOR ROZTW.WODNY, KWAS CHLOROWODOROWY
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ NIEPALNA
Temp. zaplonu: NDOT [°C] Temp. samozaplonu: NDOT [°C]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNA Zapach: OSTRY-CHLOROWODORU
Cecha szczeg: ZRACY

KONTAKT

ratownictwo [małpka] chem.pl