Wentylacja skażonych obiektów

W czasie prowadzenia akcji ratowniczej z gazami palnymi w obiektach zamkniętych, lub z ograniczoną wymianą powietrza (np. w terenie w którym występują zagłębienia terenowe), ze względu na niebezpieczeństwo wybuchu, skażone obiekty należy intensywnie wentylować świeżym powietrzem. Wentylator mogący służyć do tych celów przedstawiono na fotografii:

Wentylatory stosowane do przedmuchiwania rejonu awarii z TSP w celu uniknięcia powstania stężeń wybuchowych

Wentylacji wymagają również opróżnione z TSP zbiorniki i instalacje. Wymaga to jednak innej techniki wykorzystującej sprężarki z możliwością tłoczenia gazu obojętnego, a następnie powietrza w celu przedmuchania przestrzeni zagrożonej wybuchem. Naczynia nie całkowicie opróżnione z palnych i wybuchowych TSP stanowią nadal bardzo duże niebezpieczeństwo dla otoczenia spowodowane możliwością rozerwania naczyń, w których znajduje się mieszanina wybuchowego gazu z powietrzem, a następnie rażenia odłamkami znajdujących się tam ludzi.

KONTAKT

ratownictwo [małpka] chem.pl