Zabezpieczenie gazometryczne i eksplozymetryczne i ubezpieczenie ratowników.

Jednym z zagrożeń w czasie niszczenia i neutralizacji ciekłych TSP jest niebezpieczeństwo powstawania mieszanin wybuchowych par toksycznych z powietrzem. W celu uniknięcia tego rodzaju zagrożeń należy postępować podobnie jak przy gazowych TSP stosując eksplozymetry

. Pomiarów eksplozymetrycznych należy dokonywać przez cały czas trwania akcji ratunkowej. Wykaz stężeń wybuchowych zawarto w tabeli, która prezentuje podstawowe dane niezbędne do prowadzenia akcji ratunkowej z ciekłymi TSP

Podobnie jak gazy toksyczne pary ciekłych TSP mogą spowodować po przekroczeniu NDS objawy zatrucia. Przekroczenie NDS w rejonie awarii powoduje natychmiastową konieczność nakładania środków ochrony dróg oddechowych. Wykaz wartości NDS dla głównych TSP zawarto w tabeli. Rejon akcji ratunkowej winien być nieustannie kontrolowany pod względem gazometrycznym. W przypadku cieczy również wymagane jest stosowanie konfekcji gazoszczelnej, izolacyjnej i przeciwchemicznej. Ratownicy powinni być zabezpieczeni w gazoszczelne i przeciwchemiczne ubrania ochronne, w postaci pełnego kombinezonu wewnątrz którego umieszcza się aparaty oddechowe.

Osoby uczestniczące w akcji ratowniczej z ciekłymi TSP powinny być również ubezpieczone przez dwie dodatkowe dwie osoby. Jedna z nich asystuje wewnątrz skażonego obiektu, którym może być pomieszczenie, zbiornik, cysterna, kanał, studzienka kanalizacyjna, studnia lub też zagłębienie terenowe. Druga osoba powinna znajdować się na zewnątrz obiektu skażonego i być w gotowości do udzielenia lub sprowadzenia pomocy.

 Powrót do strony głównej

Ratownictwo Chemiczne

 

Zabezpieczenie gazometryczne i eksplozymetryczne i ubezpieczenie ratowników.

Jednym z zagrożeń w czasie niszczenia i neutralizacji ciekłych TSP jest niebezpieczeństwo powstawania mieszanin wybuchowych par toksycznych z powietrzem. W celu uniknięcia tego rodzaju zagrożeń należy postępować podobnie jak przy gazowych TSP stosując eksplozymetry

. Pomiarów eksplozymetrycznych należy dokonywać przez cały czas trwania akcji ratunkowej. Wykaz stężeń wybuchowych zawarto w tabeli, która prezentuje podstawowe dane niezbędne do prowadzenia akcji ratunkowej z ciekłymi TSP

Podobnie jak gazy toksyczne pary ciekłych TSP mogą spowodować po przekroczeniu NDS objawy zatrucia. Przekroczenie NDS w rejonie awarii powoduje natychmiastową konieczność nakładania środków ochrony dróg oddechowych. Wykaz wartości NDS dla głównych TSP zawarto w tabeli. Rejon akcji ratunkowej winien być nieustannie kontrolowany pod względem gazometrycznym. W przypadku cieczy również wymagane jest stosowanie konfekcji gazoszczelnej, izolacyjnej i przeciwchemicznej. Ratownicy powinni być zabezpieczeni w gazoszczelne i przeciwchemiczne ubrania ochronne, w postaci pełnego kombinezonu wewnątrz którego umieszcza się aparaty oddechowe.

Ratownictwo Chemiczne

 

Zabezpieczenie gazometryczne i eksplozymetryczne i ubezpieczenie ratowników.

Jednym z zagrożeń w czasie niszczenia i neutralizacji ciekłych TSP jest niebezpieczeństwo powstawania mieszanin wybuchowych par toksycznych z powietrzem. W celu uniknięcia tego rodzaju zagrożeń należy postępować podobnie jak przy gazowych TSP stosując eksplozymetry

. Pomiarów eksplozymetrycznych należy dokonywać przez cały czas trwania akcji ratunkowej. Wykaz stężeń wybuchowych zawarto w tabeli, która prezentuje podstawowe dane niezbędne do prowadzenia akcji ratunkowej z ciekłymi TSP

Podobnie jak gazy toksyczne pary ciekłych TSP mogą spowodować po przekroczeniu NDS objawy zatrucia. Przekroczenie NDS w rejonie awarii powoduje natychmiastową konieczność nakładania środków ochrony dróg oddechowych. Wykaz wartości NDS dla głównych TSP zawarto w tabeli. Rejon akcji ratunkowej winien być nieustannie kontrolowany pod względem gazometrycznym. W przypadku cieczy również wymagane jest stosowanie konfekcji gazoszczelnej, izolacyjnej i przeciwchemicznej. Ratownicy powinni być zabezpieczeni w gazoszczelne i przeciwchemiczne ubrania ochronne, w postaci pełnego kombinezonu wewnątrz którego umieszcza się aparaty oddechowe.