Uszczelnianie systemów kanalizacyjnych.

Awaria chemiczna na terenach zabudowanych najczęściej są skanalizowanych wiąże się z przedostaniem TSP do systemu kanalizacyjnego, który może być zakryty - umieszczony w gruncie, lub otwarty - powierzchniowy. Stwarza to z jednej strony dużą szansę na przechwycenie substancji toksycznej, dzięki możliwości odcinania poszczególnych odcinków kanalizacji, a z drugiej strony duże niebezpieczeństwo przedostania się środków toksycznych do wód powierzchniowych i powstania rozległych skażeń rzek i akwenów śródlądowych. Taka sytuacja wymaga uwzględnienia następujących zasad i sposobów postępowania:

Zachowanie ostrożności związanej z niebezpieczeństwem powstania toksycznej lub wybuchowej atmosfery w przewodach kanalizacyjnych, wynikającej z faktu, że większość substancji ciekłych parując wytwarza stężenia toksyczne lub wybuchowe;

W kanalizacji ze względu na znajdywanie się w niej innych substancji chemicznych lub biologicznych może dojść do powstania substancji trzecich o nieznanych właściwościach również toksycznych lub wybuchowych;

Powstaje zatem konieczność dokonywania przez ekipy ratunkowe pomiarów eksplozymetrycznych i gazometrycznych w sieci kanalizacyjnej aby uniknąć niespodziewanych wybuchów lub pożarów w czasie wydobywania toksycznych zanieczyszczeń;
Należy niezwłocznie odciąć poszczególne odcinki kanalizacyjne i odpompować za pomocą wozów asenizacyjnych, lub przechwycić zanieczyszczenia za pomocą tamponów sorbujących co przedstawiono na rysunku:

    W celu ograniczenia niebezpieczeństwa dla odbiornika ścieków należy wykonać także zapory sorbujące odpowiednio dostosowane do przechwytywanych substancji;
W przypadku kanalizacji odkrytej dopływy i odpływy zbiorników osadowych powinny być wyposażone w zastawki oraz stanowiska do instalowania tamponów sorbujących, co umożliwi przejęcie w sytuacjach krytycznych całość spływających wód z miejsca awarii co przedstawiono na rysunku:

 

KONTAKT

ratownictwo [małpka] chem.pl