Neutralizacja rejonu awarii

Po zebraniu toksycznej cieczy ze skażonej powierzchni może pozostać jeszcze jej cienka warstwa, która parując może stanowić niebezpieczeństwo dla osób postronnych. A zatem w celu dokończenia akcji ratunkowej należy zneutralizować pozostałość toksycznej cieczy, której nie udało się usunąć metodą mechaniczną, lub sorbentami, z powodu np. nierówności podłoża utwardzonego. W takiej sytuacji należy stosować neutralizatory w stanie ciekłym, a następnie rejon awarii obficie zmyć wodą. Często akcję ratunkową może zakończyć samo zmycie wodą, co jest szczególnie zalecane dla cieczy żrących - kwasów mineralnych i ługów. W przypadku jednak gdy nastąpiło wsiąkanie toksycznej cieczy do gleby należy przeprowadzić jej wymianę, a zebraną glebę przewieźć do miejsca jej neutralizacji.

KONTAKT

ratownictwo [małpka] chem.pl