Organizacja i likwidacja wylewiska

Zebraną mechanicznie i za pomocą sorbentów toksyczną ciecz w niektórych okolicznościach poddaje się neutralizacji na z dala położonych wylewiskach. Zostaje ona wówczas przetransportowana w szczelnych naczyniach do miejsca neutralizacji i tam wylana do odpowiednio przygotowanego zawczasu miejsca. Taką metodę stosuje się zwłaszcza w przypadkach dużych rozlewów gruntowych, szczególnie w stosunku do substancji żrących (kwasy mineralne, ługi alkaliczne), oraz konieczności szybkiego usuwania cieczy z miejsca awarii. W takich przypadkach należy niezwłocznie przystąpić do organizowania wylewiska, które następnie po zakończeniu akcji w rejonie awarii neutralizuje się. Wyznaczenie miejsca do takiego wylewiska może nastąpić tylko w porozumieniu z właściwym Inspektoratem Ochrony Środowiska.

KONTAKT

ratownictwo [małpka] chem.pl