KARTY CHARAKTERYSTYK SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH - "S"

SIARCZAN DWUMETYLU, SIARKA, SIARKOWODOR, STYREN, WINYLOBENZEN, FENYLOETEN, FENYLOETYLEN, ETER METYLOWY KWASU .SIARKOWEGO., SIARCZAN METYLU

 

SIARCZAN DWUMETYLU
KOD ONZ 1595 KOD NIEBEZP. 663
Wzor chemiczny: (CH3O)2SO2 Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 188 [°C] Temp. topnienia: -31.8 [°C]
Gestosc: 1332.2 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 28.000 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 1 - NADZWYCZAJ TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 0.18 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 50 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 1 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 1.0 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWA
Dolna granica wybuchowosci: 4.3 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 28.5 [% obj.]
SYNONIMY: ETER METYLOWY KW.SIARK., SIARCZAN METYLU
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - CIECZ PALNA
Temp. zaplonu: 83.3 [°C] Temp. samozaplonu: 436 [°C] [T2]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNA Zapach: PRAWIE BEZ ZAPACHU
Cecha szczeg: CIECZ OLEISTA;DZ.RAKOTWORCZ

 

SIARKA
KOD ONZ 1350 KOD NIEBEZP. 40
Wzor chemiczny: S Stan skupienia: cialo stale
Temp. wrzenia: 444.6 [°C] Temp. topnienia: 112.8 [°C]
Gestosc: 2070.0 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: NIEROZP. [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 5 - PRAKTYCZNIE NIETOKSYCZNA
Stez. smiertelne: BRAK D. [g/m3] Stez. niebezpieczne: 30 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: BRAK D. [mg/m3]
Dawka smiertelna: BRAK D [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWE (PYL)
Dolna granica wybuchowosci: BRAK [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: BRAK [% obj.]
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - SUBSTANCJA PALNA
Temp. zaplonu: 168 [°C] Temp. samozaplonu: 235 [°C] [T3]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: ZOLTY Zapach: CHARAKTERYSTYCZNY
Cecha szczeg: SUBST.KRYSTALICZNA

 

SIARKOWODOR
KOD ONZ 1053 KOD NIEBEZP. 236
Wzor chemiczny: H2S Stan skupienia: gaz
Temp. wrzenia: -60 [°C] Temp. topnienia: -86 [°C]
Gestosc: 1.53 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 4.400 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 3 - SREDNIO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 0.75 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 420 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 10 [mg/m3]
Dawka smiertelna: BRAK D [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWY - kl. II B
Dolna granica wybuchowosci: 4.3 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 45.5 [% obj.]
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - PALNY - II KAT.
Temp. zaplonu: -60 [°C] Temp. samozaplonu: 260 [°C] [T3]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNY Zapach: ZGNILYCH JAJ
Cecha szczeg: ZAPACH

 

STYREN
KOD ONZ 2055 KOD NIEBEZP. 30
Wzor chemiczny: C6H5CHCH2 Stan skupienia: ciecz
Temp. wrzenia: 142.5 [°C] Temp. topnienia: -30.6 [°C]
Gestosc: 902.0 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: NIEROZP. [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 4 - SLABO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: 100.00 [g/m3] Stez. niebezpieczne: 21500 [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 100 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 0.316 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - WYBUCHOWY - kl. II B
Dolna granica wybuchowosci: 1.1 [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: 6.1 [% obj.]
SYNONIMY: WINYLOBENZEN, FENYLOETEN, FENYLOETYLEN
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - PALNY - II KAT.
Temp. zaplonu: 31 [°C] Temp. samozaplonu: 490 [°C] [T1]
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BEZBARWNY Zapach: CHARAKTERYSTYCZNY
Cecha szczeg: DZ. RAKOTWORCZE

KONTAKT

ratownictwo [małpka] chem.pl