KARTY CHARAKTERYSTYK "W"

 

WODOROTLENEK POTASOWY-ROZTW
KOD ONZ 1814 KOD NIEBEZP. 88
Wzor chemiczny: KOH Stan skupienia: ciecz ¦
Temp. wrzenia: 150 [°C] Temp. topnienia: 10 [°C]
Gestosc: 1514.3 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 1120.000 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 3 - SREDNIO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: BRAK D. [g/m3] Stez. niebezpieczne: BRAK D. [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 2 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 5.0 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - NIEWYBUCHOWA
Dolna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
Gorna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.]
SYNONIMY POTAZ ZRACY, LUG POTASOWY, POTAZ KAUSTYCZNY
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - SUBSTANCJA NIEPALNA
Temp. zaplonu: NDOT [°C] Temp. samozaplonu: NDOT [°C] ¦
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: PRZEZROCZYSTY Zapach: BEZ ZAPACHU
Cecha szczeg: BARDZO ZRACY ROZTWOR

 

 

 

WODOROTLENEK POTASOWY-STALY
KOD ONZ 1813 KOD NIEBEZP. 88
Wzor chemiczny: KOH Stan skupienia: cialo stale
Temp. wrzenia: 1320 [°C] Temp. topnienia: 380 [°C]
Gestosc: 2044.0 [kg/m3] Rozpuszczal. w wodzie: 1120.000 [kg/m3]
TOKSYCZNOSC 3 - SREDNIO TOKSYCZNA
Stez. smiertelne: BRAK D. [g/m3] Stez. niebezpieczne: BRAK D. [mg/m3]
Stezenie progowe: BRAK D. [mg/m3] NDS: 2 [mg/m3]
Dawka smiertelna: 5.0 [g/kg] Dopuszcz. stez. w wodzie: BRAK D. [mg/m3]
WYBUCHOWOSC - NIEWYBUCHOWE SYNONIMY
Dolna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.] LUG POTASOWY
Gorna granica wybuchowosci: NDOT [% obj.] POTAZ KAUSTYCZNY
POTAZ ZRACY
NIEBEZPIECZ. POZAROWE - SUBSTANCJA NIEPALNA
Temp. zaplonu: NDOT [°C] Temp. samozaplonu: NDOT [°C] ¦
ORGANOLEPTYKA Smak: BRAK DANYCH
Barwa: BIALA,PRZEZROCZYSTA Zapach: BEZ ZAPACHU
Cecha szczeg: ROZPLYWA SIE NA POW.,ZRACE

KONTAKT

ratownictwo [małpka] chem.pl