ALFABETYCZNY WYKAZ SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH W BAZIE CIOP

Obok nazwy substancji podano numer karty charakterystyki

 

ACETANILID            0316

ACETOFENON         0335

ACETON        0002

ACETONITRYL        0156

ACETYLEN   0157

ACETYLOACETON 0236

AKROLEINA 0003

AKRYLAMID            0237

AKRYLAN  BUTYLU           0196

AKRYLAN  METYLU          0197 

AKRYLAN  2-ETYLOHEKSYLU    0296

AKRYLAN  ETYLU  0297

AKRYLONITRYL     0076

ALDEHYD  BENZOESOWY  (BENZALDEHYD)  0198

ALDEHYD  KROTONOWY [(E)-BUT-2-ENAL]   0239

ALDEHYD GLUTAROWY  (GLUTARALDEHYD)            0238

ALDEHYD IZOMASŁOWY  (IZOBUTYROALDEHYD)               0317

 ALDEHYD MASŁOWY        0256

ALDEHYD OCTOWY  (ACETALDEHYD) 0051

ALKOHOL 2-CHLOROETYLOWY  (2-CHLOROETANOL)       0054

ALKOHOL ALLILOWY  (PROP-2-EN-1-OL)       0052

ALKOHOL BENZYLOWY   0257

ALKOHOL BUTOKSYETYLOWY  (2-BUTOKSYETANOL)      0053

ALKOHOL ETOKSYETYLOWY (2-ETOKSYETANOL)  0092

ALKOHOL ETYLOWY (ETANOL) 0004

ALKOHOL FURFURYLOWY  (2-FURYLOMETANOL)              0318

 ALKOHOL IZOBUTYLOWY (2-METYLOPROPAN-1-OL)        0101

ALKOHOL IZOPROPYLOWY (PROPAN-2-OL)  0160

ALKOHOL METOKSYETYLOWY (2-METOKSYETANOL)      0055

ALKOHOL n-BUTYLOWY (BUTAN-1-OL)          0027

ALKOHOL n-PROPYLOWY (PROPAN-1-OL)     0056

ALKOHOL sec-BUTYLOWY          0158

ALKOHOL tert-BUTYLOWY          0159

ALKOHOLE AMYLOWE I-rz.         0116

 ALKOHOLE AMYLOWE II-rz.        0117

ALKOHOLE AMYLOWE III-rz.      0118

AMIDOSIARCZAN  AMONU    [AMIDOSIARCZAN(VI) AMONU]                  0336

p-AMINOFENOL (4-AMINOFENOL)        0319   

2-AMINOPIRYDYNA          0375

AMONIAK    0005

ANILINA       0006

o-ANIZYDYNA (2-METOKSYANILINA)  0161

 m-ANIZYDYNA        0162

p-ANIZYDYNA(4-METOKSYANILINA)   0163

ANTYMONOWODÓR (STIBAN)   0119

ARSEN           0199

ARSENOWODÓR (ARSAN)           0077

AZOTAN  SREBRA   0217

AZOTAN  AMONU  0216

AZOTAN  TALAWY 0298

 AZOTYN  AMONU              0390

AZOTYN  SODU       0218

AZYDEK  SODU       0329

B

BAR    0240

BENZEN        0007

BENZO[a]PIREN       0164

p-BENZOCHINON               0355

BENZYDYNA           0036

BENZYNA  DO  LAKIERÓW          0322

BENZYNA  EKSTRAKCYJNA        0321

 BERYL           0276

BEZWODNIK FATLOWY   0017

BEZWODNIK MALEINOWY          0025

BEZWODNIK OCTOWY     0037

BROM            0123

BROMEK ETYLU  (BROMOETAN)           0277

BROMEK METYLU  (BROMOMETAN)    0278

BROMOCHLOROMETAN   0200

BROMOFORM          0165

BROMOWODÓR      0057

 BUTADIEN-1,3 (BUTA-1,3-DIEN)  0078

n-BUTAN       0166

n-BUTYLOAMINA               0324

 p-tert-BUTYLOTOLUEN      0391

CHLOR          0038

CHLORAN POTASU            0258

CHLOREK  CYNKU (DICHLOREK  CYNKU)     0241

CHLOREK BARU     0279

CHLOREK BENZYLU [CHLORO(FENYLO)METAN]     0167

CHLOREK CYJANURU (2,4,6-TRICHLORO-1,3,5-TRIAZYNA)            0168

CHLOREK ETYLU (CHLOROETAN)         0039

CHLOREK METYLENU (DICHLOROMETAN)    0026

 CHLOREK METYLU  (CHLOROMETAN) 0142

CHLOREK RTĘCIAWY       0221

CHLOREK RTĘCIOWY       0222

CHLOREK WINYLU (CHLOROETEN)      0040

CHLOROACETON               0343

o-CHLOROANILINA  (2-CHLOROANILINA)      0124

m-CHLOROANILINA  (3-CHLOROANILINA)     0125

p-CHLOROANILINA  (4-CHLOROANILINA)      0126

 CHLOROBENZEN    0127

CHLORODIFLUOROMETAN        0342

p-CHLOROFENOL (4-CHLOROFENOL)  0058

CHLOROFORM        0041

CHLOROMRÓWCZAN  METYLU             0344

o-CHLORONITROBENZEN            0357

m-CHLORONITROBENZEN           0356

p-CHLORONITROBENZEN            0358

 CHLOROPIKRYNA (TRICHLORONITROMETAN)         0242

CHLOROPREN (2-CHLOROBUTA-1,3-DIEN)     0128

p-CHLOROSTYREN (4-CHLOROSTYREN)         0096

o-CHLOROTOLUEN (2-CHLOROTOLUEN)        0300

m-CHLOROTOLUEN           0299

p-CHLOROTOLUEN            0301

CHLOROWODÓR    0008

CYJANAMID  WAPNIA                  0325

 CYJANEK  SODU     0170

CYJANEK POTASU 0169

CYJANOWODÓR     0009

CYKLOHEKSAN      0059

CYKLOHEKSANOL            0079

CYKLOHEKSANON           0129

CYKLOHEKSEN      0201

CYKLOHEKSYLOAMINA  0243

CYNA 0172

CYRKON       0394

CZTEROBORAN  SODOWY  (HEPTAOKSYTETRABORAN  SODU)               0323

 CZTEROCHLOREK WĘGLA (TETRACHLOREK WĘGLA)         0010

1,1,2,2-CZTEROCHLOROETAN  (1,1,2,2-TETRACHLOROETAN)        0080

CZTEROCHLOROETYLEN (TETRACHLOROETYLEN)  0081

CZTEROETYLEK  OŁOWIU (TETRAETYLOPLUMBAN)           0173

CZTEROKARBONYLEK NIKLU    0280

CZTEROMETYLEK  OŁOWIU        0174

CZTERONITROMETAN (TETRANITROMETAN)            0244

 CZTEROWODOROFURAN (TETRAHYDROFURAN)     0175

DEKALINA  (BICYKLO[4.4.0]DEKAN)    0131

DIBORAN  DIBORAN (6)                0337

DIOKSAN      0082

1,3-DIOKSOLAN      0362

1,2-DWUBROMOETAN  (1,2-DIBROMOETAN)  0136

DWUCHLOREK DWUSIARKI  (DICHLOREK DISIARKI)          0219

DWUCHLOREK SIARKI     0220

 o-DWUCHLOROBENZEN  (1,2-DICHLOROBENZEN)   0083

m-DWUCHLOROBENZEN  (1,3-DICHLOROBENZEN)   0084

p-DWUCHLOROBENZEN  (1,4-DICHLOROBENZEN)   0085

DWUCHLOROCZTEROFLUOROETAN  (FREON 114)   0132

DWUCHLORODWUFLUOROMETAN (FREON 12)        0133

1,1-DWUCHLOROETAN (1,1-DICHLOROETAN)           0086

1,2-DWUCHLOROETAN (1,2-DICHLOROETAN)           0087

 1,1-DWUCHLOROETYLEN (1,1-DICHLOROETEN)       0088

1,2-DWUCHLOROETYLEN (1,2-DICHLOROETEN)       0089

DWUCHLOROFLUOROMETAN (FREON 21)      0134

DWUCHROMIAN  POTASOWY   0364

DWUCYKLOPENTADIEN-1,3 (CYKLOPENTA-1,3-DIEN)        0171

DWUETYLOAMINA (DIETYLOAMINA)  0090

2-DWUETYLOAMINOETANOL   [2-(DIETYLOAMINO)ETANOL]      0360

 o-DWUETYLOBENZEN (1,2-DIETYLOBENZEN)            0245

m-DWUETYLOBENZEN (1,3-DIETYLOBENZEN)           0246

p-DWUETYLOBENZEN (1,4-DIETYLOBENZEN)            0247

DWUFENYL (BIFENYL)      0176

N,N-DWUMETYLOACETAMI  (N,N-DIMETYLOACETAMID)             0361

N,N-DWUMETYLOANILINA (N,N-DIMETYLOANILINA)        0266

 DWUMETYLOFORMAMID (DIMETYLOFORMAMID)  0091

DWUMETYLOSULFOTLENEK      0259

2,4-DWUNITRO-1-CHLOROBENZEN (1-CHLORO-2,4-DINITROBENZEN)   0252

o-DWUNITROBENZEN (1,2-DINITROBENZEN) 0249

m-DWUNITROBENZEN (1,3-DINITROBENZEN)            0250

p-DWUNITROBENZEN (1,4-DINITROBENZEN) 0251

2,4-DWUNITROFENOL       0223

 2,4-DWUNITROTOLUEN    0202

DWUSIARCZEK WĘGLA (DISIARCZEK WĘGLA)          0011

DWUTLENEK AZOTU         0122

DWUTLENEK CHLORU (DITLENEK CHLORU)  0060

DWUTLENEK SIARKI (DITLENEK SIARKI)        0042

DWUTLENEK WĘGLA (DITLENEK WĘGLA)      0224

E

EPICHLOROHYDRYNA (1-CHLORO-2,3-EPOKSYPROPAN)  0061

ETAN  0281

 ETANOLOAMINA (2-AMINOETANOL)   0203

ETER 2,2’-DWUCHLORODWUETYLOWY [ETER BIS(2-CHLOROETYLOWY)]        0204

ETER DWUFENYLOWY (ETER DIFENYLOWY) 0253

ETER DWUIZOPROPYLOWY (ETER DIIZOPROPYLOWY)       0282

ETER ETYLOWY (ETER DIETYLOWY)     0043

 ETER  FENYLOGLICYDOWY        0378

ETYLEN         0260

ETYLENODWUAMINA (ETYLENODIAMINA)    0062

ETYLOAMINA          0205

ETYLOBENZEN        0225

FENOL           0012

o-FENYLENODWUAMINA (1,2-FENYLODIAMINA)     0283

m-FENYLENODWUAMINA           0284

p-FENYLENODWUAMINA (1,4-FENYLODIAMINA)     0285

 N-FENYLO-2-NAFTYLOAMINA [FENYLO(2-NAFTYLO)AMINA]     0177

FENYLOHYDRAZYNA       0206

FENYLOIZOCYJANIAN                 0363

FLUOR           0093

FLUOREK GLINU    0178

FLUOREK SODU      0179

FLUOROOCTAN SODU                  0345

FLUOROTRÓJCHLOROMETAN (FREON 11)      0135

 FLUOROWODÓR     0013

FORMALDEHYD      0014

FOSFOR BIAŁY LUB ŻÓŁTY (TETRAFOSFOR)  0139

FOSFORAN TRÓJORTOKREZYLU [FOSFORAN(V)TRIS(2-TOLILU)]            0302

FOSFOROWODÓR (FOSFAN)       0094

FOSGEN        0063

FTALAN DWU-2-ETYLOHEKSYLU [FTALAN BIS(2-ETYLOHEKSYLU)]      0016

FTALAN DWUBUTYLU (FTALAN DIBUTYLU)   0015

FTALAN DWUETYLU (FTALAN DIETYLU)         0137

 FTALAN DWUMETYLU (FTALAN DIMETYLU)  0138

FURAN          0303

FURFURAL (2-FURALDEHYD)      0207

G

GLIKOL DWUETYLENOWY (2,2’-OKSYDIETANOL)   0286

GLIKOL ETYLENOWY       0018

H

HALOTAN (2-BROMO-2-CHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETAN) 0019

HEKSAFLUOREK  SIARKI             0354

HEKSAFLUOROKRZEMIAN   POTASU               0347

 HEKSAFLUOROKRZEMIAN  SODU         0348

n-HEKSAN (HEKSAN)        0064

n-HEPTAN (HEPTAN)          0098

HEPTAN-2-ON         0346

HYDRAZYNA           0099

HYDROCHINON      0100

I

 IZOFORON   0379

IZOOKTAN   0154

IZOPENTAN  0185

IZOPREN       0140

IZOPROPYLOAMINA         0261

J

JOD     0065

JODEK METYLU (JODOMETAN)  0105

K

KADM            0262

KAMFORA                0326

KAPROLAKTAM (HEKSANO-6-LAKTAM)        0102

 KARBARYL   0380

KARBID         0248

 KARBOFURAN        0381

KETEN           0208

KETON DWUIZOBUTYLOWY (2,6-DIMETYLOHEPTAN-4-ON)         0304

 KOBALT        0377

o-KREZOL     0287

m-KREZOL    0288

p-KREZOL     0289

KRZEMIAN ETYLU (ORTOKRZEMIAN TETRAETYLU)            0263

KSYLENY     0020

KUMEN         0180

KWAS  TIOGLIKOLOWY  (KWAS  SULFANYLOOCTOWY)              0366

KWAS AKRYLOWY            0044

 KWAS AZOTOWY [KWAS AZOTOWY(V)]         0021

KWAS CHLOROOCTOWY 0181

 KWAS  CYJANUROWY      0382

KWAS FOSFOROWY [KWAS FOSFOROWY(V)]          0022

KWAS MRÓWKOWY         0045

KWAS NADCHLOROWY [KWAS CHLOROWY(VII)]   0264

 KWAS  NADOCTOWY       0383

 KWAS OCTOWY     0023

KWAS PIKRYNOWY          0226

KWAS SIARKOWY [KWAS SIARKOWY(VI)]    0024

KWAS SZCZAWIOWY        0182

M

MANGAN      0369

 MCPA            0384

 MERKAPTAN ETYLOWY (ETANOTIOL) 0144

MERKAPTAN METYLOWY (METANOTIOL)      0145

MERKAPTAN n-BUTYLOWY (BUTANO-1-TIOL)          0143

MERKAPTAN PROPYLOWY         0183

METAKRYLAN METYLU   0209

METAN          0254

METANOL     0029

METYLAL (DIMETOKSYMETAN) 0210

METYLOACETYLEN (PROPYN)   0265

 METYLOAMINA      0211

METYLOCYKLOHEKSAN             0368

 2-METYLOCYKLOHEKSANOL    0385

 METYLOETYLOKETON (BUTAN-2-ON) 0104

METYLOHYDRAZYNA       0290

METYLOIZOBUTYLOKETON (4-METYLOPENTAN-2-ON)     0066

METYLO-n-BUTYLOKETON (HEKSAN-2-ON) 0103

 4-METYLOPENTAN-2-OL 0386

METYLOPROPYLOKETON (PENTAN-2-ON)     0141

MIEDŹ            0359

 MOLIBDEN   0387

 MORFOLINA            0184

MRÓWCZAN ETYLU          0067

N

NADCHLORAN AMONU    0291

NADMANGANIAN  POTASOWY             0365

 NADSIARCZAN  SODU      0388

 NADTLENEK BENZOILU (NADTLENEK DIBENZOILOWY)    0268

NADTLENEK WODORU     0267

NAFTA           0046

NAFTALEN   0068

â-NAFTYLOAMINA (2-NAFTYLOAMINA)         0047

1-NAFTYLOAMINA            0146

NIKIEL           0330

NIKOTYNA   0106

o-NITROANILINA (2-NITROANILINA)    0150

 m-NITROANILINA (3-NITROANILINA)   0151

p-NITROANILINA (4-NITROANILINA)    0152

NITROBENZEN        0049

NITROETAN 0292

NITROGLICERYNA [TRIAZOTAN(V) GLICEROLU]      0107

NITROGLIKOL   [DIAZOTAN(V) GLIKOLU ETYLENOWEGO]            0331

NITROMETAN          0212

1-NITROPROPAN    0305

 2-NITROPROPAN    0306

o-NITROTOLUEN (2-NITROTOLUEN)     0147

m-NITROTOLUEN (3-NITROTOLUEN)    0148

p-NITROTOLUEN (4-NITROTOLUEN)     0149

N-METYLOANILINA          0327

O

OCTAN  IZOPENTYLU       0349

OCTAN  METOKSYETYLU (OCTAN 2-METOKSYETYLU)      0227

 OCTAN  tert-PENTYLU       0350

OCTAN 2-ETOKSYETYLU 0097

OCTAN ETYLU        0028

OCTAN KADMU      0307

OCTAN METYLU     0293

OCTAN n-AMYLU (OCTAN PENTYLU)   0069

OCTAN n-BUTYLU  0030

OCTAN n-PROPYLU (OCTAN PROPYLU)           0109

OCTAN OŁOWIAWY          0294

OCTAN PENTAN-2-YLU                0351

OCTAN sec-BUTYLU           0269

OCTAN tert-BUTYLU           0270

OCTAN WINYLU     0228

n-OKTAN      0153

OŁÓW            0108

OZON 0070

P

PENTAFLUOREK BROMU             0340

n-PENTAN     0186

 PIĘCIOCHLOREK  FOSFORU  (PENTACHLOREK  FOSFORU)           0332

PIĘCIOCHLOROFENOL (PENTACHLOROFENOL)       0187

PIĘCIOKARBONYLEK ŻELAZA    0308

PIĘCIOSIARCZEK FOSFORU (DEKASIARCZEK TETRAFOSFORU)   0188

PIĘCIOTLENEK FOSFORU (DEKATLENEK TETRAFOSFORU)           0071

PIĘCIOTLENEK WANADU (PENTATLENEK WANADU)          0115

 PIRYDYNA    0031

PODCHLORYN SODU        0271

PODTLENEK AZOTU          0120

PROPAN        0309

R

REZORCYNA  (REZORCYNOL)                0333

RTĘĆ  0048

S

SELEN            0371

SELENOWODÓR     0213

SIARCZAN DWUMETYLU [SIARCZAN(VI) DIMETYLU]          0229

 SIARCZAN  KADMU           0376

 SIARCZAN MIEDZIOWY    0214

SIARCZEK SODU     0310

SIARKOWODÓR      0050

SÓD    0272

STRYCHNINA          0370

STYREN         0110

SZEŚCIOCHLOROBENZEN (HEKSACHLOROBENZEN)          0320

SZEŚCIOCHLOROETAN (HEKSACHLOROETAN)         0189

 SZEŚCIOMETYLENODWUIZOCYJANIAN (DIIZOCYJANIAN  HEKSANO-1,6-DIYLU)      0328

 T

TAL                0372

TERPENTYNA          0072

TETRABROMOETAN   (1,1,2,2-TETRABROMOETAN)              0339

TETRALINA (1,2,3,4-TETRAHYDRONAFTALEN)           0230

TETRATLENEK  OSMU   [TLENEK  OSMU(VIII)]           0352

TLEN  0215

TLENEK AZOTU      0121

TLENEK CYNKU     0130

 TLENEK ETYLENU (EPOKSYETAN)        0190

TLENEK GLINU (TRITLENEK GLINU)     0095

TLENEK MAGNEZU            0073

TLENEK MEZYTYLU  (4-METYLOPENT-3-EN-2-ON)              0373

TLENEK PROPYLENU        0273

TLENEK WAPNIA    0231

TLENEK WĘGLA      0032

TOLUEN        0001

TOLUENODWUAMINA (TOLUENO-2,4-DIAMINA)                  0334

 o-TOLUIDYNA (2-TOLILOAMINA)          0111

m-TOLUIDYNA (3-TOLILOAMINA)         0112

p-TOLUIDYNA         0113

2,4-TOLUILENODWUIZOCYJANIAN (DIIZOCYJANIAN TOLUENO-2,4-DIYLU)    0232

TRIBROMEK BORU             0338

TRICHLOROFLUOROMETAN                   0341

TRICHLOROSILAN 0392

 TRIOKSAN(1,3,5-TRIOKSAN)       0234

TRITLENEK  FOSFORU                  0353

TRÓJCHLOREK ANTYMONU       0233

TRÓJCHLOREK ARSENU   0311

TRÓJCHLOREK FOSFORU (TRICHLOREK FOSFORU)            0274

TRÓJCHLOREK GLINU      0312

1,2,3-TRÓJCHLOROBENZEN (1,2,3-TRICHLOROBENZEN)     0191

1,2,4-TRÓJCHLOROBENZEN (1,2,4-TRICHLOROBENZEN)     0192

 1,3,5-TRÓJCHLOROBENZEN (1,3,5-TRICHLOROBENZEN)     0193

1,1,1-TRÓJCHLOROETAN (1,1,1-TRICHLOROETAN)   0074

1,1,2-TRÓJCHLOROETAN (1,1,2-TRICHLOROETAN)   0114

TRÓJCHLOROETYLEN (TRICHLOROETEN)       0033

TRÓJETYLENOCZTEROAMINA [N,N’-BIS(AMINOETYLO)ETYLENODIAMINA]   0075

1,2,3-TRÓJMETYLOBENZEN (1,2,3-TRIMETYLOBENZEN)      0313

1,2,4-TRÓJMETYLOBENZEN (1,2,4-TRIMETYLOBENZEN)      0314

 1,3,5-TRÓJMETYLOBENZEN (1,3,5-TRIMETYLOBENZEN)      0315

2,4,6-TRÓJNITROTOLUEN (2,4,6-TRINITROTOLUEN) 0194

TRÓJTLENEK ARSENU      0255

TRÓJTLENEK CHROMU     0295

TRÓJTLENEK SIARKI (TRITLENEK SIARKI)      0155

U

UROTROPINA (TETRAAZAADAMANTAN)        0275

W

4-WINYLOCYKLOHEKSEN          0374

 2-WINYLOTOLUEN            0393

WODÓR         0195

WODOREK  LITU                0367

WODOROSELENIN  SODU            0389

WODOROTLENEK  POTASU         0034

WODOROTLENEK  SODU 0035

WOLFRAM    0235

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy

KONTAKT

ratownictwo [małpka] chem.pl