ZNACZENIE RATOWNICTWA CHEMICZNEGO

Problem coraz większej skali zagrożeń cywilizacyjno - środowiskowych wymaga rozwijania nowych dziedzin zajmujących się zagadnieniami likwidacji zagrożeń. Ma on odzwierciedlenie również w obecnym tempie, rozmiarze i złożoności zagadnień wynikających ze stosowania materiałów niebezpiecznych i toksycznych środków przemysłowych ( TSP), który nie ma swego odpowiednika w przeszłości.
Stworzono obecnie około 5mln związków chemicznych, a każdego roku powstaje kilka tysięcy nowych, z czego duża część charakteryzuje się dużą toksycznością. W powszechnym użyciu znajduje się około 60 tys. związków chemicznych, jednak zaledwie 15% z nich przebadano umożliwiając ocenę ryzyka ich użycia. Ich coraz rozleglejsze wykorzystanie w różnych dziedzinach przemysłu i gospodarki stwarza coraz większą skalę zagrożeń powodujących konieczność rozwijania ratownictwa chemicznego, które jako nowa dziedzina umiejętnośći teoretycznych i praktycznych wymaga wsparcia naukowego ze strony różnych dyscyplin technicznych jak i teoretycznych, oraz placówek badawczych i instytutów naukowych.
USŁUGI RATOWNICTWA CHEMICZNEGO

Centrum Ratownictwa Chemicznego
tel. 600 600 114

Instytut Północny świadczy usługi doradcze i konsultingowe dla swoich Klientów (również doradztwo kryzysowe w przypadkach awarii). Wystarczy podpisać prostą umowę abonamentową usług.

W przypadku sytuacji kryzysowej wystarczy do nas zadzwonić, by uzyskać informację na temat możliwych sposobów unieszkodliwienia przyczyn katastrofy chemicznej.

Jeżeli z jakichś powodów nie chcesz korzystać z usług publicznego ratownictwa chemicznego, możesz skorzystać z doradztwa oraz wsparcia jakie świadczy nasze Centrum. Jako chemicy jesteśmy w stanie znaleźć optymalne rozwiązanie problemu, tak by zaoszczędzić kosztów naszym Klientom, ochronić środowisko, zminimalizować straty oraz o ile to możliwe uratować instalcje, aparaty i urządzenia oraz cenne surowce.Kontakt:
INSTYTUT PÓŁNOCNY
ul. Szpacza 18-20
51-417 Wrocław

Centrum Ratownictwa Chemicznego IP
ul. Rogowska 127B
54-440 Wrocław
tel. 600-600-338 (zapytania ofertowe: Pion Gospodarczy)
tel. 222-012-800 (sekretariat)
tel. 600-600-114 - całodobowo dla firm, które podpisały umowę
fax. 222-012-815
e-mail: ratownictwo@chem.pl

Nasz Instytut zapewnia dyskrecję oraz zachowanie w tajemnicy wszelkich szczegółów i informacji otrzymanych od kontrahentów. Wszelka odpowiedzialność prawna za powiadomienie odpowiednich służb o wypadku leży po stronie zgłaszającego awarię, wypadek, katastrofę chemiczną itp.Wspieraj fundację
Instytut Północny (IP)


Ciekawe linki:

Odczynniki chemiczne - produkty polskie oraz import
Fine Chemicals Catalog
PHARMACEUTICALS
Special Metals

Po pracy polecamy:
Islandia :: ICELAND.PL


KONTAKT:
usługi ratownictwa: ratownictwo@chem.pl
webmaster (autor serwisu informacyjnego): marian@wicki.pl