--- --- -- .
               Klasyfikacja
Numer                          Oznakowanie Stężenia      preparatu w       
indeksowy1)     Nazwa substancji2) Numer Numer Klasyfikacja   substancji6) graniczne7) zale縩ości od     
WE3) CAS4) 5)             stężenia          
               granicznego
1 2 3 4 5 6 7 8
649-001-00-3    Ekstrakty 265-102-1 64742-03-6 Rakotw. Kat.  
rozpuszczalnikowe 2; R45         T
lekkich destylatów      R: 45              
naftenowych (ropa                S: 53-45
naftowa)               
649-002-00-9    Ekstrakty 265-103-7 64742-04-7 Rakotw. Kat.  
rozpuszczalnikowe 2; R45         T
ciężkich destylatów     R : 45              
parafinowych (ropa                S: 53-45
naftowa)               
649-003-00-4    Ekstrakty 265-104-2 64742-05-8 Rakotw. Kat.  
rozpuszczalnikowe 2; R45         T
lekkich destylatów      R: 45              
parafinowych (ropa                S: 53-45
naftowa)               
649-004-00-X    Ekstrakty 265-111-0 64742-11-6 Rakotw. Kat.  
rozpuszczalnikowe 2; R45         T
ciężkich destylatów     R : 45              
naftenowych (ropa                S: 53-45
naftowa)               
649-005-00-5    Ekstrakty 295-341-7 91995-78-7 Rakotw. Kat.  
rozpuszczalnikowe 2; R45         T
próżniowej frakcji      R: 45              
lekkich olejów          S: 53-45           
napędowych (ropa       
naftowa)               
649-006-00-0    Węglowodory C26-55, z   307-753-7   97722-04-8    Rakotw. Kat.  
du勘 zawartości?       2 ; R45        T
węglowodorów            R : 45              
aromatycznych                S: 53-45
649-007-00-6    Kwasy tłuszczowe, olej  400-160-5   -             Xi; R38       
talowy, produkty N; R51-53      Xi; N
reakcji z                R: 38-51/53
iminodietanolem i                S: (2-)28-37-61
kwasem borowym               
649-008-00-1    Pozostałości z kolumny  265-045-2   64741-45-3    Rakotw. Kat.  N OTA H             
atmosferycznej (ropa 2; R45         T
naftowa); Olej opałowy  R: 45              
ciężki   S: 53-45           
649-009-00-7    Frakcje próżniowe       265-058-3   64741-57-7    Rakotw. Kat.   NOTA H             
ciężkie (ropa           2; R45         T   
naftowa); Olej opałowy  R: 45              
ciężki   S: 53-45           
649-010-00-2    Destylaty ciężkie z     265-063-0   64741-61-3    Rakotw. Kat.   NOTA H             
krakingu 2; R45         T
katalitycznego (ropa                R: 45
naftowa); Olej opałowy  S: 53-45           
ciężki  
649-011-00-8    Oleje sklarowane z 265-064-6 64741-62-4 Rakotw. Kat.   NOTA H
krakingu 2; R45         T
katalitycznego (ropa                R: 45
naftowa); Olej opałowy  S: 53-45           
ciężki  
649-012-00-3    Pozostałości z          265-076-1   64741-75-9    Rakotw. Kat.  N OTA H             
hydrokrakingu (ropa 2; R45         T
naftowa); Olej opałowy  R: 45              
ciężki   S: 53-45           
649-013-00-9    Pozostałości z          265-081-9   64741-80-6    Rakotw. Kat.  N OTA H             
krakingu termicznego 2; R45         T
(ropa naftowa); Olej                R: 45
opałowy ciężki          S : 53-45           
649-014-00-4    Destylaty ciężkie z     265-082-4   64741-81-7    Rakotw. Kat.   NOTA H             
krakingu termicznego 2; R45         T
(ropa naftowa); Olej                R: 45
opałowy ciężki          S : 53-45           
649-015-00-X    Frakcje próżniowe       265-162-9   64742-59-2    Rakotw. Kat.   NOTA H             
traktowane wodorem 2; R45         T
(ropa naftowa); Olej                R: 45
opałowy ciężki          S : 53-45           
649-016-00-5    Pozostałości z kolumny  265-181-2   64742-78-5    Rakotw. Kat.  N OTA H             
atmosferycznej, 2; R45         T
hydroodsiarczone (ropa                R: 45
naftowa); Olej opałowy  S: 53-45           
ciężki  
649-017-00-0    Frakcje próżniowe       265-189-6   64742-86-5    Rakotw. Kat.   NOTA H             
ciężkie, 2; R45         T   
hydroodsiarczone (ropa                R: 45
naftowa); Olej opałowy  S: 53-45           
ciężki  
649-018-00-6    Pozostałości z olefin   265-193-8   64742-90-1    Rakotw. Kat.  N OTA H             
(ropa naftowa); Olej 2; R45         T
opałowy ciężki          R : 45              
               S: 53-45
649-019-00-1    Pozostałości po         269-777-3   68333-22-2    Rakotw. Kat.  N OTA H             
destylacji 2; R45         T
atmosferycznej (ropa                R: 45
naftowa); Olej opałowy  S: 53-45           
ciężki  
649-020-00-7    Oleje sklarowane z 269-782-0 68333-26-6 Rakotw. Kat.   NOTA H
krakingu 2; R45         T
katalitycznego                R: 45
hydroodsiarczone (ropa                S: 53-45
naftowa); Olej opałowy 
ciężki  
649-021-00-2    Destylaty średnie z     269-783-6   68333-27-7    Rakotw. Kat.   NOTA H             
krakingu 2; R45         T
katalitycznego                R: 45
hydroodsiarczone (ropa                S: 53-45
naftowa); Olej opałowy 
ciężki  
649-022-00-8    Destylaty ciężkie z     269-784-1   68333-28-8    Rakotw. Kat.   NOTA H             
krakingu 2; R45         T
katalitycznego,                R: 45
hydroodsiarczone (ropa                S: 53-45
naftowa); Olej opałowy 
ciężki  
649-023-00-3    Olej opałowy,           270-674-0   68476-32-4    Rakotw. Kat.   NOTA H             
pozostałości po         2; R45        T
destylacji                R: 45
zachowawczej frakcji                S: 53-45
próżniowych o wysokiej 
zawartości siarki;     
Olej opałowy ciężki    
649-024-00-9    Olej opałowy,           270-675-6   68476-33-5    Rakotw. Kat.   NOTA H             
pozostałość; Olej       2; R45        T
opałowy ciężki          R : 45              
               S: 53-45
649-025-00-4    Pozostałości po         270-792-2   68478-13-7    Rakotw. Kat.  N OTA H             
rozdzielaniu produktów  2; R45         T   
na reformingu                R: 45
katalitycznym (ropa                S: 53-45
naftowa); Olej opałowy 
ciężki  
649-026-00-X    Pozostałości po         270-796-4   68478-17-1    Rakotw. Kat.  N OTA H             
destylacji ciężkiego    2; R45         T   
oleju napędowego z      R: 45              
koksowania i frakcji                S: 53-45
próżniowych z DRW      
(ropa naftowa); Olej               
opałowy ciężki         
649-027-00-5    Pozostałości po         270-983-0   68512-61-8    Rakotw. Kat.  N OTA H             
destylacji ciężkiego    2; R45         T   
oleju napędowego z      R: 45              
koksowania i lekkich                S: 53-45
frakcji różniowych z   
DRW; Olej opałowy      
ciężki  
649-028-00-0    Pozostalości (ropa      270-984-6   68512-62-9    Rakotw. Kat.   NOTA H             
naftowa), olej lekki 2; R45         T
próżniowy; Olej         R: 45              
opałowy ciężki          S : 53-45           
649-029-00-6    Pozostałości lekkie z   271-013-9   68513-69-9    Rakotw. Kat.  N OTA H             
olefin (ropa naftowa); 2; R45         T
Olej opałowy ciężki     R : 45              
               S: 53-45
649-030-00-1    Olej opałowy nr 6;      271-384-7   68553-00-4    Rakotw. Kat.   NOTA H             
Olej opałowy ciężki     2; R45        T
               R: 45
               S: 53-45
649-031-00-7    Pozostałości z węzłów  27 1-763-7  68 607-30-7   Ra kotw. Kat.  NOT A H             
stabilizacji, o 2; R45         T
niskiej zawartości      R: 45              
siarki (ropa naftowa);                S: 53-45
Olej opałowy ciężki    
649-032-00-2    Oleje napędowe ciężkie  272-184-2   68783-08-4    Rakotw. Kat.  N OTA H             
z kolumny 2; R45         T
atmosferycznej (ropa                R: 45
naftowa); Olej opałowy  S: 53-45           
ciężki  
649-033-00-8    Pozostałości ze         272-187-9   68783-13-1    Rakotw. Kat.  N OTA H             
skruberów na krakingu   2; R45         T   
termicznym o dużej      R: 45              
zawartości              S: 53-45           
wielopierścieniowych   
węglowodorów           
skondensowanych (ropa               
naftowa); Olej opałowy 
ciężki  
649-034-00-3    Destylaty (ropa 273-263-4 68955-27-1 Rakotw. Kat.   NOTA H
naftowa), produkty 2; R45         T
destylacji pr蠹niowej;  R: 45              
Olej opałowy ciężki     S : 53-45           
649-035-00-9    Pozostałości żywiczne  2 73-272-3  6 8955-36-2   R akotw. Kat.  NO TA H             
z olefin (ropa 2; R45         T
naftowa); Olej opałowy  R: 45              
ciężki   S: 53-45           
649-036-00-4    Destylaty średnie       274-683-0   70592-76-6    Rakotw. Kat.   NOTA H             
próżniowe (ropa         2; R45         T   
naftowa); Olej opałowy  R: 45              
ciężki   S: 53-45           
649-037-00-X    Destylaty lekkie 274-684-6 70592-77-7 Rakotw. Kat.   NOTA H
próżniowe (ropa         2; R45         T   
naftowa); Olej opałowy  R: 45              
ciężki   S: 53-45           
649-038-00-5    Destylaty próżniowe     274-685-1   70592-78-8    Rakotw. Kat.   NOTA H             
(ropa naftowa); Olej 2; R45         T
opałowy ciężki          R : 45              
               S: 53-45
649-039-00-0    Frakcje próżniowe       285-555-9   85117-03-9    Rakotw. Kat.   NOTA H             
ciężkie pochodzące z    2; R45        T
koksowania,                R: 45
hydroodsiarczone (ropa                S: 53-45
naftowa); Olej opałowy 
ciężki  
649-040-00-6    Pozostałości z          292-657-7   90669-75-3    Rakotw. Kat.  N OTA H             
destylacji na 2; R45         T
olefinach (ropa                R: 45
naftowa); Olej opałowy  S: 53-45           
ciężki  
649-041-00-1    Pozoslałości lekkie     292-658-2   90669-76-4    Rakotw. Kat.  N OTA H             
próżniowe (ropa         2; R45         T   
naftowa); Olej opałowy  R: 45              
ciężki   S: 53-45           
649-042-00-7    Olej opałowy ciężki,    295-396-7   92045-14-2    Rakotw. Kat.  N OTA H             
zasiarczony; Olej 2; R45         T
opałowy ciężki          R : 45              
               S: 53-45
649-043-00-2    Pozostałości z          295-511-0   92061-97-7    Rakotw. Kat.  N OTA H             
krakingu 2; R45         T
katalitycznego; Olej                R: 45
opałowy ciężki          S : 53-45           
649-044-00-8    Destylaty średnie z     295-990-6   92201-59-7    Rakotw. Kat.   NOTA H             
krakingu 2; R45         T
katalitycznego                R: 45
degradowane termicznie                S: 53-45
(ropa naftowa); Olej               
opałowy ciężki         
649-045-00-3    Pozostałości olejowe    298-754-0   93821-66-0    Rakotw. Kat.  N OTA H             
(ropa naftowa); Olej 2; R45         T
opałowy ciężki          R : 45              
               S: 53-45
649-046-00-9    Pozostałości z          308-733-0   98219-64-8    Rakotw. Kat.  N OTA H             
pirolizy na olefinach; 2; R45         T
Olej opałowy ciężki     R : 45              
               S 53-45
649-047-00-4    Destylaty średnie o     309-863-0   101316-57-8   Rakotw. Kat.   NOTA H             
szerokim zakresie 2; R45         T
wrzenia,                R: 45
hydroodsiarczone (ropa                S: 53-45
naftowa); Olej opałowy 
ciężki  
649-048-00-X    Pozostałości z          265-069-3   64741-67-9    Rakotw. Kat.  N OTA H             
frakcjonowania na 2; R45         T
reformingu                R: 45
katalitycznym (ropa                S: 53-45
naftowa); Olej opałowy 
ciężki  
649-049-00-5    Ropa naftowa; Olej 232-298-5 09.05.8002 Rakotw. Kat.   NOTA H
surowy 2; R45         T
               R: 45
               S: 53-45
649-050-00-0    Destylaty lekkie 265-051-5 64741-50-0 Rakotw. Kat.   NOTA H
parafinowe (ropa 1; R45         T
naftowa);                R: 45
Nierafinowany lub                S: 53-45
średnio rafinowany     
olej bazowy               
649-051-00-6    Destylaty ciężkie       265-052-0   64741-51-1    Rakotw. Kat.   NOTA H             
parafinowe (ropa 1; R45         T
naftowa);                R: 45
Nierafinowany lub                S: 53-45
średnio rafinowany     
olej bazowy               
649-052-00-1    Destylaty lekkie 265-053-6 64741-52-2 Rakotw. Kat.   NOTA H
naftenowe (ropa 1; R45         T
naftowa);                R: 45
Nierafinowany lub                S: 53-45
średnio rafinowany     
olej bazowy               
649-053-00-7    Destylaty ciężkie       265-054-1   64741-53-3    Rakotw. Kat.   NOTA H             
naftenowe (ropa 1; R45         T
naftowa);                R: 45
nierafinowany lub                S: 53-45
średnio rafinowany     
olej bazowy               
649-054-00-2    Destylaty ciężkie       265-117-3   64742-18-3    Rakotw. Kat.   NOTA H             
naftenowe rafinowane 1; R45         T
kwasem (ropa naftowa);                R: 45
Nierafinowany lub                S: 53-45
średnio rafinowany     
olej bazowy               
649-055-00-8    Destylaty lekkie 265-118-9 64742-19-4 Rakotw. Kat.   NOTA H
naftenowe rafinowane 1; R45         T
kwasem (ropa naftowa);                R: 45
Nierafinowany lub                S: 53-45
średnio rafinowany     
olej bazowy               
649-056-00-3    Destylaty ciężkie       265-119-4   64742-20-7    Rakotw. Kat.   NOTA H             
naftenowe rafinowane 1; R45         T
kwasem (ropa naftowa);                R: 45
Nierafinowany lub                S: 53-45
średnio rafinowany     
olej bazowy               
649-057-00-9    Destylaty lekkie 265-121-5 64742-21-8 Rakotw. Kat.   NOTA H
parafinowe rafinowane 1; R45         T
kwasem (ropa naftowa);                R: 45
Nierafinowany lub                S: 53-45
średnio rafinowany     
olej bazowy               
649-058-00-4    Destylaty ciężkie       265-127-8   64742-27-4    Rakotw. Kat.   NOTA H             
parafinowe 1; R45         T
neutralizowane                R: 45
chemicznie (ropa                S: 53-45
naftowa);               
Nierafinowany lub               
średnio rafinowany     
olej bazowy               
649-059-00-X    Destylaty lekkie 265-128-3 64742-28-5 Rakotw. Kat.   NOTA H
parafinowe 1; R45         T
neutralizowane                R: 45
chemicznie (ropa                S: 53-45
naftowa);               
Nierafinowany lub               
średnio rafinowany     
olej bazowy               
649-060-00-5    Destylaty ciężkie       265-135-1   64742-34-3    Rakotw. Kat.   NOTA H             
naftenowe 1; R45         T
neutralizowane                R: 45
chemicznie (ropa                S: 53-45
naftowa);               
Nierafinowany lub               
średnio rafinowany     
olej bazowy               
649-061-00-0    Deatylaty lekkie 265-136-7 64742-35-4 Rakotw Kat.    NOTA H
naftenowe 1; R45         T
neutralizowane                R: 45
chemicznie (ropa                S: 53-45
naftowa);               
Nierafinowany lub               
średnio rafinowany     
olej bazowy               
649-062-00-6    Gazy ze szczytu 270-755-0 68477-73-6 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
depropanizera na 2; R45         K
krakingu                T
katalitycznym, bogate                R: 45
w węglowodory C3,       S: 53-45           
wolne od kwasów (ropa  
naftowa); Gaz z ropy               
naftowej               
649-063-00-1    Gazy z krakingu 270-756-6 68477-74-7 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
katalitycznego (ropa 2; R45         K
naftowa); Gaz z ropy                T
naftowej                R: 45
               S: 53-45
649-064-00-7    Gazy z krakingu 270-757-1 68477-75-8 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
katalitycznego, bogate 2; R45         K
w węglowodory C1-5      T   
(ropa naftowa); Gaz z                R: 45
ropy naftowej                S: 53-45
649-065-00-2    Gazy z węzła            270-758-7   68477-76-9    Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA       
stabilizacyjnego 2; R45         K
katalitycznie                T
polimeryzowanej                R: 45
frakcji naftowej,                S: 53-45
bogate w węglowodory   
C2-4 (ropa naftowa);               
Gaz z ropy naftowej               
649-066-00-8    Gazy z reformingu 270-760-8 68477-79-2 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
katalitycznego, bogate 2; R45         K
w węglowodory C1-4      T   
(ropa naftowa); Gaz z                R: 45
ropy naftowej                S: 53-45
649-067-00-3    Gazy (ropa naftowa), 270-765-5 68477-83-8 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
wsad na alkilacj?      2; R45         K   
mieszanina                T
węglowodorów            R : 45              
nasyconych i                S: 53-45
nienasyconych C3-5;               
Gaz z ropy naftowej               
649-068-00-9    Gazy bogate w 270-767-6 68477-85-0 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
węglowodory C4 (ropa    2; R45         K   
naftowa); Gaz z ropy                T
naftowej                R: 45
               S: 53-45
649-069-00-4    Gazy ze szczytu 270-768-1 68477-86-1 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
deetanizera (ropa 2; R45         K
naftowa); Gaz z ropy                T
naftowej                R: 45
               S: 53-45
649-070-00-X    Gazy ze szczytu 270-769-7 68477-87-2 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
deizobutanizera (ropa 2; R45         K
naftowa); Gaz z ropy                T
naftowej                R: 45
               S: 53-45
649-071-00-5    Gazy (ropa naftowa), 270-772-3 68477-90-7 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
gaz suchy z 2; R45         K
depropanizera bogaty w                T
propen (ropa naftowa);                R: 45
Gaz z ropy naftowej                S: 53-45
649-072-00-0    Gazy ze szczytu 270-773-9 68477-91-8 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
depropanizera (ropa 2; R45         K
naftowa); Gaz z ropy                T
naftowej                R: 45
               S: 53-45
649-073-00-6    Gazy ze szczytu 270-777-0 68477-94-1 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
depropanizera na 2; R45         K
instalacji odzysku                T
gazu (ropa naftowa);                R: 45
Gaz z ropy naftowej                S: 53-45
649-074-00-1    Gazy (ropa naftowa), 270-778-6 68477-95-2 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
wsad na instalacj?     2; R45         K   
girbatola; Gaz z ropy                T
naftowej                R: 45
               S: 53-45
649-075-00-7    Gazy (ropa naftowa), 270-782-8 68477-99-6 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
frakcja naftowa 2; R45         K
poddana izomeryzacji,                T
bogata w węglowodory    R: 45              
C4, wolna od                S: 53-45
siarkowodoru;               
Gaz z ropy naftowej               
649-076-00-2    Gazy odlotowe z oleju 270-802-5 68478-21-7 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
sklarowanego na 2; R45         K
krakingu katalitycznym                T
i z pozostałości        R : 45              
próżniowej z krakingu   S: 53-45           
termicznego, wsad na               
refluks (ropa               
naftowa); Gaz z ropy               
naftowej               
649-077-00-8    Gazy odlotowe ze 270-803-0 68478-22-8 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
stabilizacji benzyny 2; R45         K
krakingowej (ropa                T
naftowa); Gaz z ropy                R: 45
naftowej                S: 53-45
649-078-00-3    Gazy odlotowe i 270-804-6 68478-24-0 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
procesów 2; R45         K   
katalitycznych na:                T
krakingu, reformingu i                R: 45
hydroodsiarczaniu                S: 53-45
(ropa naftowa); Gaz z               
ropy naftowej               
649-079-00-9    Gazy odlotowe ze 270-806-7 68478-26-2 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
stabilizacji frakcji 2; R45         K
naftowej na reformingu                T
katalitycznym (ropa                R: 45
naftowa); Gaz z ropy                S: 53-45
naftowej               
649-080-00-4    Gazy odlotowe z 270-813-5 68478-32-0 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
różnych instalacji,     2; R45         K   
bogate w węglowodory    T   
C4 (ropa naftowa); Gaz                R: 45
z ropy naftowej                S: 53-45
649-081-00-X    Gazy odlotowe z 270-814-0 68478-33-1 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
instalacji odzysku 2; R45         K
gazów, bogate w         T   
węglowodory C1-2 (ropa  R: 45              
naftowa); Gaz z ropy                S: 53-45
naftowej               
649-082-00-5    Gazy odlotowe z 270-815-6 68478-34-2 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
krakingu termicznego 2; R45         K
pozostałości            T
próżniowej (ropa        R: 45              
naftowa); Gaz z ropy                S: 53-45
naftowej               
649-083-00-0    Węglowodory z           270-990-9   68512-91-4    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
destylacji ropy 2; R45         K
naftowej, bogate w                T
C3-4; Gaz z ropy                R: 45
naftowej                S: 53-45
649-084-00-6    Gazy po deheksanizacji 271-000-8 68513-15-5 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
benzyny z destylacji 2; R45         K
zachowawczej (ropa                T
naftowa); Gaz z ropy                R: 45
naftowej                S: 53-45
649-085-00-1    Gazy po depentanizacji 271-001-3 68513-16-6 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
produktów z             2; R45         K   
hydrokrakingu, bogate                T
w węglowodory (ropa     R: 45              
naftowa); Gaz z ropy                S: 53-45
naftowej               
649-086-00-7    Gazy po stabilizacji 271-002-9 68513-17-7 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
benzyny lekkiej (ropa 2; R45         K
naftowa); Gaz z ropy                T
naftowej                R: 45
               S: 53-45
649-087-00-2    Pozostałości z          271-010-2   68513-66-6    Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA       
rozdzielania gazów po   2; R45         K   
alkilacji, bogate w                T
węglowodory C4 (ropa    R: 45              
naftowa); Gaz z ropy                S: 53-45
naftowej               
649-088-00-8    Węglowodory C1-4; Gaz   271-032-2   68514-31-8    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
z ropy naftowej 2; R45         K
               T
               R: 45
               S 53-45
649-089-00-3    Węglowodory C1-4,       271-038-5   68514-36-3    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
odsiarczone; Gaz z 2; R45         K
ropy naftowej                T
               R: 45
               S: 53-45
649-090-00-9    Węglowodory C1-3; Gaz   271-259-7   68527-16-2    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
z ropy naftowej 2; R45         K
               T
               R: 45
               S: 53-45
649-091-00-4    Węglowodory C1-4;       271-261-8   68527-19-5    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
frakcja z 2; R45         K
debutanizera; Gaz z                T
ropy naftowej                R: 45
               S: 53-45
649-092-00-X    Gazy mokre C1-5 (ropa 271-624-0 68602-83-5 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
naftowa); Gaz z ropy 2; R45         K
naftowej                T
               R: 45
               S: 53-45
649-093-00-5    Węglowodory C2-4; Gaz   271-734-9   68606-25-7    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
z ropy naftowej 2; R45         K
               T
               R: 45
               S: 53-45
649-094 00-0    Węglowodory C3; Gaz z   271-735-4   68606-26-8    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
ropy naftowej 2; R45         K
               T
               R: 45
               S: 53-45
649-095-00-6    Gazy (ropa naftowa), 271-737-5 68606-27-9 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
wsad na alkilacje; Gaz 2; R45         K
ropy naftowej                T
               R: 45
               S: 53-45
649-096-00-1    Gazy z dna 271-742-2 68606-34-8 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
depropanizera (ropa 2; R45         K
naftowa); Gaz z ropy                T
naftowej                R: 45
               S: 53-45
649-097-00-7    Mieszanina gazów        272-183-7   68783-07-3    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
rafineryjnych (ropa 2; R45         K
naftowa); Gaz z ropy                T
naftowej                R: 45
               S: 53-45
649-098-00-2    Gazy z procesów         272-203-4   68783-64-2    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
krakingu 2; R45         K
katalitycznego (ropa                T
naftowa); Gaz z ropy                R: 45
naftowej                S: 53-45
649-099-00-8    Gazy (ropa naftowa), 272-205-5 8783-65-3 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
węglowodory C2-4,       2; R45         K   
odsiarczone; Gaz z                T
ropy naftowej                R: 45
               S: 53-45
649-100-00-1    Gazy z frakcjonowania 272-871-7 68918-99-0 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
ropy naftowej (ropa 2; R45         K
naftowa); Gaz z ropy                T
naftowej                R: 45
               S: 53-45
649-101-00-7    Gazy po deheksanizacji 272-872-2 66919-00-6 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
(ropa naftowa); Gaz z 2; R45         K
ropy naftowej                R: 45
               S: 53-45
649-102-00-2    Gazy po stabilizacji 272-878-5 68919-05-1 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
benzyny lekkiej (ropa 2; R45         K
naftowa); Gaz z ropy                T
naftowej                R: 45
               S: 53-45
649-103-00-8    Gazy po odsiarczeniu 272-879-0 68919-06-2 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
frakcji naftowej ze 2; R45         K
strippera (ropa                T
naftowa); Gaz z ropy                R: 45
naftowej                S: 53-45
649-104-00-3    Gazy z reformowania 272-882-7 68919-09-5 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
benzyny (ropa 2; R45         K
naftowa); Gaz z ropy                T
naftowej                R: 45
               S: 53-45
649-105-00-9    Gazy pochodzące z       272-893-7   68919-20-0    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
rozdzielania produktów  2; R45         K   
krakingu                T
katalitycznego (ropa                R: 45
naftowa); Gaz ropy                S: 53-45
naftowej               
649-106-00-4    Gazy po stabilizacji 272-883-2 68919-10-8 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
benzyny (ropa 2; R45         K
naftowa); Gaz z ropy                T
naftowej                R: 45
               S: 53-45
649-107-00-X    Gazy z debutanizera na 273-169-3 68952-76-1 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
krakingu katalitycznym 2; R45         K
(ropa naftowa); Gaz z                T
ropy naftowej                R: 45
               S: 53-45
649-108-00-5    Gazy odlotowe ze 273-170-9 68952-77-2 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
stabilizacji benzyny 2; R45         K
krakingowej (ropa                T
naftowa); Gaz z ropy                R: 45
naftowej                S: 53-45
649-109-00-0    Gazy odlotowe z 273-175-6 68952-81-8 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
krakingu termicznego, 2; R45         K
z węzłów destylacji i   T
absorbcji (ropa                R: 45
naftowa); Gaz z ropy                S: 53-45
naftowej               
649-110-00-6    Gazy odlotowe z 273-176-1 68952-82-9 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
krakingu termicznego, 2; R45         K
z węzła stabilizacji i  T
z procesu koksowania                R: 45
(ropa naftowa); Gaz z                S: 53-45
ropy naftowej               
649-111-00-1    Gazy (ropa naftowa), 273-265-5 68955-28-2 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
frakcja lekka z olefin 2; R45         K
o dużej zawartości      T
butadienu; Gaz z ropy                R: 45
naftowej                S: 53-45
649-112-00-7    Gazy ze stabilizacji 273-270-2 68955-34-0 Rakotw Kat.    NOTA H, NOTA
benzyny na reformingu 2; R45         K
katalitycznym (ropa                T
naftowa); Gaz z ropy                R: 45
naftowej                S: 53-45
649-113-00-2    Węglowodory C4, Gaz z   289-339-5   87741-01-3    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
ropy naftowej 2; R45         K
               T
               R: 45
               S: 53-45
649-114-00-8    Alkany C1-4, bogate w 292-456-4 90622-55-2 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
C3; Gaz z ropy naftowej 2; R45         K
               T
               R: 45
               S: 53-45
649-115-00-3    Gazy z olefin bogate w 295-404-9 92045-22-2 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
węglowodory C3 (ropa    2; R45         K   
naftowa); Gaz z ropy                T
naftowej                R: 45
               S: 53-45
649-116-00-9    Węglowodory C4 z        295-405-4   92045-23-3    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
destylacji na 2; R45         K
olefinach; Gaz z ropy                T
naftowej                R: 45
               S: 53-45
649-117-00-4    Gazy z ropy naftowej, 295-463-0 92045-80-2 F+; R12        NOTA K, NOTA
frakcja węglowodorów    Rakotw. Kat.  S
C4, skroplona, 2; R45         F+;T
odsiarczona; Gaz z                R: 45-12
ropy naftowej                S: 53-45
649-118-00-X    Węglowodory C4 wolne    306-004-1   95465-89-7    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
od 1,3-butadienu i 2; R45         K
izobutanu; Gaz z ropy                T
naftowej                R: 45
               S: 53-45
649-119-00-5    Rafinaty (ropa 307-769-4 97722-19-5 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
naftowa), frakcja 2; R45         K
węglowodorów C4 z       T
olefin ekstrahowana                R: 45
octanem amonu i                S: 53-45
miedzi(I), zło縪na z   
węglowodorów C3-5,     
wolna od butadienu;               
Gaz z ropy naftowej               
649-120-00-0    Gazy z węzła aminowego  270-746-1   68477-65-6    Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA       
(ropa naftowa); Gaz 2; R45         K
rafineryjny                T
               R: 45
               S: 53-45
649-121-00-6    Gazy z instalacji 270-747-7 68477-66-7 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
benzenu, z 2; R45         K
hydroodsiarczania                T
(ropa naftowa); Gaz                R: 45
rafineryjny                S: 53-45
649-122-00-1    Gazy recyrkulacyjne z 270-748-2 68477-67-8 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
instalacji benzenu, 2; R45         K
bogate w wodór (ropa    T   
naftowa); Gaz                R: 45
rafineryjny                S: 53-45
649-123-00-7    Gazy z destylacji 270-749-8 68477-68-9 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
zmieszanego oleju 2; R45         K
bogatego w wodór i      T   
azot (ropa naftowa);                R: 45
Gaz rafineryjny                S: 53-45
649-124-00-2    Gazy ze stabilizacji 270-759-2 68477-77-0 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
reformatu (ropa 2; R45         K
naftowa); Gaz                T
rafineryjny                R: 45
               S: 53-45
649-125-00-8    Gazy recyrkulacyjne z 270-761-3 68477-80-5 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
reformingu 2; R45         K
katalitycznego                T
węglowodorów C6-8       R : 45              
(ropa naftowa); Gaz                S: 53-45
rafineryjny               
649-126-00-3    Gazy z reformingu 270-762-9 68477-81-6 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
katalitycznego 2; R45         K
węglowodorów C6-8       T
(ropa naftowa); Gaz                R: 45
rafineryjny                S: 53-45
649-127-00-9    Gazy recyrkulacyjne z 70-763-4 68477-82-7 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
reformingu 2; R45         K
katalitycznego                T
węglowodorów C6-8,      R : 45              
bogate w wodór (ropa    S: 53-45           
naftowa); Gaz               
rafineryjny               
649-128-00-4    Gazy (ropa naftowa), 270-766-0 68477-84-9 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
węglowodory C2,         2; R45         K   
strumie?zawracany;     T   
Gaz rafineryjny                R: 45
               S: 53-45
649-129-00-X    Gazy suche, kwaśne, z   270-774-4   68477-92-9    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
instalacji sprężania    2; R45         K   
gazów (ropa naftowa);   T   
Gaz rafineryjny                R: 45
               S: 53-45
649-130-00-5    Gazy z destylacji 270-776-5 68477-93-0 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
gazów reabsorbcyjnych   2; R45         K   
na instalacji                T
sprężania gazów (ropa   R : 45              
naftowa); Gaz                S: 53-45
rafineryjny               
649-131-00-0    Gazy (ropa naftowa) 270-779-1 68477-96-3 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
wodór z absorbcji; Gaz  2; R45         K   
rafineryjny                T
               R: 45
               S: 53-45
649-132-00-6    Gazy z procesów         270-780-7   68477-97-4    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
schładzania, bogate w   2; R45         K   
wodór (ropa naftowa);   T   
Gaz rafineryjny                R: 45
               S: 53-45
649-133-00-1    Gazy recyrkulacyjne z 270-781-2 68477-98-5 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
procesu traktowania 2; R45         K
wodorem mieszaniny                T
olejów, bogate w wodór  R : 45              
i azot (ropa naftowa);                S: 53-45
Gaz rafineryjny               
649-134-00-7    Gazy recyrkulacyjne 270-783-3 68478-00-2 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
bogate w wodór (ropa    2; R45         K   
naftowa); Gaz                T
rafineryjny                R: 45
               S: 53-45
649-135-00-2    Gazy wypełniające       270-784-9   68478-01-3    Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA       
reaktor na reformingu, 2; R45         K
bogate w wodór (ropa    T   
naftowa); Gaz                R: 45
rafineryjny                S: 53-45
649-136-00-8    Gazy reaktorowe z 270-785-4 68478-02-4 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
reformingu (ropa 2; R45         K
naftowa); Gaz                T
rafineryjny                R: 45
               S: 53-45
649-137-00-3    Gazy reaktorowe z 270-787-5 68478-03-5 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
reformingu, bogate w 2; R45         K
wodór i metan (ropa     T   
naftowa); Gaz                R: 45
rafineryjny                S: 53-45
649-138-00-9    Gazy reformingowe z 270-788-0 68478-04-6 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
procesów wodorowych,    2; R45         K   
bogate w wodór (ropa    T   
naftowa); Gaz                R: 45
rafineryjny                S: 53-45
649-139-00-4    Gazy z destylacji 270-789-6 68478-05-7 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
produktów krakingu      2; R45         K   
termicznego (ropa                T
naftowa); Gaz                R: 45
rafineryjny                S: 53-45
649-140-00-X    Gazy odlotowe z 270-805-1 68478-25-1 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
rozdzielania na 2; R45         K
krakingu katalicznym,                T
węze?absorbcji (ropa   R : 45              
naftowa); Gaz                S: 53-45
rafineryjny               
649-141-00-5    Gazy odlotowe z 270-807-2 68478-27-3 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
separatora na 2; R45         K
reformingu                T
kalalitycznym (ropa                R: 45
naftowa); Gaz                S: 53-45
rafineryjny               
649-142-00-0    Gazy odlotowe ze 270-808-8 68478-28-4 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
stabilizacji benzyny 2; R45         K
na reformingu (ropa                T
naftowa); Gaz                R: 45
rafineryjny                S: 53-45
649-143-00-6    Gazy odlotowe z 270-809-3 68478-29-5 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
rozdzielania 2; R45         K
destylatów              T   
krakingowych                R: 45
traktowanych wodorem                S: 53-45
(ropa naftowa); Gaz               
rafineryjny               
649-144-00-1    Gazy odlotowe z 270-810-9 68478-30-8 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
procesu 2; R45         K
hydroodsiarczania                T
benzyny (ropa                R: 45
naftowa); Gaz                S: 53-45
rafineryjny               
649-145-00-7    Gazy ze stabilizacji 270-999-8 68513-14-4 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
benzyny na reformingu 2; R45         K
katalitycznym (ropa                T
naftowa); Gaz                R: 45
rafineryjny                S: 53-45
649-146-00-2    Gazy z wymywania 271-003-4 68513-18-8 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
wysokociśnieniowego     2; R45         K   
odcieku z reaktora na                T
reformingu (ropa                R: 45
naftowa); Gaz                S: 53-45
rafineryjny               
49-147-00-8     Gazy z wymywania 271-005-5 68513-19-9 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
niskociśnieniowego      2; R45         K   
odcieku z reaktora na                T
reformingu (ropa                R: 45
naftowa); Gaz                S: 53-45
rafineryjny               
649-148-00-3    Gazy z destylacji 271-258-1 68527-15-1 Rakotw Kat.    NOTA H, NOTA
gazów rafineryjnych     2; R45         K   
zaolejonych (ropa                T
naftowa); Gaz                R: 45
rafineryjny                S: 53-45
649-149-00-9    Gazy z depentanizera 271-623-5 68602-82-4 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
na instalacji 2; R45         K
uwodornienia benzenu                T
(ropa naftowa); Gaz                R: 45
rafineryjny                S: 53-45
649-150-00-4    Gazy z układu           271-625-6   68602-84-6    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
podw骿nej absorbcji na  2; R45         K   
rozdzielaniu produktów  T   
krakingu                R: 45
katalitycznego (ropa                S: 53-45
naftowa); Gaz               
rafineryjny               
649-151-00-X    Produkty ropy 271-750-6 68607-11-4 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
naftowej, gazy 2; R45         K
rafineryjne; Gaz                T
rafineryjny                R: 45
               S: 53-45
649-152-00-5    Gazy z separatora 272-182-1 68783-06-2 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
niskociśnieniowego na   2; R45         K   
hydrokrakingu (ropa                T
naftowa); Gaz                R: 45
rafineryjny                S: 53-45
649-153-00-0    Gazy rafineryjne (ropa 272-338-9 68814-67-5 Rakotw. Kat.   NOTA H; NOTA
naftowa); Gaz 2; R45         K
rafineryjny                T
               R: 45
               S: 53-45
649-154-00-6    Gazy z separatora na 272-343-6 68814-90-4 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
platformingu (ropa 2; R45         K
naftowa); Gaz                T
rafineryjny                R: 45
               S: 53-45
649-155-00-1    Gazy z depentanizera 272-775-5 68911-58-0 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
na w昙le stabilizacji   2; R45         K   
frakcji kerozynowej                T
hydroodsiarczonej                R: 45
(ropa naftowa); Gaz                S: 53-45
rafineryjny               
649-156-00-7    Gazy z procesu 272-776-0 68911-59-1 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
separacji 2; R45         K
hydroodsiarczonej                T
frakcji kerozynowej                R: 45
(ropa naftowa); Gaz                S: 53-45
rafineryjny               
649-157-00-2    Gazy z procesu 272-873-8 68919-01-7 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
odsiarczania 2; R45         K
jednorodnych cieczy                T
kwaśnych (ropa          R: 45              
naftowa); Gaz                S: 53-45
rafineryjny               
649-158-00-8    Gazy z rozdzielania 272-874-3 68919-02-8 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
produktów krakingu      2; R45         K   
katalitycznego (ropa                T
naftowa); Gaz                R: 45
rafineryjny                S: 53-45
649-159-00-3    Gazy z przemywania 272-875-9 68919-03-9 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
gazów z krakingu        2; R45         K   
katalitycznego, układ   T   
podw骿nej absorbcji     R: 45              
(ropa naftowa); Gaz                S: 53-45
rafineryjny               
649-160-00-9    Gazy z procesu 272-876-4 68919-04-0 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
odsiarczania cieczy 2; R45         K
kwaśnych, destylaty     T   
ciężkie (ropa           R: 45              
naftowa); Gaz                S: 53-45
rafineryjny               
649-161-00-4    Gazy lekkie z układu    272-880-6   68919-07-3    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
stabilizacji na 2; R45         K
platformingu, frakcja                T
ko馽owa (ropa           R: 45              
naftowa); Gaz                S: 53-45
rafineryjny               
649-162-00-X    Gazy z pierwszej 272-881-1 68919-08-4 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
kolumny destylacji 2; R45         K
ropy naftowej (ropa                T
naftowa); Gaz                R: 45
rafineryjny                S: 53-45
649-163-00-5    Gazy ze stripingu 272-884-8 68919-11-9 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
smoły (ropa naftowa);   2; R45         K   
Gaz rafineryjny                T
               R: 45
               S: 53-45
649-164-00-0    Gazy z rozdzielania na 272-885-3 68919-12-0 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
instalacji unifikacji 2; R45         K
gazów (ropa naftowa);   T   
Gaz rafineryjny                R: 45
               S: 53-45
649-165-00-6    Gazy odlotowe z 273-173-5 68952-79-4 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
procesu 2; R45         K
hydroodsiarczania                T
frakcji naftowej (ropa                R: 45
naftowa); Gaz                S: 53-45
rafineryjny               
649-166-00-1    Gazy odlotowe z 273-174-0 68952-80-7 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
procesu 2; R45         K
hydroodsiarczania                T
benzyny z destylacji                R: 45
zachowawczej (ropa                S: 53-45
naftowa); Gaz               
rafineryjny               
649-167-00-7    Gazy z układu           273-269-7   68955-33-9    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
absorbcji z 2; R45         K
rozdzielania produktów  T   
na krakingu                R: 45
katalitycznym i z                S: 53-45
odsiarczania oleju               
napędowego (ropa       
naftowa); Gaz               
rafineryjny               
649-168-00-2    Gazy z destylacji ropy 273-563-5 68989-88-8 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
naftowej i krakingu 2; R45         K
katalitycznego (ropa                T
naftowa); Gaz                R: 45
rafieryjny                S: 53-45
649-169-00-8    Gazy z procesu 295-397-2 92045-15-3 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
odsiarczania oleju 2; R45         K
napędowego z            T   
dietanoloamin?(ropa    R: 45              
naftowa); Gaz                S: 53-45
rafineryjny               
649-170-00-3    Gazy z wymywania 295-398-8 92045-16-4 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
hydroodsiarczonego 2; R45         K
oleju napędowego (ropa  T   
naftowa); Gaz                R: 45
rafineryjny                S: 53-45
649-171-00-9    Gazy z 295-399-3 92045-17-5 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
hydroodsiarczania 2; R45         K
oleju napędowego, z     T   
przedmuchu (ropa                R: 45
naftowa); Gaz                S: 53-45
rafineryjny               
649-172-00-4    Gazy z przemywania 295-400-7 92045-18-6 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
odcieku z reakcji 2; R45         K
uwodornienia (ropa                T
naftowa); Gaz                R: 45
rafineryjny                S: 53-45
649-173-00-X    Gazy (ropa naftowa), 295-401-2 92045-19-7 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
pozostałości z          2; R45        K
pirolizy; Gaz                T
rafineryjny                R: 45
               S: 53-45
649-174-00-5    Gazy (ropa naftowa), 295-402-8 92045-20-0 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
pozostałość po          2; R45        K
visbreakingu; Gaz                T
rafineryjny                R: 45
               S: 53-45
649-175-00-0    Szlam olejowy 300-225-7 93924-31-3 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
oczyszczony kwasem 2; R45         L
(ropa naftowa); Szlam                T
olejowy                R: 45
               S: 53-45
649-176-00-6    Szlam olejowy 300-226-2 93924-32-4 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
oczyszczony glin?      2; R45         L   
(ropa naftowa); Szlam                T
olejowy                R: 45
               S: 53-45
649-177-00-1    Gazy (ropa naftowa), 268-629-5 68131-75-9 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
węglowodory C3-4; Gaz   2; R45         K   
z ropy naftowej                T
               R: 45
               S: 53-45
649-178-00-7    Gaz odlotowy z 269-617-2 68307-98-2 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
procesów destylacji     2; R45         K   
produktów krakingu      T   
katalitycznego i                R: 45
stabilizacji benzyny                S: 53-45
krakingowej (ropa               
naftowa); Gaz z ropy               
naftowej               
649-179-00-2    Gazy odlotowe z węzła   269-618-8   68307-99-3    Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA       
stabilizacyjnego 2; R45         K
katalitycznie                T
polimeryzowanej                R: 45
frakcji naftowej (ropa                S: 53-45
naftowa); Gaz z ropy               
naftowej               
649-180-00-8    Gazy odlotowe z węzła   269-619-3   68308-00-9    Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA       
stabilizacyjnego 2; R45         K
katalitycznie                T
reformowanej frakcji                R: 45
naftowej, wolne od                S: 53-45
siarkowodoru (ropa               
naftowa); Gaz ropy               
naftowej               
649-181-00-3    Gazy odlotowe z 269-620-9 68308-01-0 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
destylatów krakingu     2; R45         K   
termicznego poddanych                T
katalitycznym procesom                R: 45
wodorowym (ropa                S: 53-45
naftowa); Gaz z ropy               
naftowej               
649-182-00-9    Gazy odlotowe z 269-630-3 68308-10-1 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
hydroodsiarczania 2; R45         K
produktów destylacji    T   
zachowawczej, wolne od                R: 45
siarkowodoru (ropa                S: 53-45
naftowa); Gaz z ropy               
naftowej               
649-183-00-4    Gazy odlotowe z układu  269-623-5   68308-03-2    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
absorbcji oleju 2; R45         K
napędowego na krakingu  T   
katalitycznym (ropa                R: 45
naftowa); Gaz z ropy                S: 53-45
naftowej               
649-184-00-X    Gazy odlotowe z 269-624-0 68308-04-3 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
instalacji odzysku 2; R45         K
gazów (ropa naftowa);   T   
Gaz z ropy naftowej                R: 45
               S: 53-45
649-185-00-5    Gazy odlotowe z 269-625-6 68308-05-4 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
deeatanizera na 2; R45         K
instalacji odzysku                T
gazów (ropa naftowa);   R: 45              
Gaz z ropy naftowej                S: 53-45
649-186-00-0    Gazy odlotowe (ropa 269-626-1 68308-06-5 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
naftowa), destylaty 2; R45         K
hydroodsiarczone i                T
hydroodsiarczona                R: 45
rakcja naftowa, wolne                S: 53-45
od zanieczyszcze?     
kwaśnych; Gaz z ropy   
naftowej               
649-187-00-6    Gazy odlotowe ze 269-627-7 68308-07-6 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
stripingu 2; R45         K
hydroodsiarczonej                T
frakcji próżniowej,     R: 45              
wolne od siarkowodoru                S: 53-45
(ropa naftowa); Gaz z               
ropy naftowej               
649-188-00-1    Gazy odlotowe za 269-629-8 68308-09-8 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
stabilizacji benzyny 2; R45         K
lekkiej, wolne od                T
siarkowodoru (ropa                R: 45
naftowa); Gaz z ropy                S: 53-45
naftowej               
649-189-00-7    Gazy odlotowe z 269-631-9 68308-11-2 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
przygotowania wsadu na 2; R45         K
alkilacj?mieszaniny    T   
propanu z propylenem,                R: 45
z deetanizera (ropa                S: 53-45
naftowa); Gaz z ropy               
naftowej               
649-190-00-2    Gazy odlotowe z 269-632-4 68308-12-3 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
hydroodsiarczania 2; R45         K
frakcji próżniowej,     T   
wolne od siarkowodoru                R: 45
(ropa naftowa); Gaz z                S: 53-45
ropy naftowej               
649-191-00-8    Gazy z destylacji 270-071-2 68409-99-4 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
produktów krakingu      2; R45         K   
katalitycznego (ropa                T
naftowa); Gaz z ropy                R: 45
naftowej                S: 53-45
649-193-00-9    Alkany C1-2; Gaz z 270-651-5 68475-57-0 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
ropy naftowej 2; R45         K
               T
               R: 45
               S: 53-45
649-194-00-4    Alkany C2-3; Gaz z 270-652-0 68475-58-1 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
ropy naftowej 2; R45         K
               T
               R: 45
               S: 53-45
649-195-00-X    Alkany C3-4; Gaz z 270-653-6 68475-59-2 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
ropy naftowej 2; R45         K
               T
               R: 45
               S: 53-45
649-196-00-5    Alkany C4-5; Gaz z 270-654-1 68475-60-5 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
ropy naftowej 2; R45         K
               T
               R: 45
               S: 53-45
649-197-00-0    Gazy opałowe; Gaz z     270-667-2   68476-26-6    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
ropy naftowej 2; R45         K
               T
               R: 45
               S: 53-45
649-198-00-6    Gazy opałowe z          270-670-9   68476-29-9    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
destylacji ropy 2; R45         K
naftowej; Gaz z ropy                T
naftowej                R: 45
               S: 53-45
649-199-00-1    Węglowodory C3-4; Gaz   270-681-9   68476-40-4    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
z ropy naftowej 2; R45         K
               T
               R: 45
               S: 53-45
649-200-00-5    Węglowodory C4-5; Gaz   270-682-4   68476-42-6    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
z ropy naftowej 2; R45         K
               T
               R: 45
               S: 53-45
649-201-00-0    Węglowodory C2-4;       270-689-2   68476-49-3    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
bogate w C3; Gaz z 2; R45         K
ropy naftowej                T
               R: 45
               S: 53-45
649-202-00-6    Gazy z ropy naftowej, 270-704-2 68476-85-7 F+;            NOTA K, NOTA S F+;
skroplone; Gaz z ropy R12            T
naftowej Rakotw. Kat.   R: 45-12
2; R45         S: 53-45
649-203-00-1    Gazy z ropy naftowej, 270-705-8 68476-86-8 F+; R12        NOTA K, NOTA
skroplone, Rakotw. Kat.   S
odsiarczone; Gaz z 2; R45         F+; T
ropy naftowej                R: 45-12
               S: 53-45
649-204-00-7    Gazy (ropa naftowa), 270-724-1 68477-33-8 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
węglowodory C3-4,       2; R45         K   
bogate w izobutan; Gaz                T
z ropy naftowej                R: 45
               S: 53-45
649-205-00-2    Destylaty (ropa 270-726-2 68477-35-0 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
naftowa), węglowodory   2; R45         K   
C3-6, bogate w                T
piperylen; Gaz z ropy                R: 45
naftowej                S: 53-45
649-206-00-8    Gazy z rozdzielania 270-750-3 68477-69-0 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
butanów (ropa           2; R45         K   
naftowa); Gaz z ropy                T
naftowej                R: 45
               S: 53-45
649-207-00-3    Gazy (ropa naftowa), 270-751-9 68477-70-3 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
węglowodory C2-3; Gaz   2; R45         K   
z ropy naftowej                T
               R: 45
               S: 53-45
649-208-00-9    Gazy z dołu kolumny     270-752-4   68477-71-4    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
depropanizera na 2; R45         K
krakingu                T
katalitycznym, bogate                R: 45
w węglowodory C4,       S: 53-45           
wolne od kwasów (ropa  
naftowa); Gaz z ropy               
naftowej               
649-209-00-4    Gazy z dołu kolumny     270-754-5   68477-72-5    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
debutanizera na 2; R45         K
krakingu                T
katalitycznym, bogate                R: 45
w węglowodory C5 (ropa  S: 53-45           
naftowa); Gaz z ropy               
naftowej               
649-210-00-X    Gazy odlotowe ze 269-628-2 68308-08-7 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
stabilizacji 2; R45         K
izomeryzowanej frakcji                T
naftowej (ropa                R: 45
naftowa); Gaz z ropy                S: 53-45
naftowej               
649-211-00-5    Szlam olejowy 308-126-0 97862-76-5 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
oczyszczony węglem      2; R45         L   
aktywnym (ropa                T
naftowa); Szlam olejowy                R: 45
               S: 53-45
649-212-00-0    Destylaty średnie       265-088-7   64741-86-2    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
odsiarczone (ropa 2; R45         N
naftowa); Olej                T
napędowy R: 45              
-niespecyfikowany                S: 53-45
649-213-00-6    Oleje napędowe          265-092-9   64741-90-8    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
rafinowane 2; R45         N
rozpuszczalnikiem                T
(ropa naftowa); Olej                R: 45
napędowy -              S: 53-45           
niespecyfikowany               
649-214-00-1    Destylaty średnie       265-093-4   64741-91-9    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
rafinowane 2; R45         N
rozpuszczalnikiem                T
(ropa naftowa); Olej                R: 45
napędowy -              S: 53-45           
niespecyfikowany               
649-215-00-7    Oleje napędowe          265-112-6   64742-12-7    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
rafinowane kwasem 2; R45         N
(ropa naftowa); Olej                T
napędowy R: 45              
-niespecyfikowany                S: 53-45
649-216-00-2    Destylaty średnie       265-113-1   64742-13-8    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
rafinowane kwasem 2; R45         N
(ropa naftowa); Olej                T
napędowy R: 45              
-niespecyfikowany                S: 53-45
649-217-00-8    Destylaty lekkie 265-114-7 64742-14-9 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
rafinowane kwasem 2; R45         N
(ropa naftowa); Olej                T
napędowy R: 45              
-niespecyfikowany                S: 53-45
649-218-00-3    Oleje napędowe          265-129-9   64742-29-6    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
neutralizowane 2; R45         N
chemicznie (ropa                T
naftowa); Olej                R: 45
napędowy S: 53-45           
-niespecyfikowany               
649-219-00-9    Destylaty średnie       265-130-4   64742-30-9    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
neutralizowne 2; R45         N
chemicznie (ropa                T
naftowa); Olej                R: 45
napędowy S: 53-45           
-niespecyfikowany               
649-220-00-4    Destylaty średnie       265-139-3   64742-38-7    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
oczyszczone glin?      2; R45         N   
(ropa naftowa); Olej                T
napędowy R: 45              
-niespecyfikowany                S: 53-45
649-221-00-X    Destylaty średnie       265-148-2   64742-46-7    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
traktowane wodorem 2; R45         N
(ropa naftowa); Olej                T
napędowy R: 45              
-niespecyfikowany                S: 53-45
649-222-00-5    Oleje napędowe          265-182-8   64742-79-6    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
hydroodsiarczone (ropa 2; R45         N
naftowa); Olej                T
napędowy R: 45              
-niespecyfikowany                S: 53-45
649-223-00-0    Destylaty średnie       265-183-3   64742-80-9    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
hydroodsiarczone (ropa 2; R45         N
naftowa); Olej                T
napędowy R: 45              
-niespecyfikowany                S: 53-45
649-224-00-6    Olej napędowy -         269-822-7   68334-30-5    Rakotw. Kat.   NOTA H             
niespecyfikowany; 3; R40         Xn
paliwa do silników      R: 40              
Diesla                S: (2-)36/37
649-225-00-1    Olej opałowy nr 2;      270-671-4   68476-30-2    Rakotw. Kat.   NOTA H             
Olej napędowy           3; R40         Xn  
-niespecyfikowany                R: 40
               S: (2-)36/37
649-226-00-7    Olej opałowy nr 4;      270-673-5   68476-31-3    Rakotw. Kat.   NOTA H             
Olej napędowy           3; R40         Xn  
-niespecyfikowany                R: 40
               S: (2-)36/37
649-227-00-2    Olej napędowy -         270-676-1   68476-34-6    Rakotw. Kat.   NOTA H             
niespecyfikowany; 3; R40         Xn
paliwa do silników      R: 40              
Diesla nr 2                S: (2-)36/37
649-228-00-8    Destylaty wysokowrzące  270-719-4   68477-29-2    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
z rozdzielania 2; R45         N
pozostałości na         T
reformingu                R: 45
katalitycznym (ropa                S: 53-45
naftowa); Olej               
napędowy
-niespecyfikowany               
649-229-00-3    Destylaty 270-721-5 68477-30-5 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
średniowrzące z         2; R45        N
rozdzielania                T
pozostałości na         R : 45              
reformingu                S: 53-45
katalitycznym; Olej               
napędowy -             
niespecyfikowany               
649-230-00-9    Destalaty niskowrzące   270-722-0   68477-31-6    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
z rozdzielania 2; R45         N
pozostałości na         T
reformingu                R: 45
katalitycznym (ropa                S: 53-45
naftowa); Olej               
napędowy
-niespecyfikowany               
649-231-00-4    Destylaty średnie,      292-615-8   90640-93-0    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
wysokorafinowane (ropa 2; R45         N
naftowa); Olej                T
napędowy R: 45              
-niespecyfikowany                S: 53-45
649-232-00-X    Destylaty z reformingu 295-294-2 91995-34-5 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
katalicznego o dużej    2; R45         N   
zawartości zwiąków     T
aromatycznych (ropa                R: 45
naftowa); Olej                S: 53-45
napędowy
-niespecyfikowany               
649-233-00-5    Oleje napędowe,         300-227-8   93924-33-5    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
parafinowe; Olej 2; R45         N
napędowy -              T   
niespecyfikowany                R: 45
               S: 53-45
649-234-00-0    Frakcja naftowa ciężka  307-035-3   97488-96-5    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
oczyszczona 2; R45         N
rozpuszczalnikiem,                T
hydroodsiarczona (ropa                R: 45
naftowa); Olej                S: 53-45
napędowy
-niespecyfikowany               
649-235-00-6    Węglowodory C16-20,     307-659-6   97675-85-9    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
destylaty średnie       2; R45         N   
traktowane wodorem,                T
destylaty lekkie; Olej                R: 45
napędowy -              S: 53-45           
niespecyfikowany               
649-236-00-1    Węglowodory parafinowe  307-660-1   97675-86-0    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
C12-20 traktowane 2; R45         N
wodorem, destylaty                T
lekkie; Olej napędowy   R: 45              
- niespecyfikowany                S: 53-45
649-237-00-7    Węglowodory lekkie      307-757-9   97722-08-2    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
naftenowe C11-17 2; R45         N
ekstrahowane                T
rozpuszczalnikiem;                R: 45
Olej napędowy -         S: 53-45           
niespecyfikowany               
649-238-00-2    Oleje napędowe z        308-128-1   97862-78-7    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
HON-ów; Olej napędowy   2; R45        N
niespecyfikowany                T
               R: 45
               S: 53-45
649-239-00-8    Destylaty lekkie 309-667-5 100683-97-4 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
parafinowe oczyszczone 2; R45         N
węglem aktywnym (ropa   T   
naftowa); Olej                R: 45
napędowy -              S: 53-45           
niespecyfikowany               
649-240-00-3    Destylaty średnie       309-668-0   100683-98-5   Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
parafinowe oczyszczone 2; R45         N
węglem aktywnym (ropa   T   
naftowa); Olej                R: 45
napędowy -              S: 53-45           
niespecyfikowany               
649-241-00-9    Destylaty średnie       309-669-6   100683-99-6   Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA       
parafinowe oczyszczone 2; R45         N
glin?(ropa naftowa);   T   
Olej napędowy           R: 45              
-niespecyfikowany                S: 53-45
649-242-00-4    Alkany C12-26, liniowe 292-454-3 90622-53-0 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
i rozga酬zione          2; R45         N   
               T
               R: 45
               S: 53-45
649-243-00-X    Smary 278-011-7 74869-21-9 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
2; R45         N
               T
               R: 45
               S: 53-45
649-244-00-5    Gacz parafinowy (ropa 265-165-5 64742-61-6 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
naftowa) 2; R45         N
               T
               R: 45
               S: 53-45
649-245-00-0    Gacz parafinowy 292-659-8 90669-77-5 Rakotw. Kat.   NOTA H; NOTA
rafinowany kwasem 2; R45         N
(ropa naftowa); Gacz                T
parafinowy                R: 45
               S: 53-45
649-246-00-6    Gacz parafinowy 292-660-3 90669-78-6 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
oczyszczony glin?      2; R45         N   
(ropa naftowa); Gacz                T
parafinowy                R: 45
               S: 53-45
649-247-00-1    Gacz parafinowy 295-523-6 92062-09-4 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
traktowany wodorem 2; R45         N
(ropa naftowa); Gacz                T
parafinowy                R: 45
               S: 53-45
649-248-00-7    Gacz parafinowy o 295-524-1 92062-10-7 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
niskiej temperaturze 2; R45         N
topnienia (ropa                T
naftowa); Gacz                R: 45
parafinowy                S: 53-45
649-249-00-2    Gacz parafinowy o 295-525-7 92062-11-8 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
niskiej temperaturze 2; R45         N
topnienia, traktowany                T
wodorem (ropa                R: 45
naftowa); Gacz                S: 53-45
parafinowy               
649-250-00-8    Gacz parafinowy o 308-155-9 97863-04-2 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
niskiej temperaturze 2; R45         N
topnienia, oczyszczony                T
węglem aktywnym ropa    R: 45              
naftowa); Gacz                S: 53-45
parafinowy               
649-251-00-3    Gacz parafinowy o 308-156-4 97863-05-3 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
niskiej temperaturze 2; R45         N
topnienia, oczyszczony                T
glin?(ropa naftowa);   R: 45              
Gacz parafinowy                S: 53-45
649-252-00-9    Gacz parafinowy o 308-158-5 97863-06-4 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
niskiej temperaturze 2; R45         N
topnienia, rafinowany                T
kwasem krzemowym (ropa                R: 45
naftowa); Gacz                S: 53-45
parafinowy               
649-253-00-4    Gacz parafinowy 309-723-9 100684-49-9 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
oczyszczony węglem      2; R45         N   
aktywnym (ropa                T
naftowa); Gacz                R: 45
parafinowy                S: 53-45
649-254-00-X    Petrolatum; Wazelina 232-373-2 08.03.8009 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
2; R45         N
               T
               R: 45
               S: 53-45
649-255-00-5    Wazelina utleniona 265-206-7 64743-01-7 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
(ropa naftowa); 2; R45         N
Wazelina                T
               R: 45
               S: 53-45
649-256-00-0    Wazelina oczyszczona 285-098-5 85029-74-9 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
tlenkiem glinu (ropa 2; R45         N
naftowa); Wazelina                T
               R: 45
               S: 53-45
649-257-00-6    Wazelina traktowana 295-459-9 92045-77-7 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
wodorem (ropa 2; R45         N
naftowa); Wazelina                T
               R: 45
               S: 53-45
649-258-00-1    Wazelina oczyszczona 308-149-6 97862-97-0 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
węglem aktywnym (ropa   2; R45         N   
naftowa); Wazelina                T
               R: 45
               S: 53-45
649-259-00-7    Wazelina rafinowana 308-150-1 97862-98-1 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
kwasem krzemowym (ropa 2; R45         N
naftowa); Wazelina                T
               R: 45
               S: 53-45
649-260-00-2    Wazelina oczyszczona 309-706-6 100684-33-1 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
glin?(ropa naftowa);   2; R45         N   
Wazelina                T
               R: 45
               S: 53-45
649-261-00-8    Benzyna z gazu 232-349-1 8006-61-9 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
ziemnego; Niskowrząca   2; R45         P    -10% T; R45-65         
frakcja naftowa Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
               R: 45-65
               S: 53-45
649-262-00-3    Frakcja naftowa; 232-443-2 8030-30-6 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
Niskowrząca frakcja     2; R45         P    -10% T; R45-65         
naftowa Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
               R: 45-65
               S: 53-45
649-263-00-9    Frakcja ligroinowa; 232-453-7 8032-32-4 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
Niskowrząca frakcja     2; R45         P    -10% T; R45-65         
naftowa Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
               R: 45-65
               S: 53-45
649-264-00-4    Benzyna ciężka z        265-041-0   64741-41-9    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
destylacji 2; R45         P -10% T; R45-65
zachowawczej (ropa Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
naftowa); Niskowrząca   R: 45-65           
frakcja naftowa                S: 53-45
649-265-00-X    Frakcja naftowa (ropa 265-042-6 64741-42-0 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
naftowa), pełny zakres  2; R45         P    -10% T; R45-65         
destylacji Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
zachowawczej;                R: 45-65
Niskowrząca frakcja     S: 53-45           
naftowa               
649-266-00-5    Benzyna lekka z 265-046-8 64741-46-4 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
destylacji 2; R45         P -10% T; R45-65
zachowawczej (ropa Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
naftowa); Niskowrząca   R: 45-65           
frakcja naftowa                S: 53-45
649-267-00-0    Solwent nafta, lekka 265-192-2 64742-89-8 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
alifatyczna (ropa 2; R45         P -10% T; R45-65
naftowa); Niskowrząca   Xn; R65        T    0,1% - 10%    T; R45            
frakcja naftowa                R; 45-65
               S; 53-45
649-268-00-6    Destylaty lekkie z 270-077-5 68410-05-9 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
destylacji 2; R45         P -10% T; R45-65
zachowawczej (ropa Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
naftowa); Niskowrząca   R: 45-65           
frakcja naftowa                S: 53-45
649-269-00-1    Benzyna z odzysku 271-025-4 68514-15-8 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
oparów; Niskowrząca     2; R45        P -10% T; R45-65         
frakcja naftowa Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
               R: 45-65
               S: 53-45
649-270-00-7    Benzyna z węzłów        271-727-0   68606-11-1    Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA        NOTA 4            
stabilizacji 2; R45         P -10% T; R45-65
destylacji Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
zachowawczej;                R: 45-65
Niskowrząca frakcja     S: 53-45           
naftowa               
649-271-00-2    Frakcja naftowa 272-186-3 68783-12-0 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
nieodsiarczona (ropa 2; R45         P -10% T; R45-65
naftowa); Niskowrząca   Xn; R65        T    0,1% - 10%    T; R45            
frakcja naftowa                R: 45-65
               S: 53-45
649-272-00-8    Destylaty ze 272-931-2 68921-08-4 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
stabilizacji benzyny 2; R45         P -10% T; R45-65
lekkiej (ropa Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
naftowa); Niskowrząca   R: 45-65           
frakcja naftowa                S: 53-45
649-273-00-3    Frakcja naftowa (ropa 309-945-6 101631-20-3 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
naftowa), benzyna 2; R45         P -10% T; R45-65
ciężka, o dużej         Xn; R65       T 0,1% - 10%    T; R45            
zawartości              R: 45-65           
węglowodorów            S : 53-45           
aromatycznych;               
Niskowrząca frakcja    
naftowa               
649-274-00-9    Frakcja naftowa (ropa 265-066-7 64741-64-6 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
naftowa), alkilat 2; R45         P -10% T; R45-65
pełnozakresowy;         Xn; R65        T    0,1% - 10%    T; R45            
Niskowrząca             R: 45-65           
modyfikowana frakcja                S: 53-45
naftowa               
649-275-00-4    Frakcja naftowa (ropa 265-067-2 64741-65-7 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
naftowa), alkilat 2; R45         P -10% T; R45-65
ciężki; Niskowrząca     Xn; R65       T 0,1% - 10%    T; R45            
modyfikowana frakcja                R: 45-65
naftowa                S: 53-45
649-276-00-X    Frakcja naftowa (ropa 265-068-8 64741-66-8 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
naftowa), alkilat 2; R45         P -10% T; R45-65
lekki; Niskowrząca      Xn; R65        T    0,1% - 10%    T; R45            
modyfikowana frakcja                R: 45-65
naftowa                S: 53-45
649-277-00-5    Frakcja naftowa po 265-073-5 64741-70-4 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
izomeryzacji (ropa 2; R45         P -10% T; R45-65
naftowa); Niskowrząca   Xn; R65        T    0,1% - 10%    T; R45            
modyfikowana frakcja                R: 45-65
naftowa                S: 53-45
649-278-00-0    Frakcja naftowa lekka, 265-086-6 64741-84-0 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
rafinowana 2; R45         P -10% T; R45-65
rozpuszczalnikiem Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
(ropa naftowa);                R: 45-65
Niskowrząca             S: 53-45           
modyfikowana frakcja               
naftowa               
649-279-00-6    Frakcja naftowa 265-095-5 64741-92-0 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
ciężka, rafinowana      2; R45         P    -10% T; R45-65         
rozpuszczalnikiem Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
(ropa naftowa);                R: 45-65
Niskowrząca             S: 53-45           
modyfikowana frakcja               
naftowa               
649-280-00-1    Rafinaty z 270-088-5 68410-71-9 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
przeciwprądowej         2; R45         P    -10% T; R45-65         
ekstrakcji produktów    Xn; R65        T    0,1% - 10%    T; R45            
reformingu                R: 45-65
katalitycznego wodnym                S: 53-45
roztworem glikolu               
etylenowego;               
Niskowrząca            
modyfikowana frakcja               
naftowa               
649-281-00-7    Rafinaty z węzła        270-349-3   68425-35-4    Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA        NOTA 4            
Lurgiego produktów      2; R45         P    -10% T; R45-65         
reformingu Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
katalitycznego;                R: 45-65
Niskowrząca             S: 53-45           
modyfikowana frakcja               
naftowa               
649-282-00-2    Frakcja naftowa (ropa 271-267-0 68527-27-5 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
naftowa), alkilat 2; R45         P -10% T; R45-65
pełnozakresowy o dużej  Xn; R65       T 0,1% - 10%    T; R45            
zawartości              R: 45-65           
butanu;                S: 53-45
Niskowrząca            
modyfikowana frakcja               
naftowa               
649-283-00-8    Destylaty (ropa 295-315-5 91995-53-8 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
naftowa), rafinaty z 2; R45         P -10% T; R45-65
destylatów lekkich      Xn; R65        T    0,1% - 10%    T; R45            
pochodzących z          R: 45-65           
instalacji olefin;                S: 53-45
Niskowrząca            
modyfikowana frakcja               
naftowa               
649-284-00-3    Frakcja naftowa z 295-430-0 92045-49-3 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
alkilacji butanów,      2; R45         P    -10% T; R45-65         
bogata w izooktan Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
(ropa naftowa);                R: 45-65
Niskowrząca             S: 53-45           
modyfikowana frakcja               
naftowa               
649-285-00-9    Węglowodory z           295-436-3   92045-55-1    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
destylacji frakcji 2; R45         P -10% T; R45-65
naftowej lekkiej Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
traktowanej wodorem i                R: 45-65
rafinowanej                S: 53-45
rozpuszczalnikiem;               
Niskowrząca            
modyfikowana frakcja               
naftowa               
649-286-00-4    Frakcja naftowa po 295-440-5 92045-58-4 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
procesie izomeryzacji 2; R45         P -10% T; R45-65
zawierająca             Xn; R65        T    0,1% - 10%    T; R45            
węglowodory C6 (ropa    R: 45-65           
naftowa); Niskowrząca   S: 53-45           
modyfikowana frakcja               
naftowa               
649-287-00-X    Węglowodory C6-7        295-446-8   92045-64-2    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
rafinowane 2; R45         P -10% T; R45-65
rozpuszczalnikiem, Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
pochodzące z            R: 45-65           
instalacji                S: 53-45
uwodornienia benzenu;               
Niskowrząca            
modyfikowana frakcja               
naftowa               
649-288-00-5    Węglowodory rafinowane  309-871-4   101316-67-0   Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
rozpuszczalnikiem z 2; R45         P -10% T; R45-65
destylatów lekkich      Xn; R65        T    0,1% - 10%    T; R45            
frakcji naftowej                R: 45-65
traktowanej wodorem,                S: 53-45
bogate w węglowodory   
C6; Niskowrząca        
modyfikowana frakcja               
naftowa               
649-289-00-0    Frakcja naftowa (ropa 265-055-7 64741-54-4 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
naftowa), benzyna 2; R45         P -10% T; R45-65
krakingowa ciężka;      Xn; R65        T    0,1% - 10%    T; R45            
Niskowrząca benzyna z   R: 45-65           
krakingu katalitycznego                S: 53-45
649-290-00-6    Frakcja naftowa (ropa 265-056-2 64741-55-5 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
naftowa), benzyna 2; R45         P -10% T; R45-65
krakingowa lekka; Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
Niskowrząca benzyna z   R: 45-65           
krakingu katalitycznego                S: 53-45
649-291-00-1    Węglowodory C3-11,      270-686-6   68476-46-0    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
destylaty z krakingu 2; R45         P -10% T; R45-65
katalitycznego; Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
Niskowrząca benzyna z   R; 45-65           
krakingu katalitycznego                S; 53-45
649-292-00-7    Frakcja naftowa (ropa 272-185-8 68783-09-5 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
naftowa), destylaty 2; R45         P -10% T; R45-65
lekkie z krakingu Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
katalitycznego;                R: 45-65
Niskowrząca benzyna z   S: 53-45           
krakingu katalitycznego               
649-293-00-2    Destylaty węglowodorów  295-311-3   91995-50-5    Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA        NOTA 4            
aromatycznych lekkich 2; R45         P -10% T; R45-65
(ropa naftowa), Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
uwodornione pochodne z                R: 45-65
pirolizy benzyny;                S: 53-45
Niskowrząca benzyna z  
krakingu katalitycznego               
649-294-00-8    Benzyna ciężka          295-431-6   92045-50-6    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
krakingowa, 2; R45         P -10% T; R45-65
odsiarczona (ropa Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
naftowa); Niskowrząca   R: 45-65           
benzyna z krakingu                S: 53-45
katalitycznego               
649-295-00-3    Benzyna lekka 295-441-0 92045-59-5 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
krakingowa, 2; R45         P -10% T; R45-65
odsiarczona (ropa Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
naftowa); Niskowrząca   R: 45-65           
benzyna z krakingu                S: 53-45
katalitycznego               
649-296-00-9    Węglowodory C8-12 z     295-794-0   92128-94-4    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
krakingu 2; R45         P -10% T; R45-65
katalitycznego, Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
neutralizowane                R: 45-65
chemicznie (ługowane);  S: 53-45           
Niskowrząca benzyna z  
krakingu katalitycznego               
649-297-00-4    Węglowodory C8-12,      309-974-4   101794-97-2   Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
destylaty z krakingu 2; R45         P -10% T; R45-65
katalitycznego; Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
Niskowrząca benzyna z   R: 45-65           
krakingu katalitycznego                S: 53-45
649-298-00-X    Węglowodory C8-12 z     309-987-5   101896-28-0   Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
krakingu 2; R45         P -10% T; R45-65
katalitycznego, Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
neutralizowane                R: 45-65
chemicznie,                S: 53-45
odsiarczone;               
Niskowrząca benzyna z  
krakingu katalitycznego               
649-299-00-5    Frakcja naftowa lekka 265-065-1 64741-63-5 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
z reformingu 2; R45         P -10% T; R45-65
katalitycznego (ropa Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
naftowa); Niskowrząca   R: 45-65           
frakcja naftowa z                S: 53-45
reformingu               
katalitycznego               
649-300-00-9    Frakcja naftowa ciężka  265-070-9   64741-68-0    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
z reformingu 2; R45         P -10% T; R45-65
katalitycznego (ropa Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
naftowa); Niskowrząca   R: 45-65           
frakcja naftowa z                S: 53-45
reformingu               
katalitycznego               
649-301-00-4    Destylaty z 270-660-4 68475-79-6 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
depentanizera na 2; R45         P -10% T; R45-65
reformingu Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
katalitycznym (ropa                R: 45-65
naftowa); Niskowrząca   S: 53-45           
frakcja naftowa z               
reformingu               
katalitycznego               
649-302-00-X    Węglowodory C2-6,       270-687-1   68476-47-1    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
katalitycznie 2; R45         P -10% T; R45-65
reformowane Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
węglowodory C6-8;       R: 45-65           
Niskowrząca frakcja     S: 53-45           
naftowa z reformingu               
katalitycznego               
649-303-00-5    Pozostałości po         270-794-3   68478-15-9    Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA        NOTA 4            
reformingu 2; R45         P -10% T; R45-65
katalitycznym Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
węglowodorów C6-8       R : 45-65           
(ropa naftowa);                S: 53-45
Niskowrząca frakcja    
naftowa z reformingu               
katalitycznego               
649-304-00-0    Frakcja naftowa lekka 270-993-5 68513-03-1 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
z reformingu 2; R45         P -10% T; R45-65
katalitycznego, wolna Xn; R65        T 0,1 - 10% T; R45
od węglowodorów         R : 45-65           
aromatycznych (ropa                S: 53-45
naftowa); Niskowrząca  
frakcja naftowa z               
reformingu               
katalitycznego               
649-305-00-6    Destylaty (ropa 271-008-1 68513-63-3 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
naftowa), reformat z 2; R45         P -10% T; R45-65
reformingu Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
katalitycznego;                R: 45-65
Niskowrząca frakcja     S: 53-45           
naftowa z reformingu               
katalitycznego               
649-306-00-1    Produkty ropy 271-058-4 68514-79-4 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
naftowej, reformaty z 2; R45         P -10% T; R45-65
procesu Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
Hydrofining-Powerformin                R: 45-65
g; Niskowrząca frakcja  S: 53-45           
naftowa z reformingu               
katalitycznego               
649-307-00-7    Frakcja naftowa (ropa 272-895-8 68919-37-9 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
naftowa), wszystkie 2; R45         P -10% T; R45-65
frakcje z reformingu; Xn; R65        T 0,1 - 10% T; R45
Niskowrząca frakcja     R: 45-65           
naftowa z reformingu                S: 53-45
katalitycznego               
649-308-00-2    Frakcja naftowa z 273-271-8 68955-35-1 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
reformingu 2; R45         P -10% T; R45-65
katalitycznego (ropa Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
naftowa); Niskowrząca   R: 45-65           
frakcja naftowa z                S: 53-45
reformingu               
katalitycznego               
649-309-00-8    Destylaty lekkie z 285-509-8 85116-58-1 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
reformingu 2; R45         P -10% T; R45-65
katalitycznego Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
traktowane wodorem,                R: 45-65
frakcja węglowodorów    S : 53-45           
aromatycznych C8-12               
(ropa naftowa);               
Niskowrząca frakcja    
naftowa z reformingu               
katalitycznego               
649-310-00-3    Węglowodory             295-279-0   91995-18-5    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
aromatyczne C8, 2; R45 Xn; R65 P -10% T; R45-65
pochodne z reformingu                T 0,1% - 10% T; R45
katalitycznego;                R: 45-65
Niskowrząca frakcja     S: 53-45           
naftowa z reformingu               
katalitycznego               
649-311-00-9    Węglowodory             297-401-8   93571-75-6    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
aromatyczne C7-12, 2; R45         P -10% T; R45-65
bogate w C8; Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
Niskowrząca frakcja     R: 45-65           
naftowa z reformingu                S: 53-45
katalitycznego               
649-312-00-4    Reformat zawierający    297-458-9   93572-29-3    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
węglowodory C5-11,      2; R45         P    -10% T; R45-65         
wysokooktanowy, Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
stabilizowany;                R: 45-65
Niskowrząca frakcja     S: 53-45           
naftowa z reformingu               
katalitycznego               
649-313-00-X    Węglowodory C7-12,      297-465-7   93572-35-1    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
frakcja ciężka z        2; R45         P    -10% T; R45-65         
reformingu bogata w Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
węglowodory             R: 45-65           
aromatyczne C;9;                S: 53-45
Niskowrząca frakcja    
naftowa z reformingu               
katalitycznego               
--- --- -- .
649-314-00-5    Węglowodory C5-11,      297-466-2   93572-36-2    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
frakcja lekka z 2; R45         P -10% T; R45-65
reformingu bogata w Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
węglowodory             R: 45-65           
niearomatyczne;                S: 53-45
Niskowrząca frakcja    
naftowa z reformingu               
katalitycznego               
649-315-00-0    Szlam olejowy 308-127-6 97862-77-6 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA
oczyszczony kwasem 2; R45         L
krzemowym (ropa                T
naftowa); Szlam olejowy                R: 45
               S: 53-45
649-316-00-6    Benzyna lekka z 265-075-6 64741-74-8 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
krakingu termicznego 2; R45         P -10% T; R45-65
(ropa naftowa); Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
Niskowrząca benzyna z   R: 45-65           
krakingu termicznego                S: 53-45
649-317-00-1    Benzyna ciężka z        265-085-0   64741-83-9    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
krakingu termicznego 2; R45         P -10% T; R45-65
(ropa naftowa); Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
Niskowrząca benzyna z   R: 45-65           
krakingu termicznego                S: 53-45
649-318-00-7    Destylaty (ropa 267-563-4 67891-79-6 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
naftowa), węglowodory   2; R45         P    -10% T; R45-65         
aromatyczne, ciężkie;   Xn; R65        T    0,1% - 10%    T; R45            
Niskowrząca benzyna z   R: 45-65           
krakingu termicznego                S: 53-45
649-319-00-2    Destylaty (ropa 267-565-5 67891-80-9 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
naftowa), węglowodory   2; R45         P    -10% T; R45-65         
aromatyczne, lekkie; Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
Niskowrząca benzyna z   R: 45-65           
krakingu termicznego                S: 53-45
649-320-00-8    Destylaty (ropa 270-344-6 68425-29-6 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
naftowa), rafinowana 2; R45         P -10% T; R45-65
benzyna z pirolizy, Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
komponent do benzyn;                R: 45-65
Niskowrząca benzyna z   S: 53-45           
krakingu termicznego               
649-321-00-3    Węglowodory             270-658-3   68475-70-7    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
aromatyczne C6-8, 2; R45         P -10% T; R45-65
rafinowana benzyna z Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
pirolizy; Niskowrząca   R: 45-65           
benzyna z krakingu                S: 53-45
termicznego               
649-322-00-9    Destylaty benzyny i 271-631-9 68603-00-9 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
oleju napędowego z      2; R45         P    -10% T; R45-65         
krakingu termicznego Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
(ropa naftowa);                R: 45-65
Niskowrząca benzyna z   S: 53-45           
krakingu termicznego               
649-323-00-4    Destylaty benzyny i 271-632-4 68603-01-0 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
oleju napędowego z      2; R45         P    -10% T; R45-65         
krakingu termicznego o Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
dużej zawartości        R : 45-65           
dimerow C5 (ropa                S: 53-45
naftowa); Niskowrząca  
benzyna z krakingu               
termicznego               
649-324-00-X    Produkty z destylacji 271-634-5 68603-03-2 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
ekstrakcyjnej na 2; R45         P -10% T; R45-65
krakingu termicznym Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
benzyny i oleju                R: 45-65
napędowego (ropa        S: 53-45           
naftowa); Niskowrząca  
benzyna z krakingu               
termicznego               
649-325-00-5    Destylaty lekkie z 273-266-0 68955-29-3 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
krakingu termicznego, 2; R45         P -10% T; R45-65
węglowodory             Xn; R65        T    0,1% - 10%    T; R45            
aromatyczne z kolumny                R: 45-65
debutanizera;                S: 53-45
Niskowrząca benzyna z  
krakingu termicznego               
649-326-00-0    Benzyna lekka z 295-447-3 92045-65-3 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
krakingu termicznego, 2; R45         P -10% T; R45-65
odsiarczona (ropa Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
naftowa); Niskowrząca   R: 45-65           
benzyna z krakingu                S: 53-45
termicznego               
649-327-00-6    Benzyna ciężka          265-150-3   64742-48-9    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
traktowana wodorem 2; R45         P -10% T; R45-65
(ropa naftowa); Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
Niskowrząca frakcja     R: 45-65           
naftowa traktowana                S: 53 45
wodorem               
649-328-00-1    Benzyna lekka 265-151-9 64742-49-0 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
traktowana wodorem 2; R45         P -10% T; R45-65
(ropa naftowa); Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
Niskowrząca frakcja     R: 45-65           
naftowa traktowana                S: 53-45
wodorem               
649-329-00-7    Benzyna lekka 265-178-6 64742-73-0 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTAP NOTA 4
hydroodsiarczona (ropa 2; R45         -10% T; R45-65
naftowa); Niskowrząca   Xn; R65        T    0,1% - 10%    T; R45            
frakcja naftowa                R: 45-65
traktowana wodorem                S: 53-45
649-330-00-2    Benzyna ciężka          265-185-4   64742-82-1    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
hydroodsiarczona (ropa 2; R45         P -10% T; R45-65
naftowa); Niskowrząca   Xn; R65        T    0,1% - 10%    T; R45            
frakcja naftowa                R: 45-65
traktowana wodorem                S: 53-45
649-331-00-8    Destylaty średnie       270-092-7   68410-96-8    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
traktowane wodorem 2; R45         P -10% T; R45-65
ropa naftowa); Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
Niskowrząca frakcja     R: 45-65           
naftowa traktowana                S: 53-45
wodorem               
649-332-00-3    Destylaty lekkie 270-093-2 68410-97-9 Rakotw Kat 2;  NOTA H, NOTA NOTA 4
traktowane wodorem R45            P -10% T; R45-65
(ropa naftowa); Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
Niskowrząca frakcja     R: 45-65           
naftowa traktowana                S: 53-45
wodorem               
649-333-00-9    Destylaty ciężkie       270-094-8   68410-98-0    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
traktowane wodorem, 2; R45         P -10% T; R45-65
produkty ze szczytu Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
deizoheksanizera (ropa                R: 45-65
naftowa); Niskowrząca   S: 53-45           
frakcja naftowa               
traktowana wodorem               
649-334-00-4    Solwent nafta (ropa 270-988-8 68512-78-7 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
naftowa), węglowodory   2; R45         P    -10% T; R45-65         
aromatyczne lekkie Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
traktowane wodorem;                R: 45-65
Niskowrząca frakcja     S: 53-45           
naftowa traktowana               
wodorem               
649-335-00-X    Benzyna lekka z 285-511-9 85116-60-5 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
krakingu termicznego, 2; R45         P -10% T; R45-65
hydroodsiarczona (ropa Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
naftowa); Niskowrząca   R: 45-65           
frakcja naftowa                S: 53-45
traktowana wodorem               
649-336-00-5    Benzyna lekka 285-512-4 85116-61-6 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
traktowana wodorem, 2; R45         P -10% T; R45-65
zawierająca             Xn; R65        T    0,1% - 10%    T; R45            
cykloalkany (ropa                R: 45-65
naftowa); Niskowrząca   S: 53-45           
frakcja naftowa               
traktowana wodorem               
649-337-00-0    Benzyna (ropa 295-432-1 92045-51-7 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
naftowa), uwodornione 2; R45         P -10% T; R45-65
produkty ciężkie z      Xn; R65        T    0,1% - 10%    T; R45            
olefin; Niskowrząca     R: 45-65           
frakcja naftowa                S: 53-45
traktowana wodorem               
649-338-00-6    Benzyna 295-433-7 92045-52-8 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
hydroodsiarczona, w 2; R45         P -10% T; R45-65
pełnym zakresie         Xn; R65        T    0,1% - 10%    T; R45            
destylacji (ropa                R: 45-65
naftowa); Niskowrząca   S: 53-45           
frakcja naftowa               
traktowana wodorem               
649-339-00-1    Benzyna (ropa 295-438-4 92045-57-3 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
naftowa), uwodornione 2; R45         P -10% T; R45-65
produkty lekkie z Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
olefin; Niskowrząca     R: 45-65           
frakcja naftowa                S: 53-45
traktowana wodorem               
649-340-00-7    Węglowodory C4-12,      295-443-1   92045-61-9    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
uwodornione produkty z 2; R45         P -10% T; R45-65
olefin; Niskowrząca     Xn; R65        T    0,1% - 10%    T; R45            
frakcja naftowa                R: 45-65
traktowana wodorem                S: 53-45
649-341-00-2    Solwent nafta (ropa 295-529-9 92062-15-2 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
naftowa), węglowodory   2; R45         P    -10% T; R45-65         
lekkie naftenowe Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
traktowane wodorem;                R: 45-65
Niskowrząca frakcja     S: 53-45           
naftowa traktowana               
wodorem               
649-342-00-8    Benzyna (ropa 296-942-7 93165-55-0 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
naftowa), uwodornione 2; R45         P -10% T; R45-65
produkty lekkie z Xn, R65        T 0,1% - 10% T; R45
olefin; Niskowrząca     R: 45-65           
frakcja naftowa                S: 53-45
traktowana wodorem               
649-343-00-3    Węglowodory C6-11       297-852-0   93763-33-8    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
traktowane wodorem, 2; R45         P -10% T; R45-65
odaromatyzowane; Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
Niskowrząca frakcja     R: 45-65           
naftowa traktowana                S: 53-45
wodorem               
649-344-00-9    Węglowodory C9-12       297-853-6   93763-34-9    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
traktowane wodorem, 2; R45         P -10% T; R45-65
odaromatyzowane; Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
Niskowrząca frakcja     R: 45-65           
naftowa traktowana                S: 53-45
wodorem               
649-345-00-4    Frakcja Stoddarta; 232-489-3 8052-41-3 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
Niskowrząca benzyna -   2; R45         P    -10% T; R45-65         
niespecyfikowana Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
               R: 45-65
               S: 53-45
649-346-00-X    Kondensaty gazu 265-047-3 64741-47-5 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
ziemnego (ropa 2; R45         P -10% T; R45-65
naftowa); Niskowrząca   Xn; R65        T    0,1% - 10%    T; R45            
benzyna -                R: 45-65
niespecyfikowana                S: 53-45
649-347-00-5    Gaz ziemny (ropa 265-048-9 64741-48-6 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
naftowa), mieszanina 2; R45         P -10% T; R45-65
skroplonych gazów;      Xn; R65        T    0,1% - 10%    T;R45             
Niskowrząca benzyna -   R: 45-65           
niespecyfikowana                S: 53-45
649-348-00-0    Benzyna lekka z 265-071-4 64741-69-1 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
hydrokrakingu (ropa 2; R45         P -10% T; R45-65
naftowa); Niskowrząca   Xn; R65        T    0,1% - 10%    T; R45            
benzyna -                R: 45-65
niespecyfikowana                S: 53-45
649-349-00-6    Benzyna ciężka z        266-079-8   64741-78-2    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
hydrokrakingu (ropa 2; R45         P -10% T; R45-65
naftowa); Niskowrząca   Xn; R65        T    0,1% - 10%    T; R45            
benzyna -                R: 45-65
niespecyfikowana                S: 53-45
649-350-00-1    Benzyna odsiarczona 265-089-2 64741-87-3 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
(ropa naftowa); 2; R45         P -10% T; R45-65
Niskowrząca benzyna -   Xn; R65        T    0,1% - 10%    T; R45            
niespecyfikowana                R: 45-65
               S: 53-45
649-351-00-7    Benzyna rafinowana 265-115-2 64742-15-0 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
kwasem (ropa naftowa); 2; R45         P -10% T; R45-65
Niskowrząca benzyna -   Xn; R65        T    0,1% - 10%    T; R45            
niespecyfikowana                R: 45-65
               S: 53-45
649-352-00-2    Benzyna ciężka          265-122-0   64742-22-9    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
neutralizowana 2; R45         P -10% T; R45-65
chemicznie (ropa Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
naftowa); Niskowrząca   R: 45-65           
benzyna -                S: 53-45
niespecyfikowana               
649-353-00-8    Benzyna lekka 265-123-6 64742-23-0 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
neutralizowana 2; R45         P -10% T; R45-65
chemicznie (ropa Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
naftowa); Niskowrząca   R: 45-65           
benzyna -                S: 53-45
niespecyfikowana               
649-354-00-3    Benzyna katalitycznie 265-170-2 64742-66-1 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
odparafinowana (ropa 2; R45         P -10% T; R45-65
naftowa); Niskowrząca   Xn; R65        T    0,1% - 10%    T; R45            
benzyna -                R: 45-65
niespecyfikowana                S: 53-45
649-355-00-9    Benzyna lekka z olefin 265-187-5 64742-83-2 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
(ropa naftowa); 2; R45         P -10% T; R45-65
Niskowrząca benzyna -   Xn; R65        T    0,1% - 10%    T; R45            
niespecyfikowana                R: 45-65
               S: 53-45
649-356-00-4    Solwent nafta (ropa 265-199-0 64742-95-6 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
naftowa), węglowodory   2; R45         P    -10% T; R45-65         
lekkie aromatyczne; Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
Niskowrząca benzyna -   R: 45-65           
niespecyfikowana                S: 53-45
649-357-00-X    Węglowodory             268-618-5   68131-49-7    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
aromatyczne C6-10, 2; R45         P -10% T; R45-65
rafinowane kwasem, Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
neutralizowane;                R: 45-65
Niskowrząca benzyna -   S: 53-45           
niespecyfikowana               
649-358-00-5    Destylaty (ropa 270-725-7 68477-34-9 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
naftowa), węglowodory   2; R45         P    -10% T; R45-65         
C3-5 bogate w Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
2-metylolbut-2-en;                R: 45-65
Niskowrząca benzyna -   S: 53-45           
niespecyfikowana               
649-359-00-0    Destylaty ze 270-735-1 68477-50-9 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
spolimeryzowanych 2; R45         P -10% T; R45-65
produktów z olefin,     Xn; R65        T    0,1% - 10%    T; R45            
frakcja węglowodorów    R : 45-65           
C5-12 (ropa naftowa);                S: 53-45
Niskowrząca benzyna -  
niespecyfikowana               
649-360-00-6    Destylaty z olefin, 270-736-7 68477-53-2 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
frakcja węglowodorów    2; R45        P -10% T; R45-65         
C5-12 (ropa naftowa); Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
Niskowrząca benzyna -   R: 45-65           
niespecyfikowana                S: 53-45
649-361-00-1    Destylaty z olefin, 270-738-8 68477-55-4 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
frakcja węglowodorów    2; R45        P -10% T; R45-65         
C5-10 zmieszana z Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
frakcj?lekk?C5 (ropa  R : 45-65           
naftowa); Niskowrząca   S: 53-45           
benzyna -               
niespecyfikowana               
649-362-00-7    Ekstrakty węglowodorów  70-741-4    68477-61-2    Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA        NOTA 4            
C4-6 otrzymane w 2; R45         P -10% T; R45-65
wyniku rafinacji Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
zimnym kwasem (ropa                R: 45-65
naftowa); Niskowrząca   S: 53-45           
benzyna -               
niespecyfikowana               
649-363-00-2    Destylaty ze szczytu 270-771-8 68477-89-4 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
kolumny depentanizera 2; R45         P -10% T; R45-65
(ropa naftowa); Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
Niskowrząca benzyna -   R: 45-65           
niespecyfikowana                S: 53-45
649-364-00-8    Pozostałości z dołu    2 70-791-7  6 8478-12-6   R akotw. Kat.  NO TA H, NOTA        N OTA 4            
kolumny z rozdzielania 2; R45         P -10% T; R45-65
butanu (ropa naftowa); Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
Niskowrząca benzyna -   R: 45 65           
niespecyfikowana                S: 53-45
649-365-00-3    Pozostałości olejów    2 70-795-9  6 8478-16-0   R akotw. Kat.  NO TA H, NOTA        N OTA 4            
(ropa naftowa); 2; R45         P -10% T; R45-65
kolumna Xn; R65        R: 45-65 0,1% - 10% T; R45
deizobutanizera;                S: 53-45
Niskowrząca benzyna -  
niespecyfikowana               
649-366-00-9    Benzyna w pełnym        270-991-4   68513-02-0    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
zakresie wrzenia z 2; R45         P -10% T; R45-65
koksowania fluidalnego Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
(ropa naftowa);                R: 45-65
Niskowrząca benzyna -   S: 53-45           
niespecyfikowana               
649-367-00-4    Benzyna (ropa 271-138-9 68516-20-1 Rakotw. Kat    NOTA H, NOTA NOTA 4
naftowa), produkty 2; R45         P -10% T; R45-65
średnie aromatyczne z   Xn; R65        T    0,1% - 10%    T; R45            
olefin, Niskowrząca     R: 45-65           
benzyna -                S: 53-45
niespecyfikowana               
649-368-00-X    Benzyna oczyszczana 271-262-3 68527-21-9 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
glin?w pełnym          2, R45        P -10% T; R45-65         
zakresie wrzenia z Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
destylacji                R: 45-65
zachowawczej (ropa                S: 53-45
naftowa); Niskowrząca  
benzyna -               
niespecyfikowana               
649-369-00-5    Benzyna lekka z DRW, 271-263-9 68527-22-0 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
oczyszczona glin?      2; R45         P    -10% T; R45-65         
(ropa naftowa); Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
Niskowrząca benzyna -   R: 45-65           
niespecyfikowana                S: 53-45
649-370-00-0    Benzyna lekka z olefin 271-264-4 68527-23-1 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
o dużej zawartości      2; R45        P -10% T; R45-65         
zwiąków aromatycznych  Xn; R65       T 0,1% - 10%    T; R45            
(ropa naftowa);                R: 45-65
Niskowrząca benzyna -   S: 53-45           
niespecyfikowana               
649-371-00-6    Benzyna lekka z 271-266-5 68527-26-4 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
olefin, odbenzenowana 2; R45         P -10% T; R45-65
(ropa naftowa); Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
Niskowrząca benzyna -   R: 45-65           
niespecyfikowana                S: 53-45
649-372-00-1    Benzyna zawierająca     271-635-0   68603-08-7    Rakotw. Kat.   NOTA H. NOTA        NOTA 4            
węglowodory             2; R45         P    -10% T; R45-65         
aromatyczne (ropa Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
naftowa); Niskowrząca   R: 45-65           
benzyna -                S: 53-45
niespecyfikowana               
649-373-00-7    Benzyna 271-726-5 68606-10-0 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
popirolityczna, 2; R45         P -10% T; R45-65
frakcja z dna Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
debutanizera;                R: 45-65
Niskowrząca benzyna -   S: 53-45           
niespecyfikowana               
649-374-00-2    Benzyna lekka 272-206-0 68783-66-4 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
odsiarczona (ropa 2; R45         P -10% T; R45-65
naftowa); Niskowrząca   Xn; R65        T    0,1% - 10%    T; R45            
benzyna -                R: 45-65
niespecyfikowana                S: 53-45
649-375-00-8    Kondensaty gazu 272-896-3 68919-39-1 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
ziemnego; Niskowrząca   2; R45         P    -10% T; R45-65         
benzyna - Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
niespecyfikowana                R: 45-65
               S: 53-45
649-376-00-3    Destylaty z 272-932-8 68921-09-5 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
rozdzielania frakcji 2; R45         P -10% T; R45-65
naftowej unifikowanej Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
(ropa naftowa);                R: 45-65
Niskowrząca benzyna -   S: 53-45           
niespecyfikowana               
649-377-00-9    Benzyna lekka z 285-510-3 85116-59-2 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
reformingu 2; R45         P -10% T; R45-65
katalitycznego, wolna Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
od węglowodorów         R : 45-65           
aromatycznych;                S: 53-45
Niskowrząca benzyna -  
niespecyfikowana               
649-378-00-4    Benzyna; Niskowrząca    289-220-8   86290-81-5    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
benzyna - 2; R45         P -10% T; R45-65
niespecyfikowana Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
               R: 45-65
               S: 53-45
649-379-00-X    Węglowodory             292-698-0   90989-42-7    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
aromatyczne C7-8, 2; R45         P -10% T; R45-65
produkty dealkilacji, Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
pozostałości po         R : 45-65           
destylacji;                S: 53-45
Niskowrząca benzyna -  
niaspecyfikowana               
649-380-00-5    Węglowodory lekkie      295-298-4   91995-38-9    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
C4-6 z depentanizera z 2; R45         P -10% T; R45-65
frakcji aromatycznej Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
przed uwodornieniem;                R: 45-65
Niskowrząca benzyna -   S: 53-45           
niespecyfikowana               
649-381-00-0    Destylaty wygrzewanej 295-302-4 91995-41-4 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
frakcji naftowej 2; R45         P -10% T; R45-65
bogate w węglowodory    Xn; R65        T    0,1% - 10%    T;R45             
C5 (ropa naftowa);                R: 45-65
Niskowrząca benzyna -   S: 53-45           
niespecyfikowana               
649-382-00-6    Ekstrakty 295-331-2 91995-68-5 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
rozpuszczalnikowe 2; R45         P -10% T; R45-65
benzyny lekkiej Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
katalitycznie                R: 45-65
reformowanej (ropa                S: 53-45
naftowa); Niskowrząca  
benzyna -               
niespecyfikowana               
649-383-00-1    Benzyna lekka 295-434-2 92045-53-9 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
hydroodsiarczona i 2; R45         P -10% T; R45-65
odaromatyzowana (ropa Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
naftowa); Niskowrząca   R: 45-65           
benzyna -                S: 53-45
niespecyfikowana               
649-384-00-7    Benzyna lekka, bogata 295-442-6 92045-60-8 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
w węglowodory C5,       2; R45         P    -10% T; R45-65         
odsiarczona (ropa Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
naftowa); Niskowrząca   R: 45-65           
benzyna -                S: 53-45
niespecyfikowana               
649-385-00-2    Węglowodory C8-11 z     295-444-7   92045-62-0    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
benzyny krakingowej, 2; R45         P -10% T; R45-65
frakcja toluenowa; Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
Niskowrząca benzyna -   R: 45-65           
niespecyfikowana                S: 53-45
649-386-00-8    Węglowodory C4-11 z     295-445-2   92045-63-1    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
benzyny krakingowej, 2; R45         P -10% T; R45-65
wolne od węglowodorów   Xn; R65       T 0,1% - 10%    T. R45            
aromatycznych;                R: 45-65
Niskowrząca benzyna -   S: 53-45           
niespecyfikowana               
649-387-00-3    Frakcja naftowa lekka 296-028-8 92201-97-3 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
z rozdzielania na 2; R45         P -10% T; R45-65
olefinach, po procesie Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
wygrzewania (ropa                R: 45-65
naftowa); Niskowrząca   S: 53-45           
benzyna -               
niespecyfikowana               
649-388-00-9    Destylaty bogate w 296-903-4 93165-19-6 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
węglowodory C6 (ropa    2; R45         P    -10% T; R45-65         
naftowa); Niskowrząca   Xn; R65        T    0,1% - 10%    T; R45            
benzyna -                R: 45-65
niespecyfikowana                S: 53-45
649-389-00-4    Benzyna 302-639-3 94114-03-1 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
popirolityczna, 2; R45         P -10% T; R45-65
uwodorniona; Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
niskowrząca benzyna -   R 45-65            
niespecyfikowana                S: 53-45
649-390-00-X    Destylaty lekkie z 305-750-5 95009-23-7 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
olefin, z 2; R45         P -10% T; R45-65
polimeryzowanej Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
frakcji węglowodorów    R : 45-65           
C8-12 (ropa naftowa);                S: 53-45
Niskowrząca benzyna -  
niespecyfikowana               
649-391-00-5    Ektrakty ciężkich       308-261-5   97926-43-7    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
rozpuszczalników        2; R45         P    -10% T; R45-65         
naftowych rafinowane Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
glin?(ropa naftowa);   R: 45-65           
niskowrząca benzyna -   S: 53-45           
niespecyfikowana               
649-392-00-0    Benzyna lekka z 308-713-1 98219-46-6 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
olefin, odbenzenowana, 2; R45         P -10% T; R45-65
po obróbce termicznej   Xn; R65        T    0,1% - 10%    T; R45            
(ropa naftowa);                R: 45-65
Niskowrząca benzyna -   S: 53-45           
niespecyfikowana               
649-393-00-6    Benzyna lekka z olefin 308-714-7 98219-47-7 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
po obróbce termicznej   2; R45         P    -10% T; R45-65         
(ropa naftowa); Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
Niskowrząca benzyna -   R: 45-65           
niespecyfikowana                S: 53-45
649-394-00-1    Destylaty (ropa 309-862-5 101316-56-7 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
naftowa), węglowodory   2; R45         P    -10% T: R45-65         
C7-9 bogate w C8, Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
hydroodsiarczone,                R: 45-65
odaromatyzowane;                S: 53-45
Niskowrząca benzyna -  
niespecyfikowana               
649-395-00-7    Węglowodory C6-8,       309-870-9   101316-66-9   Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
uwodornione 2, R45         P -10% T; R45-65
odaromatyzowane Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
sorbcyjnie, rafinacja                R: 45-65
toluenowa; Niskowrząca  S: 53-45           
benzyna -               
niespecyfikowana               
649-396-00-2    Benzyna z koksowania, 309-879-8 101316-76-1 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
w pełnym zakresie       2; R45         P    -10% T; R45-65         
wrzenia, Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
hydroodsiarczona (ropa                R: 45-65
naftowa); Niskowrząca   S: 53-45           
benzyna -               
niespecyfikowana               
649-397-00-8    Benzyna lekka 309-976-5 101795-01-1 Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA NOTA 4
odsiarczona (ropa 2; R45         P -10% T; R45-65
naftowa); Niskowrząca   Xn; R65        T    0,1% - 10%    T; R45            
benzyna -                R: 45-65
niespecyfikowana                S: 53-45
649-398-00-3    Węglowodory C3-6        310-012-0   102110-14-5   Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
bogate w C5, z 2; R45         P -10% T; R45-65
pirolizy benzyny; Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
Niskowrząca benzyna -   R: 45-65           
niespecyfikowana                S: 53-45
649-399-00-9    Węglowodory bogate w    310-013-6   102110-15-6   Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
C5, zawierające         2; R45         P    -10% T; R45-65         
dicyklopentadien; Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
Niskowrząca benzyna -   R: 45-65           
niespecyfikowana                S: 53-45
649-400-00-2    Pozostałości lekkie z   310-057-6   102110-55-4   Rakotw. Kat.  N OTA H, NOTA        NOTA 4            
olefin zawierające      2; R45         P    -10% T; R45-65         
głównie węglowodory     Xn; R65       T 0,1% - 10%    T; R45            
aromatyczne (ropa                R: 45-65
naftowa); Niskowrząca   S: 53-45           
benzyna -               
niespecyfikowana               
649-401-00-8    Węglowodory  -5,        270-690-8   68476-50-6    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
bogate w C5-6; 2, R45         P -10% T; R45-65
Niskowrząca benzyna -   Xn; R65        T    0,1% - 10%    T; R45            
niespecyfikowana                R: 45-65
               S: 53-45
649-402-00-3    Węglowodory bogate w    270-695-5   68476-55-1    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
C5; Niskowrząca         2; R45         P    -10% T; R45-65         
benzyna - Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
niespecyfikowana                R: 45-65
               S: 53-45
649-403-00-9    Węglowodory             292-695-4   90989-39-2    Rakotw. Kat.   NOTA H, NOTA        NOTA 4            
aromatyczne C8-10; 2; R45         P -10% T; R45-65
Redestylaty oleju Xn; R65        T 0,1% - 10% T; R45
lekkiego, wysokowrzące  R: 45-65           
-niespecyfikowane                S: 53-45
649-404-00-4    Frakcja kerozynowa 232-366-4 8008-20-6 Xn; R65        NOTA H NOTA 4
(ropa naftowa);                Xn -10% Xn; R65
Frakcja kerozynowa z                R: 65
destylacji zachowawczej                S: (2-)23-24-62
649-405-00-X    Solwent nafta (ropa 265-191-7 64742-88-7 Xn; R65        NOTA H NOTA 4
naftowa), węglowodory   Xn   -10% Xn; R65           
średnie alifatyczne;    R: 65              
Frakcja kerozynowa z                S: (2-)23-24-62
destylacji zachowawczej               
649-406-00-5    Solwent nafta (ropa 265-200-4 64742-96-7 Xn; R65        NOTA H NOTA 4
naftowa), węglowodory   Xn   -10% Xn; R65           
ciężkie alifatyczne;    R: 65              
Frakcja kerozynowa z                S: (2-)23-24-62
destylacji zachowawczej               
649-407-00-0    Frakcja kerozynowa 295-418-5 92045-37-9 Xn; R65        NOTA H NOTA 4
(ropa naftowa),                Xn -10% Xn; R65
szeroka frakcja z                R: 65
destylacji                S: (2-)23-24-62
atmosferycznej;               
Frakcja kerozynowa z               
destylacji zachowawczej               
649-408-00-6    Destylaty (ropa 265-194-3 64742-91-2 Xn; R65        NOTA H NOTA 4
naftowa), produkty z                Xn -10% Xn; R65
olefin; Frakcja                R: 65
kerozynowa z krakowania                S: (2-)23-24-62
649-409-00-1    Destylaty (ropa 270-728-3 68477-39-4 Xn; R65        NOTA H NOTA 4
naftowa),                Xn -10% Xn; R65
rektyfikowane produkty                R: 65
z olefin, frakcja                S: (2-)23-24-62
C8-10; Frakcja               
kerozynowa z krakowania               
649-410-00-7    Destylaty (ropa 270-729-9 68477-40-7 Xn; R65        NOTA H NOTA 4
naftowa),                Xn -10% Xn; R65
rektyfikowane produkty                R: 65
z olefin, frakcja                S: (2-)23-24-62
C10-12; Frakcja               
kerozynowa z krakowania               
649-411-00-2    Destylaty (ropa 270-737-2 68477-54-3 Xn; R65        NOTA H NOTA 4
naftowa), frakcja                Xn -10% Xn; R65
C8-12 z olefin;                R: 65
Frakcja kerozynowa z                S: (2-)23-24-62
krakowania               
649-412-00-8    Frakcja kerozynowa 285-507-7 85116-55-8 Xn; R65        NOTA H NOTA 4
hydroodsiarczona z                Xn -10% Xn; R65
krakingu termicznego                R: 65
(ropa naftowa);                S: (2-)23-24-62
Frakcja kerozynowa z               
krakowania               
649-413-00-3    Węglowodory             292-621-0   90640-98-5    Xn; R65        NOTA H              NOTA 4            
aromatyczne  -10 z                Xn -10% Xn; R65
olefin po traktowaniu                R: 65
wodorem; Frakcja                S: (2-)23-24-62
kerozynowa z krakowania               
649-414-00-9    Frakcja naftowa z 292-637-8 90641-13-7 Xn; R65        NOTA H NOTA 4
olefin traktowana                Xn -10% Xn; R65
wodorem, bogata w                R: 65
węglowodory             S: (2-)23-24-62    
aromatyczne C9-10;               
Frakcja kerozynowa z               
krakowania               
649-415-00-4    Destylaty (ropa 309-866-7 101316-61-4 Xn; R65        NOTA H NOTA 4
naftowa), produkty                Xn -10% Xn; R65
krakingu termicznego                R: 65
bogate w węglowodory    S: (2-)23-24-62    
alkiloaromatyczne;               
Frakcja kerozynowa z               
krakowania               
649-416-00-X    Destylaty lekkie z 309-938-8 101631-13-4 Xn; R65        NOTA H NOTA 4
krakowania                Xn -10% Xn; R65
katalitycznego sm蟪     R: 65              
ciężkich; Frakcja       S: (2-)23-24-62    
kerozynowa z krakowania               
649-417-00-5    Solwent nafta (ropa 309-881-9 101316-80-7 Xn; R65        NOTA H NOTA 4
naftowa), ciężkie       Xn   -10% Xn; R65           
węglowodory             R: 65              
aromatyczne z                S: (2-)23-24-62
hydrokrakingu; Frakcja               
kerozynowa z krakowania               
649-418-00-0    Destylaty lekkie z 309-940-9 101631-15-6 Xn; R65        NOTA H NOTA 4
pirolizy sm蟪 ciężkich  X n   -10% Xn; R65           
(ropa naftowa);                R: 65
Frakcja kerozynowa z                S: (2-)23-24-62
krakowania               
649-419-00-6    Destylaty (ropa 265-074-0 64741-73-7 Xn; R65        NOTA H NOTA 4
naftowa), alkilat;                Xn -10% Xn; R65
Frakcja kerozynowa -                R: 65
niespecyfikowana                S: (2-)23-24-62
649-420-00-1    Ekstrakty (ropa 265-099-7 64741-98-6 Xn; R65        NOTA H NOTA 4
naftowa), ciężka        Xn   -10% Xn; R65           
solwent nafta; Frakcja                R: 65
kerozynowa -                S: (2-)23-24-62
niespecyfikowana               
649-421-00-7    Destylaty lekkie 265-132-5 64742-31-0 Xn; R65        NOTA H NOTA 4
neutralizowane                Xn -10% Xn; R65
chemicznie (ropa                R: 65
naftowa); Frakcja                S: (2-)23-24-62
kerozynowa               
-niespecyfikowana               
649-422-00-2    Destylaty lekkie 265-149-8 64742-47-8 Xn; R65        NOTA H NOTA 4
traktowane wodorem                Xn -10% Xn; R65
(ropa naftowa);                R: 65
Frakcja kerozynowa -                S: (2-)23-24-62
niespecyfikowana               
649-423-00-8    Frakcja kerozynowa 265-184-9 64742-81-0 Xn; R65        NOTA H NOTA 4
hydroodsiarczona (ropa                Xn -10% Xn; R65
naftowa); Frakcja                R: 65
kerozynowa -                S: (2-)23-24-62
niespecyfikowana               
649-424-00-3    Solwent nafta (ropa 265-198-5 64742-94-5 Xn; R65        NOTA H NOTA 4
naftowa), węglowodory   Xn   -10% Xn; R65           
ciężkie aromatyczne;    R: 65              
Frakcja kerozynowa -                S: (2-)23-24-62
niepecyfikowana               
649-425-00-9    Frakcja naftowa z 269-778-9 68333-23-3 Xn; R65        NOTA H NOTA 4
fluidalnego                Xn -10% Xn; R65
koksowania; Frakcja                R: 65
kerozynowa -                S: (2-)23-24-62
niespecyfikowana               
649-426-00-4    Frakcja naftowa ciężka  285-508-2   85116-57-0    Xn; R65        NOTA H              NOTA 4            
katalitycznie                Xn -10% Xn; R65
reformowana,                R: 65
hydroodsiarczona,                S: (2-)23-24-62
frakcja aromatyczna               
(ropa naftowa);               
Frakcja kerozynowa -               
niespecyfikowana               
649-427-00-X    Frakcja kerozynowa 294-799-5 91770-15-9 Xn; R65        NOTA H NOTA 4
odsiarczona (ropa                Xn -10% Xn; R65
naftowa); Frakcja                R: 65
kerozynowa -                S: (2-)23-24-62
niespecyfikowana               
649-428-00-5    Frakcja kerozynowa 295-416-4 92045-36-8 Xn; R65        NOTA H NOTA 4
rafinowana                Xn -10% Xn; R65
rozpuszczalnikiem,                R: 65
odsiarczona (ropa                S: (2-)23-24-62
naftowa); Frakcja               
kerozynowa -               
niespecyfikowana               
649-429-00-0    Węglowodory C9-16       297-854-1   93763-35-0    Xn; R65        NOTA H              NOTA 4            
odaromatyzowane przez                Xn -10% Xn; R65
uwodornienie; Frakcja                R: 65
kerozynowa -                S: (2-)23-24-62
niespecyfikowana               
649-430-00-6    Frakcja kerozynowa 307-033-2 97488-94-3 Xn; R65        NOTA H NOTA 4
rafinowana                Xn -10% Xn; R65
rozpuszczalnikiem,                R: 65
hydroodsiarczona (ropa                S: (2-)23-24-62
naftowa); Frakcja               
kerozynowa -               
niespecyfikowana               
649-431-00-1    Destylaty średnie       309-864-6   101316-58-9   Xn; R65        NOTA H              NOTA 4            
hydroodsiarczone, o                Xn -10% Xn; R65
pełnym zakresie         R: 65              
wrzenia z procesu                S: (2-)23-24-62
koksowania (ropa               
naftowa); Frakcja               
kerozynowa -               
niespecyfikowana               
649-432-00-7    Solwent nafta (ropa 309-882-4 101316-81-8 Xn; R65        NOTA H NOTA 4
naftowa), węglowodory   Xn   -10% Xn; R65           
aromatyczne ciężkie     R: 65              
hydroodsiarczone;                S: (2-)23-24-62
Frakcja naftowa -               
niespecyfikowana               
649-433-00-2    Solwent nafta (ropa 309-884-5 101316-82-9 Xn; R65        NOTA H NOTA 4
naftowa), frakcja                Xn -10% Xn; R65
średnia  R: 65              
hydroodsiarczona;                S: (2-)23-24-62
Frakcja kerozynowa -               
niespecyfikowana               
649-434-00-8    Frakcja kerozynowa 309-944-0 101631-19-0 Xn; R65        NOTA H NOTA 4
traktowana wodorem                Xn -10% Xn; R65
(ropa naftowa);                R: 65
Frakcja kerozynowa -                S: (2-)23-24-62
niespecyfikowana               
649-435-00-3    Destylaty lekkie z 265-060-4 64741-59-9 Rakotw. Kat.   NOTA H
krakingu 2; R45         T
katalitycznego (